2014 06 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Lietuvių iliustracijų paroda Prancūzijoje – Beno Shahno atminimui

S.Eidrigevičiaus ir B.Shahno iliustracijos

Gegužės mėnesį Prancūzijos mieste Kompjene, André François vardo vaikų literatūros ir iliustracijos centre buvo atidaryta dešimties lietuvių dailininkų paroda „Lit­hua­nia & Sta­sys L’Hom­me Cent têtes“, skirta iš Lietuvos kilusiam žydų menininkui Benui Shahnui. Parodoje iki pat rudens eksponuojami Stasio Eidrigevičiaus, Ie­vos Ba­bi­lai­tės, Li­nos Dū­dai­tės, Eg­lės Ge­la­žiū­tės-Pe­traus­kie­nės, Ra­sos Jo­ni, Ma­riaus Jo­nu­čio, Kęs­tu­čio Kas­pa­ra­vi­čiaus, No­me­dos Mar­čė­nai­tės, Ri­man­to Ro­lia ir Ka­ro­lio Stra­utnie­ko dar­bai.

Lietuvą ir Prancūziją siejantis žydų menininkas

B. Shahnas (1898–1969) ir André François (1915–2005), kurio vardu pavadintas vaikų literatūros ir iliustracijos centras Kompjene, buvo artimi draugai ir kolegos. A. François, kaip ir lietuvių kilmės B.Shahnas, kūrė iliustracijas – kai kurios jų būdavo publikuojamos amerikiečių žurnaluose „The New Yorker“, „Holiday“, „Vogue“ ir „Sports Illustrated“, dažnos puošė svarbiausių prancūzų satyrinių žurnalų puslapius, kitos nugulė vaikų ir suaugusiųjų literatūros knygų puslapiuose bei reklaminiuose plakatuose. A. François – vengrų kilmės prancūzų karikatūristas, iliustruotojas – savo aštriais ir satyriškais piešiniais įkvėpęs ištisą amerikiečių iliustruotojų kartą.

Andre Francois. „New Yorker“ viršelis 1983 m.

Dešimties lietuvių iliustracijos darbų parodą viena iš jos organizatorių – André François centro meno vadovė ir pra­ncū­zų vai­kų li­te­ra­tū­ros ir ilius­tra­ci­jos kri­ti­kė Ja­ni­ne Kot­wi­ca – paskyrė žydų kilmės menininkui Benui Shahnui. B.Shahnas gimė Kaune, vėliau gyveno ir dirbo JAV, kūrė kartu su meksikiečių menininku Diego Rivera, o kartu su Nyderlandų kilmės amerikiečiu ekspresionistu Willemu de Kooningu 1954 m. atstovavo JAV Venecijos bienalėje.

„Dirbama su iliustruotojais iš įvairių šalių, daugelį esu girdėjusi kalbant apie Beną Shahną, kuris yra labai mažai žinomas Prancūzijoje. André François ir jo šeima buvo mano draugai – jie taip pat man pasakojo apie šį Lietuvoje gimusį dailininką. Manau, kad ir Lietuvos iliustruotojų parodoje esantys darbai pateikia nuorodų į šį talentingą jų protėvį. Norėčiau, kad apie jį būtų plačiau išgirsta ir Europoje, o dar tiksliau – Lietuvoje, jo gimtojoje šalyje“, – teigia Janine Kotwica.

Tokį patį norą išreiškė turinti ir Lietuvos Respublikos kultūros atašė Prancūzijoje Rasa Balčikonytė. Ji mano, kad B.Shahno kūrinius turėtų būti įdomu pamatyti Lietuvoje. „…Tarkim, Vilniaus knygų mugės kontekste, – svarsto R. Balčikonytė, viena iš parodos Kompjene organizatorių, – pamačiusi, kaip gerai Janine vertina Lietuvos iliustruotojus ir kaip gražiai ji prisiminė Lietuvos stendą Bolonijos vaikų mugėje, pasiūliau Prancūzijoje surengti ten eksponuotų dailininkų parodą. Janine entuziastingai sutiko ir, ruošiantis parodai per vieną iš susitikimų Kompjene, A. François centre (nors ir nedidelė, tai viena svarbiausių vaikų knygų iliustracijų eksponavimo vieta Prancūzijoje), ji pasiūlė parodą skirti dailininkui Benui Shahnui. Iškart sutikau, nes tai natūraliai Lietuvą ir Prancūziją siejanti asmenybė.“

Stasio „šimtagalvis žmogus“

Parodos „Lithuania & Stasys L’Homme Cent têtes“ pavadinimas suponuoja išskirtinį dėmesį Stasiui Eidrigevičiui, jau daugiau nei keturiasdešimtmetį Lenkijoje gyvenančiam lietuvių dailininkui. Parodoje eksponuota kelios dešimtys įvairių laikmečių originalių iliustracijų, plakatai, knygos. Atidarymo renginyje dalyvavo ir pats S. Eidrigevičius, pasakojęs apie savo kūrybą ir pristatęs fil­mą „Les Sept Mystè­res d’après Sta­sys“, sukurtą re­ži­sie­riaus Andr­ze­jaus Pa­pus­zyńs­kio, ki­ta­dos pri­si­dė­jusio ir prie gar­saus len­kų re­ži­sie­riaus Krzysz­to­fo Kies­lows­kio fil­mo „Dvi­gu­bas Ve­ro­ni­kos gy­ve­ni­mas“.

Andre Francois. „New Yorker“ viršelis 1974 m.

