2014 04 15

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Naujojo nuncijaus sutikimas Vilniaus oro uoste

Balandžio 14 d. į Vilnių atvyko naujasis apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Vilniaus oro uoste svečią pasitiko Lietuvos vyskupai, nunciatūros sekretoriato darbuotojai, vienuolijų ir pasauliečių judėjimų atstovai.

„Popiežiaus pavedimas man kaip nuncijui būti šalia Bažnyčios, palydėti Bažnyčią, kad ji būtų ištikima Viešpačiui, – sakė naujasis Vatikano atstovas Baltijos šalims. – Ši ištikimybė ypač pasireiškia gyvenant ir tikint, kad Dievas mus myli ir yra gailestingas. Reikia visiems perduoti šią Dievo meilę ir gailestingumą. Mes, kaip nuncijai, popiežiaus troškimu, turime retkarčiais priminti ganytojams šiuos svarbius dalykus, kuriais derėtų gyventi vykdant sielovadą.“

„Mano tarnystė yra būti vienybės ir katalikiškumo saitu – tai yra nuncijus turi padėti palaikyti vietinės Bažnyčios ryšį su Roma, su Bažnyčios centru.“

Tarnystė trijose Baltijos šalyse yra trečiasis arkivyskupo Quintana paskyrimas po Indijos ir Kanados.

Naujojo Nuncijaus sutikimas 2014 04 14
Naujojo Nuncijaus sutikimas 2014 04 14
Naujojo Nuncijaus sutikimas 2014 04 14
Naujojo Nuncijaus sutikimas 2014 04 14

Nuotraukų autorius Juozas Garla.