2014 12 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Performansas „Visata“: ką neįgaliųjų šokis duoda šokio menui?

Gruodžio 3 d. LCC Tarptautiniame universitete Klaipėdoje įvyko šokio performansas „Visata“. Renginys yra VšĮ „Socialiniai meno projektai“ kartu su Vilniaus dailės akademija, Lietuvos sporto universitetu įgyvendinamos „Šokio laboratorijos“ kūrybinių dirbtuvių programos, kurioje dalyvauja profesionalūs šokėjai, socialinių paslaugų įstaigų klientai ir darbuotojai, dalis. Pavasarį projektas, vykęs Kaune, rudenį persikėlė į Klaipėdą ir Klaipėdos rajoną.

Projekto tikslas – didinti profesionaliojo meno prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį, plėsti asmenų saviraiškos galimybes. „Asmenys su negalia, norėdami šokti, susiduria su daugeliu barjerų – nuo nepasitikėjimo savimi iki sunkumų atvykti į šokio treniruotę arba nusivylimo, kad net ir pastačius šokį nėra kur jo parodyti – šiandien Lietuvoje labai reta kultūros erdvė yra pritaikyta šokėjui, kuris naudojasi neįgaliojo vežimėliu. Nepasitikėjimui savimi didelę įtaką turi aplinkiniai, kurie dažnai mano kad šokis, kaip meninės išraiškos priemonė, yra tik tam tikros visuomenės dalies privilegija.

„Šokio laboratorija“ siekia atskleisti kūrybiškumą ir tyrinėti įvairovę, ją suvokiant plačiausiai, atkreipiant dėmesį ne į pavienius atvejus, bet į bendražmogišką įvairovės ir marginalumo patyrimą. Keliame klausimą, ką neįgaliųjų šokis duoda šokio menui plačiąja prasme, kas būtų prarasta, jeigu tokio šokio nebūtų?“ – sako projekto vadovė Ieva Petkutė.

Projekte profesionalūs šokėjai, įgyvendindami individualius savo sumanymus, suteikė retą galimybę asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, dalyvauti profesionalioje šokio pamokoje. Kūrybines šokio dirbtuves Klaipėdoje įgyvendino choreografė Ieva Kristutytė ir Dovilė Binkauskaitė. Projekto kontekste šokėjos dalyvavo Lietuvos sporto universiteto lektorių surengtuose mokymuose, kuriuose buvo pristatyti senjorų ir asmenų su protine ir fizine negalia sveikatos ypatumai. Šokėjas netampa sveikatos specialistu, bet gali drąsiau jaustis rengdamas šokio treniruotę – „pažinę situacijas ir sunkumus, su kuriais susiduria asmuo, turintis specialiųjų poreikių, galime formuoti veiklą, kuri užtikrintų asmens saugumą, taip pat paskatintų atsiskleisti, praplėsti savo galimybių ribas, nubrėžtas paties asmens ar jo aplinkos,“ – pasakoja projekto vadovė Ieva Petkutė.

Performansas „Visata“– tai šokio ir gyvos vaizdo projekcijos dermė, reginys apie pasaulio struktūrą – apie tai, kas žavi, baugina, džiugina, kam suvokti dažnai esame riboti. Apie žmogų, kuris yra tarsi visata, visumos dalis, tarsi beribė gelmė, iki galo nepažini savo talentais ir gebėjimais,“ – projekto „Šokio laboratorija“ rezultatus pristatantį renginį apibūdina choreografė Ieva Kristutytė.

Šokio performansas žavėjo sceniniu įvaizdžiu, įspūdingą atmosferą sukūrė vaizdo projekcija. Kostiumus 65 performanso šokėjams sukūrė Vilniaus dailės akademijos kostiumo dizaino katedros studentės. „Tai buvo didžiulis iššūkis, esame labai dėkingi, kad jaunosios kostiumo dizainerės jo nepabūgo. Rezultatas gerokai pranoko visus lūkesčius. Verta pažymėti, kad tai yra pirmas kartas Vilniaus dailės akademijos kostiumo dizaino istorijoje, kai yra kuriamas sceninis rūbas asmeniui, turinčiam negalią. Numatome šią partnerystę plėtoti toliau ir kitais metais“, – sako projekto vadovė. Specialiai šiam projektui gyvą projekciją sukūrė ir gyvai atliko menininkė Eglė Gudonytė.

Projektas „Šokio laboratorija“ 2014 metais įgyvendino 120 šokio dirbtuvių, kurios vyko Klaipėdos neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“, Klaipėdos miesto globos namuose, Priekulės socialinių paslaugų centre, Gargždų socialinių paslaugų centre, Padvarių socialinės globos namuose, Kretingos dienos veiklos centre, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre, Kauno Kartų namuose, Panemunės senelių namuose, asociacijoje „Šviesos dirbtuvėlės“. Šios įstaigos teikia socialines paslaugos asmenims su intelekto, fizine, kompleksine negalia, senjorams.

Projektą „Šokio laboratorija“ įgyvendina VšĮ Socialiniai meno projektai.

Projekto partneriai – Vilniaus dailės akademija, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos miesto neįgaliųjų reikalų taryba.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau informacijos www.menasgerovei.lt, arba FB grupėje „Socialiniai meno projektai.“

Parengė Ieva Petkutė

Nuotraukos Teodoro Malinausko