Ne­se­niai ta­me pa­čia­me cen­tre buvo surengta paroda „Pri­si­me­nant André Fran­çois“. Šio­je par­odo­je tarp dau­giau nei pen­kias­de­šim­ties ilius­truo­to­jų iš visų Europos šalių – taip pat iš JAV ir Japonijos – bu­vo eks­po­nuo­ja­mi ir S.Eid­ri­ge­vi­čiaus dar­bai, su­kur­ti pra­ncū­zų dai­li­nin­ko A.Fran­çois at­mi­ni­mui. Parodos kuratorė J. Kotwica pasakoja, kad tai buvo ištisas šiuolaikinės iliustracijos stilių ir technikų rinkinys. Didžioji dalis menininkų buvo ir Andre François draugai, žavėjęsi jo kūryba. Jų darbuose susikryžiavo A. François kaip mokytojo įtaka ir jų pačių kūrybinės aistros.

„Stasys taip pat pateko į šią parodą – mus domino kūrybiniame kelyje jį lydėjęs Pinokio įvaizdis“, – prisimena J.Kotwica, kuri netrukus priduria: „Stasys yra išskirtinis menininkas. Man mažai teko matyti tiek emocionalios vienatvės ir nevilties kūriniuose, taip pat – išlaikytą humoro distanciją bei nuostabų rituališkumo pojūtį. Menininkus, kurių darbus aš pasirenku eksponuoti Centre, vienija stiprus įkvėpimas, įvaldytos technikos ir gebėjimas pajungti emocijas. Taip pat, žinoma, jų kūrybinis originalumas. Ir visa tai bei dar daugiau turi Stasys.“.

Pirmi žingsniai ir perspektyvos

Kartu su S. Eidrigevičiaus ekspozicija parodoje pristatyta daugiau nei trys dešimtys įvairių žanrų ir stilistikos šiuolaikinių Lietuvos vaikų knygų iliustracijų. J. Kotwica sakosi iš anksčiau žinojusi ne vien apie S. Eidrigevičiaus kūrybą, buvusi susipažinusi ir su Kęstučio Kasparavičiaus bei kitų dailininkų darbais, kuriuos atrado Bolonijoje, Tarptautinės vaikų knygų mugės metu 2011 m., Lietuvai dalyvaujant garbės viešnios teisėmis. „Jų darbuose aš aptikau bendrų bruožų su Rytų Europos graviūromis, pagarbą technikai, situacijų paradoksalumą. Labiau nei šiuolaikinės skaitmeninės iliustracijos mane traukia tradicinės technikos, ypač raižiniai, tačiau atradau, kad parodoje eksponuojamos skaitmeninės iliustracijos yra tokios pačios įdomios.“

Andre Francois iliustracija

Šiuo metu po Vokietiją keliaujanti J. Kotwica džiaugiasi gaunanti laiškų iš pažįstamų iliustruotojų ir knygų pasaulio profesionalų, mačiusių parodos ekspoziciją – laiškuose, anot jos, dominuoja entuziazmas. Pats S. Eidrigevičius teigia kad ši paroda jam – tikra šventė: „…nes tai – būtent iliustracijų paroda. Ir Prancūzijoje – pirmą kartą. O mano iliustracijos yra savotiški paveikslai, kurie gali gyventi parodoje be teksto, be paaiškinimo – kaip savarankiški darbai“.

Pozityviai lietuvių iliustruotojų darbų sklaidą vertina ir Tarptautinių kultūros programų centro atstovė, projekto koordinatorė Rūta Nanartavičiūtė: „Lietuvos iliustracija vis labiau matoma Prancūzijoje, paroda Kompjene – vienas pirmųjų žingsnių. Šiemetinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje buvome pakviesti dalyvauti ir analogiškoje didžiausioje vaikų knygų mugėje Prancūzijoje „Salon du livre et de la presse jeunesse“. Dalyvaudami šiame renginyje turėsime galimybę plačiau pristatyti lietuvių iliustruotojus ir užmegzti tiesioginius ryšius su Prancūzijos leidybos specialistais, kurie sunkiau pasiekiami didžiųjų tarptautinių knygų mugių kontekste.“

Išsamesnis Lietuvos spalvų pristatymas Prancūzijoje

Šių metų lapkritį vyksianti 30-oji, jubiliejinė Prancūzijos vaikų knygų mugė „Salon du livre et de la presse jeunesse“ yra antra pagal svarbą Europoje, kasmet pritraukianti daugiau nei 3000 autorių bei iliustruotojų iš Prancūzijos ir užsienio šalių.

Ben Shahn. Liberation, 1945 m., Niujorko Modernaus meno muziejaus kolekcija.

Šiemetinėje Prancūzijos vaikų knygų mugėje Lietuvai siūloma dalyvauti kultūrinėje programoje, kurioje lietuvių iliustruotojai vestų kūrybines dirbtuves. Taip pat Lietuva turėtų galimybę reprezentuoti šalies leidybą Prancūzijos auditorijai bei leidybos specialistams užsienio leidėjų salėje „European corner“, kur pristatomos knygos ne prancūzų kalba, ir specialioje teisių mugėje, kurioje organizuojami susitikimai su leidėjais.

Kultūros atašė Prancūzijoje R. Balčikonytė mano, jog po sėkmingos parodos Kompjene, turint prancūziškai išleistus Lietuvos dailininkų katalogus, tęsti pradėtą darbą, kurio natūrali seka, žinoma – Vaikų ir jaunimo knygų mugė Paryžiuje, prasminga: „Joje Lietuvos dailininkus ir leidėjus galima pristatyti labai įvairiai – ne tik per susitikimus, ateljė, pokalbius, parodas. Mugės programa labai turtinga, vyksta ne vien tiesiogiai su knygomis susiję renginiai, joje daug įvairiausių žanrų spektaklių bei filmų, tad Lietuvos prisistatymo spektras išties galėtų būti labai platus ir spalvingas.“ 

Parengė Viktorija Ivanova