2014 09 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Judėjimo „Motinos maldoje“ įkūrėja atvyksta į Lietuvą

Šiemet, rugsėjo 15-18 dienomis, Lietuvoje lankysis judėjimo „Motinos maldoje“ judėjimo įkūrėja Veronica Williams (Veronika Viljams). Susitikimai su ja įvyks 16-18 d. įvairių miestų bažnyčiose.

Rugsėjo 16 d. 18 val. Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčioje;

Rugsėjo 17 d. 10 val. Nidos bažnyčioje;

Rugsėjo 17 d. 18 val. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje;

Rugsėjo 18 d. 17.30 val. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Judėjimas įsikūrė 1995 m. Anglijoje. Veronica yra kataklikė. Ji buvo veikli, dalykiška moteris, tačiau nenorėjo, kad ją tik taip prisimintų po jos mirties. Veronica troško, kad jos gyvenimas nors kiek būtų reikšmingas jos vaikams (ji užaugino keturis vaikus).

Taip mąstant, Veronicai į rankas pateko knygelė pavadinimu „Ką pasaulis daro mūsų vaikams?“. Joje buvo pateikta daug šiurpios statistikos apie tai, kas vyksta aplinkui: alkoholizmas, narkotikai, patyčios mokykloje ir pan. Veronica nusprendė, kad būtinai reikia kažko imtis. Ji nenorėjo, kad jos vaikai ir anūkai gyventų tokioje visuomenėje.

Tuo metu Veronica drauge su broliene Sandra, kuri augino aštuonis vaikus, pajuto Viešpaties kvietimą melstis už savo vaikus. Taigi jos kasdien visą mėnesį kartu meldėsi: „Viešpatie parodyk, ką turim daryti, kai nesame visiškai tikros“. Jos nepaliaudavo kartojusios: „Viešpatie, būk mūsų viršininkas, o mes būsim Tavo pakviestos sekretorės“. Taip pamažu gimė maldos žodžiai ir „Motinų maldoje“ judėjimas.

Yra daug maldų, kuriomis galime melstis. Šiomis maldomis Veronica kviečia paruošti savo širdis, padėkoti už brangiausia dovaną – vaikus, už motinystės dovaną ir pan.

„Motinų maldoje“ judėjimo išskirtinumas yra tai, kad motinos bando įsiklausyti į Viešpaties žodžius: „Prašykite ir jums bus duota“. Mes taip dažnai meldžiamės ir prašome, bet iš tiesų nesitikime,kad mums bus atsakyta. Viešpats mus kviečia ateiti kaip vaikus ir visa atiduoti Jam. Mes neprivalome būti stiprūs, žinoti visų atsakymų ir pan. Mes galime tiesiog kreiptis: „Viešpatie, pasitikiu Tavimi. Šių sunkumų aš nepakelsiu. Viešpatie, patikiu tai Tau“. Veronica ragina melstis su tokiu atsidavimu.

Šiuo metu „Motinų maldoje“ grupelės susibūrusios maždaug 110 pasaulio šalių. Dėl skirtingų laiko juostų „Motinų maldoje“ grupelių malda yra nepaliaujama, ji trunka visą parą – ir tai teikia ramybę.

Lietuvoje motinos meldžiasi jau keturiolikti metai. Motinos turi maldynėlį, kuris visame pasaulyje yra vienodas, tik parašytas skirtingomis kalbomis ( išverstas daugiau nei į 40 kalbų ). Motinas patraukia jau vien maldynėlio viršelis, kuris byloja: „Motinų meilė keičia pasaulį. Susivienijusios maldoje, gelbstime savo vaikus.“

Turėdamos maldynėlį, keliaujame per Lietuvą ir jį daliname mamoms, trokštančioms melstis už savo vaikus ir įsilieti į šį judėjimą. Pirmosios mamos Lietuvoje pradėjo melstis Žemaitijoje: Kretingoje, Plungėje, Telšiuose, taip pat Klaipėdoje, Nidoje, Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Kaišiadorių vyskupijoje ir dar eilėje miestelių.

Geriausiai šią maldą skleidžia mamos, parapijos kunigai, kurie pažinę šį judėjimą, paragina mamas melstis už savo vaikus, vienuolės. Nelengva būti mama. Daugelis šeimų susiduria su narkotikų vartojimo problema, alkoholizmu, patyčiomis mokykloje, priklausomybe nuo kompiuterinių žaidimų, televizijos neigiama įtaka ir pan. Didelė grėsmė kyla tėvų autoritetui, nes vaikams labiau rūpi jų bendraamžiai.

Šiame judėjime motinos metai iš metų išmoksta atsiduoti Viešpačiui ir tai joms teikia ramybę. Jos supranta, kad net ir didelėje bėdoje Viešpats yra kartu ir kartu su Juo viskas baigiasi gerai. Motinos leidžia vaikams eiti savo keliais, mažiau barasi, nes supranta, kad blogį pakeis gėris, Nukryžiavimą – Prisikėlimas. Gyvendamos ramybėje ir pasitikėdamos Viešpačiu, jo labiau pasikliauja savo vaikais ir su jais būna daug ramesnės.

Tad per gyvenimą eikime su malda. Guoskime ir stiprinkime viena kitą. Nėra didesnės pagalbos vaikui, stiprinant jo žingsnius Žemėje, kaip motinos malda!

Mus, moteris, jungia brangiausias žodis vaiko lūpose – „mama“. Nesvarbu, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama. Dėkokime Dievui už šį vertą garbės pašaukimą ir brangiausią dovaną – vaikus.

Netrukus pasirodys ir lietuviškai išleista Veronicos Wiliams knyga „Atsidavimo džiaugsmas Jam“.

„Motinos maldoje“ judėjimo koordinatorė Lietuvoje Vilma Cicėnienė