2014 08 29

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Pirmosios ekumeninės pamaldos Žukuose

Žukų evangelikų liuteronų bažnyčioje rugpjūčio 15 d., kasmetinės Žukų kaimo bendruomenės (pirmininkė Anastazija Kubilienė) šventės proga, Žukų evangelikų liuteronų parapijos ir kunigo Ediko Šulco iniciatyva laikytos ekumeninės pamaldos.

Restauruojamoje bažnyčioje 18.30 val. tikintieji susirinko ganėtinai gausiai, dalyvavo ir Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. Ekumeninės pamaldos Žukuose vyko pirmą kartą. Jas drauge laikė ev. liuteronų parapijos kunigas Edikas Šulcas (dar tarnaujantis Lauksargių, Skaudvilės ir Piktupėnų parapijose) ir Viešvilės,Vilkyškių bei Smalininkų R. katalikų kunigas Kazys Žutautas. Abu kunigai pasidalijo Dievo žodžio apmąstymais, priminė parapijos istoriją. Melstasi ne tik už Žukų bendruomenę, abiejų bažnyčių vyskupus, bet ir už Sirijoje, Irake bei kitose Vidurio Rytų valstybėse persekiojamus krikščionis. Kun. E. Šulcas padėkojo Pagėgių savivaldybės merui V. Komskiui bei jo broliui LR Seimo pirmininkės pavaduotojui Kęstui Komskiui, o taip pat Kultūros paveldo departamento direktorei Dianai Varnaitei už pagalbą restauruojant Žukų kleboniją. Nuoširdžiai dėkota parapijiečių Laimos Lendraitienės ir Raimondo Genučio šeimoms už kruopštų rūpinimąsi Žukų parapija ir jos bažnyčia.

Ekumeninėse pamaldose surinktos aukos (165 lt) bus skirtos Žukų ev. liuteronų bažnyčios altoriui atkurti. Žukų bažnyčios altoriaus kryžius su Nukryžiuotuoju po karo atsidūrė Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje, išgelbėtas iš uždarytos Žukų bažnyčios, kurios klebonijoje kelerius metus buvo įsikūręs NKVD valsčiaus poskyris. Vėliau klebonijos pastatas pritaikytas Žukų tarybinio ūkio kontorai, o bažnyčioje įrengtas sandėlis. Atsikūrus Žukų ev. liuteronų parapijai, klebonija grąžinta 1992 m. birželio 1 d. Nuniokota bažnyčia parapijai sugrąžinta 1998 m. liepos 14 d. Tauragės ev. liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis ir tarybos pirmininkas Robertas Piečia yra pažadėję Žukų parapijai kompensuoti kryžiaus kopijos gamybą. Planuojama, kad šio darbo imsis meistras Audronis Skurvydas.

Žukų ev. liuteronų parapijos ištakos siekia XIX a. vidurį, pamaldos nuolat laikyti imtos nuo 1869 m. Iki 1905 m. balandžio 1 d. Žukai buvo Viešvilės ev. liuteronų parapijos filija. Žukų ev. liuteronų bažnyčia, kurios kertinis akmuo padėtas 1904 metais, buvo pašventinta 1907 m. rugsėjo 27 d. Spėjama, kad ją projektavo architektas G. Tamošaitis, gyvenęs Ragainėje. Iki Antrojo pasaulinio karo Žukų parapijai priklausė beveik pustrečio tūkstančio tikinčiųjų. Po karo bažnyčioje ir toliau vyko pamaldos, tačiau netrukus bažnyčia buvo sovietų valdžios nusavinta ir nuniokota, o daugelis protestuoti bandžiusių parapijiečių ištremti į Sibirą.

Šiandien parapija vienija per pusšimtį narių. Į Amžinybę šiemet iškeliavo ilgametė atkurtosios parapijos pirmininkė Ketė Lendraitienė (1938 07 29 – 2014 02 09), gyvenusi gretimuose gimtuosiuose Pagenaičiuose. Į Tauragės Joniškės kapines vasario 12 d. velionę palydėjo kunigai Juozas Mišeikis ir Edikas Šulcas. Žukų bažnyčia pasiaukojamai rūpinasi ne viena jos giminės karta.

Šių metų gegužės 18 d. Žukų ev. liuteronų parapijos sekmadienio pamaldose buvo pagerbtas iš šių apylinkių kilusio kunigo Oskaro A. Brüsewitzo (1929 05 30 – 1976 08 22), tragiško likimo kovotojo su tikinčiųjų persekiojimu komunistinėje Rytų Vokietijoje, atminimas.

Šią vasarą imtasi kapitališkai remontuoti 1905 m. pastatytą Žukų kleboniją. Darbus vykdo statybos įmonė UAB „Bramer“. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos liepos 22 d. paskelbė, kad stogo restauravimo darbams Departamentas skyrė 256 tūkst. litų iš Paveldotvarkos 2014 metų programos. Dar per 28 tūkst. litų skyrė Pagėgių savivaldybė. Tvarkybos darbų projekto vadovas – architektas Vytautas Paulionis. Departamento direktorės pavaduotojo Algimanto Degučio teigimu labai svarbu nepamiršti, kad vertingas paveldas, kurį privalome išsaugoti, yra išsibarstęs po visą šalį ir dažnai slepiasi mažuose atokiuose miesteliuose. „Žukų kaimo bažnyčia primena mums būtent tokią atsakomybę, kurią ir prisiimame. Prastos būklės [klebonijos] pastato stogas bus tvarkomas iš esmės. Dvišlaitis klebonijos stogas bus perdengtas keraminėmis čerpėmis – danga, kurią buvus rodo ikonografinė medžiaga. Po jomis bus įrengta hidroizoliacija. Medinės stogo konstrukcijos bus sutvirtintos arba pakeistos. Galiausiai numatytas stogo dekoro elementų restauravimas, žaibosaugos įrengimas,“ – būsimus darbus vardijo A. Degutis. Pastaruoju metu klebonijos stogo šiferio lakštai buvo avarinės būklės, nuo drėgmės, temperatūrų ir atmosferos poveikio stogą saugantis pasluoksnis sunykęs, o lentų paklotas supuvęs. Darbų metu susidėvėjusios stogo konstrukcijos bus pakeistos, kitos – remontuojamos ir restauruojamos.

Pasak Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dainoros Butvydienės, savivaldybės taryba yra pritarusi, jeigu projektas bus tęstinis, kitąmet klebonijos remontui papildomai skirti dar per 24 tūkst. litų.

Viliamasi, kad bus suremontuotas ir greta stovintis parapijos ūkinis pastatas.

Restauracijos pabaigos laukia ir pati Žukų ev. liuteronų bažnyčia. Žukų ev. liuteronų parapija visus geros valios žmones kviečia aukoti. Sąskaita AB banke „Swedbank“ (kodas 7300): LT957300010098324724. Surinktos aukos būtų skiriamos kiek įmanoma autentiškesniam altoriaus atkūrimui.

Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 7-8