Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Popiežius Pranciškus salezietėms: „Pavojingiausiais terorizmas pašvęstajame gyvenime – apkalbos“

Šeštadienį popiežius Pranciškus Apaštaliniuose rūmuose priėmė seseris salezietes – Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos dukterų kongregacijos vienuoles, dalyvaujančias XXIII generalinėje kapituloje. Šiomis dienomis jos kartu apsvarstė temą „Būti šiandien su jaunimu evangelizuojančiais namais“. Iš seserų veiklos, kurių misija išskirtinį mylintį dėmesį skirti jaunimui bei skelbti Evangelijos žinią, apibendrinamą gailestingojo Tėvo meile visiems žmonėms, atsiskleidžia esminiai bruožai kiekvienos vienuolės ir bendruomenės gyvenimui. Taip pabrėžė popiežius Pranciškus kalbėdamas kongregacijai, gyvenančiai pagal Jono Bosko pavyzdį ir įkvėptai motinos Mazzarello.

Visų pirma tai įsipareigojimas vadovautis „išėjimo“ nuostata, vedančia link geografinių ir egzistencinių pakraščių zonų, išskirtinį dėmesį skiriant vargšams ir kitoms atskirties formoms. Jų yra daugybė! Tai ir žinojimas, kad reikia imtis pastoracinio pokyčių ir atsivertimo kelio, savo namus paverčiant evangelizacijos vieta, į savo misijas įtraukiant jaunimą, kur jaunimas galės tapti evangelizacijos agentais kitiems jaunuoliams, – tęsė popiežius. Jis paragino seseris ne tik atverti širdis priimant Dievo malonę, tačiau ir savo buvimu liudyti ugdytojų pašaukimą, priimant jaunimą besąlygiškai, veiksmingai apaštalaujant jaunimo aplinkoje, persmelktoje virtualaus pasaulio ir naujų technologijų. Kad tai įgyvendintume, Kristus turi būti mūsų būties centru, turime leistis, kad Dievo Žodis mus formuotų, turime palaikyti misionierišką dvasią atkaklia malda, adoracija, „leidžiant laiką“ priešais Tabernakulį.

Popiežius priminė, kad tuo pat metu seserys kviečiamos tarpusavyje liudyti tobulą brolišką bendrystę, priimdamos kiekvienos ribotumus ir įvertindamos gabumus. „Niekada tarp jūsų tenebūna pavydo ir panašių dalykų, tebūna vienybė. Pavojingiausiais terorizmas pašvęstajame gyvenime – apkalbos. Jei turi kažką prieš savo seserį, eik ir pasakyk jai tiesiai. Niekada tenebūna to terorizmo, nes apkalbos tai bomba, kurią tu nutaikai į savo bendruomenę, kuri ją griauna. Vienybė turi būti be apkalbų“, – tęsė popiežius.

Kapitulos dienomis seserys nuodugniai apsvarstė kasdienę apaštalavimo veiklą, kai atsiduri akistatoje su žmonių džiaugsmais, lūkesčiais ir kentėjimais. „Bendraudamos kieme su vaikais, klasėse su mokiniais, tikruose miestų rajonuose ar „virtualiuose kvartaluose“ su jaunimu, turgaus aikštėse su jaunomis moterimis jūs susiduriate su vis naujomis aktualijomis ir problemomis, kurios jus kviečia. Visiems būkite vilties ir džiaugsmo misionierėmis, liudydamos vertybes, kurias atneša jūsų salezietiška tapatybė, skatinkite susitikimo dvasią, esminį jūsų charizmos aspektą“, – linkėjo popiežius.

„Brangios seserys, gerai žinote, kaip Bažnyčia gerbia pašvęstąjį gyvenimą. Būdamas bendruomenės centre, jis yra esminis bažnytinės misijos elementas, kurio įnašas – tai gyvenimo, pilnai padovanoto Dievui ir broliams, liudijimas. Tebūna tai kiekvienos jūsų ir visos kongregacijos užduotis, padedant Švč. Mergelei, kurią pagerbiate Krikščionių Pagalbos titulu“, linkėjo popiežius, visoms saleziečių seserims suteikdamas apaštalinį palaiminimą.

Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2014/11/08/popie%C5%BEius_pranci%C5%A1kus
_saleziet%C4%97ms:_%E2%80%9Epavojingiausiais_terorizmas/lit-835459
)

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu