2014 06 22

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) Jn 6, 51–58 „Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius“

Jėzus pasakė žydų miniai:

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Kiti skaitiniai: Įst 8, 2–3. 14b–16aPs 148; 1 Kor 10, 16–17


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM (video homilija)