Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2015 01 14

bernardinai.lt

Kauno arkivyskupija

Vidutinis skaitymo laikas:

7 min.

Ar bažnytinė santuoka gali būti negaliojanti?

Evgenios Levin nuotrauka

Remdamiesi Kauno arkivyskupijos interneto puslapiu, pabandėme pateikti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus apie bažnytinės santuokos pripažinimo negaliojančia procedūrą.

Mes esame nutraukę civilinę santuoką, norėtume nutraukti ir bažnytinę. Kaip tai padaryti?Galiojančiai sudarytos santuokos Bažnyčioje niekas negali panaikinti. Tai neatšaukiamas aktas. Bažnyčia nepripažįsta skyrybų, nes yra įsitikinusi, kad tai, ką Dievas Santuokos sakramentu sujungė, niekas žemėje negali išskirti.

Kitas dalykas – galima kalbėti apie tai, gal būta priežasčių, kodėl galima būtų Jūsų santuoką paskelbti negaliojančia nuo pat sudarymo akimirkos. Tai, ar tokių priežasčių yra, sprendžia bažnytinis tribubolas.

Kur galima kreiptis į bažnytinį tribunolą, prašant pripažinti anksčiau sudarytą santuoką negaliojančia?

Turite kreiptis į tos vyskupijos, kurioje buvo sudaroma santuoka, arba tos, kurioje gyvena atsakovas, kuriją; visi adresai yra www.katalikai.lt

 Kiek esu girdėjusi, yra 9 kriterijai, kuriais remiantis tribunolas pripažįsta santuoką negaliojančia. Norėčiau sužinoti, kokie jie?


Jūs tikriausiai girdėjote apie devynias vadinamąsias ardančias kliūtis, su kuriomis sudaryta santuoka yra negaliojanti pagal pačią teisę. Tai vadinamoji amžiaus kliūtis, kuri nustato, kad negalioja santuokos, sudarytos jaunesnio kaip šešiolikos metų vyro ir jaunesnės kaip keturiolika metų moters. Lietuvoje šiuo atžvilgiu laikomasi civilinių normų, kurios neleidžia tuoktis jaunesniems kaip aštuoniolikos metų amžiaus asmenims. Bažnyčioje irgi tam reikalingas vyskupo leidimas.

Santuoka gali būti negaliojanti taip pat dėl absoliučios impotencijos, buvusios dar prieš santuoką, sudarius santuoką, tebeegzistuojant ankstesniam santuokos ryšiui, negalioja santuoka su nekrikštytu asmeniu (nors vyskupas gali suteikti šiuo atveju leidimą), negali tuoktis asmenys, priėmę šventimus ar davę amžinos skaistybės įžadus, negalioja santuoka tarp vyro ir santuokai pagrobtos moters.

Yra ir vadinamoji nusikaltimo kliūtis, kai viena šalis nužudo kitos pusės sutuoktinį, norėdama ateityje susituokti su našle, negalioja santuoka tarp artimų giminių, yra kliūčių tuoktis su buvusio sugyventinio ar sugyventinės artimais giminaičiais, negalioja ir santuoka tarp legalia giminyste, kilusia iš įvaikinimo, susaistytų asmenų.


Kai kurios šių kliūčių gali būti panaikintos vyskupo dispensa, kai kurios yra absoliučios. Vis dėlto bažnytiniai teismai dažniau susiduria ne su kokia nors aiškiai išreikšta kliūtimi, bet su kitomis, daugiau susijusiomis su psichologiniu pasirengimu, nesugebėjimu tinkamai suvokti santuokos įpareigojimų, priežasčių. Jūs pernelyg daug norėtumėte, jei visą, kartais tokį sudėtingą, šeimos gyvenimą mėgintumėte suvesti į devynias konkrečias taisykles.

Buvau susituokęs, santuoka iširo. Ketinu tuoktis antrą kartą. Pirmąją santuoką buvo palaiminęs tėvas Stanislovas. Ar Bažnyčia pripažįsta šį palaiminimą ir ar reikėtų anuliuoti pirmąją santuoką, norint tuoktis antrą kartą bažnyčioje?

Nesvarbu, koks kunigas laimino santuoką. Ji galioja, kol nėra įrodyta priešingai. Keldamas tokį klausimą, ko gero, įtariate, kad kažkas su pirmąja santuoka buvo negerai. Deja, tai gali svarstyti tik bažnytinis teismas. Patarčiau kreiptis į (arki)vyskupijos tribunolą asmeniškai.

