2015 01 11

Kun. Gediminas Numgaudis OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Perkeičiantis pasinėrimas (vaizdo homilija)

Jėzus apreiškiamas kaip Pateptasis, kaip Dievo Sūnus. Ant Jo sklendžia Šventoji Dvasia, Jis patepamas Dievo jėga, kad išpildytų misiją, kuriai yra Tėvo siųstas. Tėvo žodis, kad šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi, taip pat yra labai svarbūs mūsų gyvenime. Ne vien dėl to, kad sužinome, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, kuriuo Tėvas gėrisi, bet kartu visas Jėzaus krikšto apreiškimas mums atskleidžia Švenčiausiosios Trejybės vidinį gyvenimą, į kurį ir mes esame pašaukti. Kiekvienam iš mūsų Tėvas taip pat ištaria: tu mano mylimasis sūnus, tu mano mylimoji dukra.

Homilijos autorius – pranciškonas kunigas iš Pakutuvėnų Gediminas Numgaudis OFM.