2014 06 29

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Br. diak. Miroslavas Seniutis FGM. Kad įkarštis neišblėstų

Evangelija šiandien pristato Jėzų Dievo Karalystės skelbimo įkarštyje. Jis atkeliauja į Pilypo Cezarėją, kurios gyventojus žydai laikė pagonimis ir svetimšaliais. Tačiau Jėzui nerūpi jų tautinė ar religinė tapatybė, jam nerūpi ir jo paties prestižas – ką apie jį pagalvos Jeruzalėje gyvenantys fariziejai.

Jėzus nebijo pasirodyti tetrarcho Pilypo valdose, kurio tėvas Erodas Didysis prieš kelis dešimtmečius kėsinosi į Jėzaus gyvybę, sukeldamas masines kūdikių žudynes.

Jėzus pasiruošęs rizikuoti vien todėl, kad žmonės, pas kuriuos jis eina, gyvenantys toli nuo religinio centro – Jeruzalės – patirtų Dievo meilę. Per jo žodžius, darbus, stebuklus.

Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė yra gera proga mums, diakonams, kunigams ir vyskupams, ištirti savo širdį: ar mano Dievo karalystės skelbimo įkarštis sutampa su Jėzaus įkarščiu? Ar esu pasiryžęs ieškoti tų, kurie yra labiausiai nutolę nuo Dievo, ar esu pasiryžęs susitepti rankas, atiduoti visas savo jėgas, pastangas, ieškodamas tų, kurie pasiklydo gyvenimo vingiuose?

Homilijos autorius – Gailestingojo Jėzaus brolis diakonas Miroslavas, gyvenantis Vilniaus bendruomenėje.