Ką daryti, jei po santuokos sudarymo jau nuo 2 mėnesių žmona nesilaikė santuokos priesaikos. Pragyvenome 30 metų, išauginome vaikus. Jos noru išsiskyrėme. Visą laiką gyveno nesilaikydama nei santuokos, nei 10 Dievo įsakymų. Galiausiai mane mano akivaizdoje prakeikė. Dabar vaikus ir anūkus nuteikinėja prieš mane ir skatina juos nesilaikyti 10 Dievo įsakymų. Nors visą laiką laikiausi visų priesaikų ir įsakymų, dabar esu paniekintas ir vaikų, anūkų ir Bažnyčios. Nors visi 30 metų buvo savęs nesigailint atiduoti šeimos gerovei. Ar toks žmogus turi kokią nors teisę į teisingumą? Jei 13 metų po skyrybų visos dienos ir naktys kamuoja mintys – už ką man šitaip? Kalbėjausi su kunigu, jis teigė, kad tribunolas reikalaus man atrasti liudininkų.

Žmogus negyvena beorėje erdvėje, turime draugų, pažįstamų, giminaičių. Jie gali būti tinkami liudininkai, kalbant apie santuokos negaliojimo bylą. Visuomet Bažnyčioje galioja principas, kad santuoka laikoma galiojanti, kol nėra įrodyta priešingai. Pavienio žmogaus tvirtinimas yra pradžioje tik jo paties nuomonė, kurią patvirtina (arba ne) liudijimai. Kita vertus, Jūs kalbate apie meilę žmonai. Santuoka, sudaryta iš meilės, su nuoširdumu ir be jokių kliūčių, negali būti laikoma negaliojanti. Taip pat egzistuoja principas, kad, jei vienam iš sutuoktinių sulaužius priesaiką, kitas sutuoktinis, apie tai žinodamas, gyvena toliau drauge, laikoma, kad jis tai dovanojo, atleido. Vėlesni paklydimai nepanaikina santuokos, kaip tokios vertės, tuo tarpu jūs rašote apie pragyventus drauge 30 metų… Tikrai liudininkai reikalingi, ir labai rimti…

Mes su vyru neseniai sudarėme civilinę santuoką ir svajojame apie bažnytinę santuoką. Tačiau mano vyras jau kartą buvo vedęs bažnyčioje. Santuoka nenusisekė. Vedė ne iš meilės, o prisiėmė atsakomybę už naują gyvybę, galvojo, kad kažkas išsirutulios, bet nieko neišėjo ir po metų santuokos pradėjo skyrybų procesą. Dabar nori panaikinti bažnytinę santuoką, tačiau jo buvusioji nesutinka, nes jai tas neaktualu. Patarkit, ką mums daryti, mes mylim vienas kitą ir norime tą meilę prisiekti prieš Dievą bažnyčioje. Vyras prisipažįsta padaręs klaidą ir neapgalvojęs savo veiksmų, neapsvarstęs ateities. O dabar labai norime padaryti šventę sau, greitai į pasaulį ateisiančiam vaikeliui bei artimiesiems. Nuo ko mums pradėti, jei antra pusė yra abejinga ir neleidžia mums būti laimingiems.

Jūsų atveju pagrindas pradėti bylą yra, nesvarbu, kad atsakovė nenori ar laikosi abejingai. Kreipkitės į savo vyskupijos kurijos tribunolą.

Ar bažnytinis teismas išskiria, jei vienas sutuoktinių serga AIDS? Asmenines higienos nesilaiko, taip iškyla šeimai pavojus.

Kreipkitės į bažnytinį teismą ir tuomet gausite tikslesnį atsakymą, ar galima bus paskelbti esančią santuoką negaliojančia. Jūsų nurodyta priežastis dar nėra pakankama šiam sprendimui padaryti. Yra tik teisė atsisakyti nuo lytinių santykių.

Išvažiavę į užsienį, bažnytinę ir civilinę santuoką užregistravome Amerikoje. Ten ir išsiskyrėme. Dabar jau keleri metai gyvenu Kaune. Ar būtų įmanoma panaikinti bažnytinę santuoką? Kur kreiptis, kiek tai laiko trunka?

Bažnytinė santuoka nepanaikinama, tik turint pagrindą ji gali būti paskelbta negaliojančia nuo pat sudarymo. Malonėkite kreiptis į arkivyskupijos bažnytinį tribunolą ir išsiaiškinti, ar galima būtų tokią bylą pradėti.

