2014 04 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Naujasis nuncijus Lietuvoje: „Nuostabu matyti atgimstančią Bažnyčią“

Balandžio 14 d. į Vilnių atvyko naujasis apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Vilniaus oro uoste svečią pasitiko Lietuvos vyskupai, nunciatūros sekretoriato darbuotojai, vienuolijų ir pasauliečių judėjimų atstovai.

„Dėkoju už šiltą priėmimą, – sakė arkivyskupas Quintana, – jūsų buvimas čia man teikia drąsos, kad bendromis jėgomis galėsime kiekvienas gerai atlikti savo sielovados tarnystę“.

Nuncijus neslėpė savo susižavėjimo Lietuvos gamta, pamatyta pro lėktuvo langą. Jis pažėrė keletą lietuviškų frazių, teigdamas, jog yra pasiryžęs pramokti lietuviškai.

„Popiežiaus pavedimas man kaip nuncijui būti šalia Bažnyčios, palydėti Bažnyčią, kad ji būtų ištikima Viešpačiui, – sakė naujasis Vatikano atstovas Baltijos šalims. – Ši ištikimybė ypač pasireiškia gyvenant ir tikint, kad Dievas mus myli ir yra gailestingas. Reikia visiems perduoti šią Dievo meilę ir gailestingumą. Mes, kaip nuncijai, popiežiaus troškimu, turime retkarčiais priminti ganytojams šiuos svarbius dalykus, kuriais derėtų gyventi vykdant sielovadą.“

„Remdamasis patirtimi, galiu pasakyti, kad mano tarnystė yra būti vienybės ir katalikiškumo saitu – tai yra nuncijus turi padėti palaikyti vietinės Bažnyčios ryšį su Roma, su Bažnyčios centru.“

Tarnystė trijose Baltijos šalyse yra trečiasis arkivyskupo Quintana paskyrimas po Indijos ir Kanados.

„Indijoje mačiau naujai gimstančią Bažnyčią. Kanadoje, deja, Bažnyčia patiria sąstingį“, – sakė arkivyskupas. Kalbėdamas apie Lietuvą nuncijus teigė, jog, jo žiniomis, Bažnyčia čia išgyveno ypatingą patirtį ir dar tik atgimsta po sunkios traumos.

„Čia matau, atgimstančią ir augančią Bažnyčią, daug jaunų kunigų, vyskupų. Bažnyčia atgimsta iš gilių šaknų. Norėjo ją sunaikinti, tačiau ji atgimsta. Nuostabu, kad galiu būti šios tikrovės liudytoju, padėti Bažnyčiai vėl atgimti.“

Arkivyskupas Quintana prieš atvykdamas į Nunciatūrą Vilniuje, tiesiai iš oro uosto užsuko į Aušros Vartų koplyčią. Tą pačią koplyčią tik Vatikano bazilikoje, Romoje, arkivyskupas aplankė savo atvykimo į Lietuvą išvakarėse, pavesdamas Dievo Motinai naują savo gyvenimo ir Lietuvos Bažnyčios puslapį.

Balandžio 16 d. arkivyskupas P. L. Quintana įteiks kredencialus Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Reportažo autoriai Saulena Žiugždaitė ir Einaras Eringis

Daugiau nuotraukų čia >>>

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.