Patinka tai, ką skaitai? Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2014 12 03

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Raktas į Morkaus Evangeliją

Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas kunigas Algirdas Akelaitis siūlo geriau susipažinti su pirmąja ir trumpiausia Evangelija pagal Morkų bei ateiti į jos skaitymo vakarą gruodžio 4 d., ketvirtadienį, Kaune.

Paskutinieji Bažnyčios dokumentai kalba apie Bažnyčios santykį su Šventuoju Raštu kaip dialogą. Be abejo, pokalbio tikrovė yra labai turtinga. Tad ir santykis su Dievo Žodžiu Bažnyčioje yra labai įvairus. Niekas neneigs, kad gatvėje iš kišenės ištraukto mobilaus telefono ekrane ir Mišių metu atverstos liturginės knygos puslapyje yra tas pats Biblijos tekstas. Tačiau skaitymo veiksmas abiem atvejais neabejotinai skiriasi.

Liturginis Biblijos skaitymas yra antologinio pobūdžio – Šventasis Raštas skaitomas dalimis. Didžiausios vientisos teksto dalys šiuo metu yra skaitomos Didžiojo Penktadienio liturgijoje; tai – Kristaus kančios pasakojimas.

Toks skaitymo būdas yra susijęs su keliais iššūkiais. Viena vertus, liturginių skaitinių pluoštas apima tik dalį viso Šventojo Rašto (pvz. liturgijoje Romos Katalikų Bažnyčia perskaito tik septintadalį Senojo Testamento ir tik du trečdalius Naujojo Testamento teksto). Kita vertus antologinis skaitymas aptemdo bendrą viso teksto dinamiką, jo siužeto vystymąsi.

Lyginant Morkaus Evangeliją su Luko bei Mato tekstais galima sakyti, kad ji yra mažiausiai tinkama antologiniam skaitymui. Taip yra todėl, kad Morkus jungia atskiras Evangelijos dalis į didelius teminius bei prasminius blokus. Atskiriant šias dalis nuo konteksto kyla rizika aptemdyti pilnesnę šių tekstų prasmę kurios, tikėtina, siekė pats Evangelijos Autorius.

Todėl būtinas antologinio skaitymo palydovas yra „ištisinis“ skaitymo būdas, kai pvz. Evangelijos tekstas yra skaitomas ištisai nuo pradžios iki pabaigos. Taip skaitant tekstą lengviau įžvelgti Autoriaus strategiją ir paties kūrinio tikslą. Toks skaitymo būdas praturtina ir Dievo Žodžio klausymąsi liturgijoje, nes leidžia sieti skaitomą teksto ištrauką su kontekstu, kurį klausytojas prisimena dėl kanoninio skaitymo.

Lietuvos Katalikų Bažnyčioje bendruomeninio kanoninio Biblijos skaitymo tradicija dar nesusiformavusi. Tačiau ją verta auginti, taip gilinant tautos meilę Dievo Žodžiui. Toks skaitymas ypač naudingas Evangelijų atžvilgiu, nes jis leidžia atpažinti kiekvieno iš keturių Evangelijų Autorių kalbos, teologijos ir pasakojimo būdo savitumus. Toks skaitymas, be jokios abejonės, augina ne tik tikėjimo pažinimą, bet ir paties teksto skaitymo džiaugsmą.

VDU Akademinė sielovada, bendradarbiaudama su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, šio Advento metu organizuoja Morkaus Evangelijos skaitymo vakarą. Evangelija bus skaitoma nuo pradžios iki galo, su keliomis pauzėmis, kurių metu bus giedamos psalmės. Toks būdas leidžia ne tik klausyti, bet ir pačiam asmeniškai atsiliepti į skambantį Dievo Žodį.

Tiems, kurie siekia gilesnio Morkaus Evangelijos supratimo, yra paruoštas trumpas Morkaus Evangelijos įvadas. Toks išankstinis „pasiruošimas“ Evangelijos skaitymui gali padėti aiškiau atpažinti Autoriaus pasakojimo būdą bei pagilinti klausytojo „bendradarbiavimą“ su pačiu Evangelijos tekstu.

Morkaus Evangelija bus skaitoma gruodžio 4 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6), Kaune. Šis renginys yra Kristaus  Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-mečio iškilmėms skirto renginių ciklo dalis.

Sunku skaityti smulkų tekstą?

Padidink raides, spausdamas ant aA raidžių ikonėlės straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Paremk!

Paremsiu