Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

90-metį paminėjęs kalbininkas Zigmas Zinkevičius visuomet gyveno mokslo sūkuryje

Akedemikas, VU profesorius Zigmas Zinkevičius. „VU naujienos“ archyvo nuotrauka

„Neprisimenu tokių eilių prie rūbinės“, – it susitarę ėmė šnabždėtis vakar Lietuvos mokslų akademijos (LMA) duris pravėrę žmonės, priversti stoti į netrumpos eilutės galą. Šie žmonės – tai akademiko, kalbininko, baltisto, istorinės kalbotyros specialisto, ilgamečio Vilniaus universiteto profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus draugai, bičiuliai, kolegos, bendražygiai, visuomenininkai, atvykę jo pasveikinti 90 metų jubiliejaus proga.

Profesorius laikomas vienu produktyviausių mūsų šalies mokslininkų: jis išleido per 100 knygų ir paskelbė daugiau kaip 1000 straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Renginio vedėja, LMA tikroji narė prof. Grasilda Blažienė šitokį mokslinį kraitį pavadino dovana Lietuvai, jos žmonėms, baltistikai, lituanistikai, istorijai ir visam mokslui. Pasak jos, šio akademiko žvilgsnis krypo į kalbos dalykus, painius vardyno vingius, stengiantis įminti svarbiausias Lietuvos valstybės mįsles, pabrėžiant lietuvių praeities didybę ir objektyviai apgailestaujant dėl jos sunykimo.

LMA prezidentas, profesorius Valdemaras Razumas susirinkusiesiems priminė, kad Z. Zinkevičiaus darbai nenutrūksta, nes jis ir dabar dirba po 10–12 valandų per dieną. Štai prieš gerą savaitę žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ redakciją pasiekė dar vienas aktualus mokslininko straipsnis.

Z. Zinkevičius LMA nariu korespondentu išrinktas 1987 m., o 1990 m. tapo tikruoju nariu akademiku. „Tai vienas rodiklių, kad Zigmas Zinkevičius yra pasaulinio masto mokslininkas“, – kalbėjo prof. V. Razumas.

„Per ilgą savo gyvenimą esu daug ko matęs. Patyriau ir šilto, ir šalto. Pergyvenau daug valdžių. Nė vienai nepataikavau. Niekuomet nekeičiau savo pažiūrų. Visą laiką buvau dešiniosios pakraipos, nors ne kartą praeityje nuo to skaudžiai nukentėjau ir buvau nemėgstamas tų, kurie savo pažiūras kaitaliojo“, – prisipažino jubiliatas, savo gyvenimą paskyręs lietuvių kalbos ir istorijos tyrinėjimams.

Z. Zinkevičių sveikinęs jo klasės draugas, viso gyvenimo bičiulis profesorius Romualdas Baltrušis pasidžiaugė, kad anuomet visuotinai skleista ideologija neprasiskverbė į mokslininko darbus, tačiau kartu apgailestavo, kad jam teko patirti nesupratusiųjų mūsų tautos vertybių esmės puolimus ir žalingą veiklą.

1996–1998 m. Z. Zinkevičius ėjo švietimo ir mokslo ministro pareigas. Dabartinis ministras prof. Dainius Pavalkis pasidžiaugė pirmtako moksline ir akademine veikla, kuri išgarsino Lietuvą pasaulyje, ir padėkojo už švietimo puoselėjimą Pietryčių Lietuvoje, dėl kurio Z. Zinkevičius net vadintas Pietryčių Lietuvos švietimo ir mokslo ministru.

„Būdamas ministru, atvirai pasisakėte už tautinės mokyklos idėjas, patriotinį auklėjimą, skatinote tautiškų mokinių organizacijas, vertybinį ugdymą mokykloje. Linkiu geros sveikatos, blaivaus proto ir sulaukti 100 metų“, – akademiko nuopelnus švietimui prof. D. Pavalkis baigė prasmingu palinkėjimu.

Sveikinimus jubiliejaus proga kalbininkui atsiuntė aukščiausia šalies valdžia: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės pavaduotoja, Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė. D. Grybauskaitė profesoriaus knygas ir mokslinius straipsnius pavadino neįkainojamu mūsų kultūros lobiu, už kurį dėkinga visa Lietuva. A. Butkevičius akcentavo Z. Zinkevičiaus atsidavimą ir ištikimybę savo profesijai, nenukrypstamą ėjimą viena kryptimi. I. Degutienės teigimu, profesoriaus darbai pakylėja jį į vieną gretą su žymiausiais mūsų kalbos vyrais, triūsusiais ne tik dėl pačios kalbos, bet ir dėl to, kad mūsų kalboje įsišaknytų aukščiausios vertybės.

„Jūsų ir Lietuvos vardai be galo susiję. Lietuvos sertifikatas yra lietuvių tauta, jos sertifikatas – lietuvių kalba. Šioje srityje atlikote nepalyginamus ir neišmatuojamus darbus pasaulio išminčiai“, – teigė muzikologas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis.

Z. Zinkevičių, VU su petraukomis dirbusį nuo 1946 m. iki 1991 m., Filologijos fakulteto bendruomenės vardu sveikino ir prof. dr. Vytautas Kardelis: „Akademikas, profesorius ir mūsų mokytojas Zigmas Zinkevičius yra tas kalbininkas, kurį būtų galima drąsiai vadinti dviejų tūkstantmečių kalbininku. Jo darbų aktualumas neprapuls ir trečiajame tūkstantmetyje.“ Savo mokytoju jį pavadino ir Lietuvių kalbos instituto, kuriam 1995–1996 m. vadovavo Z. Zinkevičius, darbuotojai. Jie didžiuojasi kalbininko aistra darbui, energija ir šviesa.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės pavaduotoja Jūratė Palionytė pažymėjo, kad mokslininkas dalyvavo svarbiausiuose lietuvių, kaip valstybinės kalbos, kūrimo įvykiuose, o jo knygos praverčia beveik kasdien.

„Zigmo Zinkevičiaus niekados negyventa mokslo užuovėjoje, o jo sūkuryje, todėl mokslinė sukaktuvininko kūryba išsiskleidusi kaip įspūdingiausias žiedas, iš kurio tebesimokome savo pačių tautos, kalbos ir istorijos suvokimo“, – renginį reziumavo prof. G. Blažienė.

Po sveikinimų parodytas režisieriaus Algirdo Tarvydo sukurtas dokumentinis filmas „Zigmas Zinkevičius. Pamilęs lietuvių kalbą“. O sausio 7–16 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje veiks akademiko jubiliejui skirta paroda „Lietuvišką žodį iškėlęs“.