2015 04 03

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Bažnyčios ABC. Velykų tridienis. Didysis penktadienis

 

Laida sukurta 2013 m.

Didįjį penktadienį nuo ankstyvosios krikščionybės laikų minimi Kristaus kančios ir mirties įvykiai, sekant Evangelijos pagal Joną chronologija.

Kun. Saulius Rumšas OP pasakoja apie teismą pas Pilotą, pasmerkimą mirti, nuplakimą, vainikavimą erškėčiais, kryžiaus nešimą, prikalimą prie kryžiaus (apie vidurdienį) bei mirtį apie 15 val., nuėmimą nuo kryžiaus ir palaidojimą kape.

Šiandien visame pasaulyje nėra švenčiamos šv. Mišios. Tikintieji renkasi į pamaldas, kurios padeda jungtis į Kristaus kančią klausant Kančios istorijos, meldžiantis už visą pasaulį, pagerbiant Kryžių ir priimant Kristaus kūną, atiduotą dėl mūsų išganymo, – aiškina dominikonas kunigas Saulius Rumšas OP.

Laidą parengė Saulena Žiugždaitė ir Gediminas Šulcas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.