2014 11 23

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Pranciškus Ksaveras Cazali CSJ. Palaiminta nuostaba

Tam tikra giminystė sieja Dievą ir vargšus, minimus palyginime. Išalkusius, ištroškusius, nuoguosius, keleivius, kalinius. Galime sakyti, kad Dievas, kaip ir jie, – neprimeta savęs. Jis yra niekinamas, negerbiamas, kaip ir jie; dažniausiai ignoruojamas, elgiamasi taip, tartum Jo nebūtų.

Jo buvimo ženklų netrūksta kryžkelėse, bažnyčiose, bet žmonės praeina jų nepastebėdami arba žiūri į juos, bet nemato.

Kaip ligonis ir kalinys, Dievas turi ilgai laukti bažnyčiose arba gulėti merdėdamas, kol jį aplankys. Kaip keleivis jis yra svetimas mūsų laikams, maža tų, kurie jį lanko.
Bendraudami su vargšais mokomės bendrauti su Dievu.

Tačiau šiame palyginime Jėzus kalba daugiau nei apie giminystę.

Homilijos autorius Šv. Jono teologo vienuolyno prioras.