2014 10 01

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Įsteigta Šarūno Šimulyno žodžio ir vizualaus meno premija

Naujas įvykis kultūriniame gyvenime; įsteigta Šarūno Šimulyno žodžio ir vizualaus meno premija, kuri bus skiriama keliaplaniams kūrėjams, dirbantiems dailės ir literatūros srityse.

Šiais metais gerai Lietuvoje  žinomam veliuoniškiui skulptoriui, tapytojui, grafikui, poetui ir prozininkui Šarūnui Šimulynui būtų suėję 75 metai. Šio jubiliejaus proga, privačia Reginos-Violetos Šimulynienės, Dalios Teišerskytės, Violetos Šoblinskaitės Aleksa ir Gasparo Aleksa iniciatyva, nutarta įsteigti jo vardo premiją.

Paminint menininko jubiliejų Veliuonoje Š. Šimulyno našlė Regina Šimulynienė įrengė dailininko  memorialinį kambarį muziejuje Arsterra, kurį įsteigė rašytojai Violeta Šoblinskaitė ir Gasparas Aleksa, meninko dukros Ula  ir Rusnė Šimulynaitės surengė grafikos darbų parodą, įvyko Irenos Mikuličiūtės kuruojamas jo vardo tapybos pleneras.

Pirmosios  2014 m.  Šarūno Šimulyno žodžio ir vizualaus meno premijos laureatu tapo tapytojas, juvelyras, poetas Gvidas Latakas.  Menininkas premijuotas Šarūno Šimulyno grafikos darbu iš Reginos Šimulynienės šeimos privačios kolekcijos ir pinigine premija, kurią įteikė LR Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė. Piniginę premiją skyrė radijas Ekstra FM. Savininkas – Nedas Šinkūnas.   

Premija Gvidui Latakui įteikta Veliuonoje kas du metai vykstančioje Veliuonos novelės šventėje, kurioje už  kūrybą iki šiol buvo apdovanojami rašytojai Petro Cvirkos literatūros premija. Šių metų Petro Cvirkos literatūros premijos laureatas tapo Jurgis Gimberis už knygą „Brauno judesiai“.

Po abiejų premijų įteikimo atidengta Rašytojų giraitės ąžuolinė rodyklė, kurioje įamžintos 12 laureatų pavardės. Premijų laureatai Gvidas Latakas ir Jurgis Gimberis pasodino po ąžuoliuką.

Gvidas Latakas gimė ir užaugo Telšiuose. 1995 m. Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje įgijo juvelyro specialybę, vėliau baigė tapybos bakalauro ir magistro studijas Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete. Nuo 1997 m. aktyviai dalyvauja meno parodose. Kas met dalyvauja medalio meno parodose; Baltijos medalio trienalėsė, Respublikinėse medalio bienalėse, Tarptautiniuose Telšių medalininkų simpozimuose irk t.

1998 m. Gvidas pradėjo kurti poeziją. Ilgainiui ėmė spausdinti savo tekstus laikraščiuose „Šiaurės Atėnai“ ir „Nemunas“. Po dešimties metų pasirodė pirmoji jo eilėraščių knyga „Kol išsiris varniukai“, pelniusi rašytojui garbingą Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės literatūrinę premiją. O 2012 m. buvo išleistas antrasis Gvido poezijos rinkinys „Nekalendoriniai šventieji“. 

Regina Šimulynienė

Šv. Jono gatvės galerijos direktorė

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.