Buvau susituokusi bažnyčioje ir išsiskyrėme. Mano buvęs vyras, žinau, antrąkart susituokė bažnyčioje nuslėpdamas, kad santuoka jau buvo sudaryta. Aš esu sudariusi civilinę santuoką su kitu žmogumi ir auginame bendrą vaiką. Ar galima ir man tuoktis antrąkart bažnyčioje?

Jūsų vyro santuoka, kuri buvo sudaryta nuslepiant Jūsų santuokos faktą, yra negaliojanti, tačiau ir tokiu atveju sprendimą daro tik bažnytinis teismas. Manyčiau, kad galbūt ir Jūs galėtumėte kreiptis į bažnytinį teismą dėl santuokos paskelbimo negaliojančia. Tačiau vien tik Jūsų vyro apgaulinga antroji santuoka dar nebūtų pakankamas pagrindas santuokai paskelbti negaliojančia.

Bažnytinėje teisėje laikomasi tvirto principo: „Santuoka laikoma galiojanti, kol nėra įrodyta priešingai.“ Tokių įrodymų rinkimas bei santuokos skelbimas negaliojančia yra tik bažnytinio teismo prerogatyva.

 Kur reikėtų kreiptis pirmiausia norint nutraukti savo bažnytinę santuoką?

Kreipkitės į vyskupijos, kurioje buvo sudaryta santuoka, arba tos, kurios teritorijoje šiuo metu gyvenate, kuriją, o čia Jums paaiškins, kaip susisiekti su tokias bylas nagrinėjančiu bažnytiniu teismu, vadinamuoju „tribunolu“. Beje, žinokite, kad „nutraukti savo bažnytinę santuoką“, kaip sakote, Jums niekada nepavyks, jeigu teisėtai ir galiojančiai buvo įvykęs Santuokos sakramentas; tai, ką daro bažnytinis teismas, – tai nagrinėja bei konstatuoja, ar Santuokos sakramentas tikrai buvo galiojamai įvykęs nuo pat jo sudarymo momento.

 Prieš 23 metus tuokėmės bažnyčioje, tačiau prieš priimdami Santuokos sakramentą neatlikome išpažinties. Buvome jauni, turėjome daug visokių reikalų ir išpažinčiai neliko laiko. Mes abu padarėme nuodėmę, kurios nepamirštu ir kaltinu save – apsileidimu, abejingu požiūriu į svarbiausią gyvenime sakramentą. Kaip mums elgtis? Gal ir Santuokos sakramentas negalioja?

Apie santuokos negaliojimą kalbėti šiuo atveju tikrai nėra jokio pagrindo. Tikrai nepadarėte nuodėmes, kad neatlikote išpažinties (turbūt ir Komunijos tada per santuokos apeigas nepriėmėte). Visa tai rekomenduojama, kad žmonės geriau išgyventų sakramentinę malonę, tačiau jei būdami jauni to ir nepadarėte, tikrai nėra reikalo to kas kartą išgyventi. Su amžiumi jei ne visi, tai bent dauguma žmonių pradeda jautriau žvelgti į praeities trūkumus, siekia didesnės dvasinės ramybės, tačiau tai, kas atsitiko Jums, yra tik dar viena proga pašlovinti Dievo gailestingumą. Į jaunystę juk nebesugrįšime, bet būti jauniems širdimi visuomet yra laikas.

Tarkim, vienas iš partnerių įstoja į sektą. Ar būtų pakankama priežastis nutraukti bažnytinę santuoką, pavyzdžiui, tapus Jehovos liudytoju.

Tai, kas įvyksta santuokinio gyvenimo metu, negali būti priežastis paskelbti santuoką negaliojančia. Įsitraukimas į sektą reikštų esminio santuokos tikslo – tikėjimo gerovės – atmetimą, tačiau šis faktas turi reikšmės tik tiek, kiek jį galima susieti su santuokos sudarymo momentu. Sakykime, galbūt apskritai žmogaus religinės žinios buvo menkos, ir tikėjimas bei jo įpareigojimai jam nebuvo labai svarbūs. Bet kuriuo atveju bažnytinio teismo sprendimuose viskas vertinama kompleksiškai – pavienis faktas gali atrodyti nereikšmingas, tačiau jungiant su kitais gali tapti ir tikrai pagrįstu įrodymu.

Ar bažnytinė santuoka yra galiojanti, jeigu žmogus yra nepriėjęs Pirmosios Komunijos ir nekrikštytas? Tačiau mums davė palaiminimą.

Jeigu Jūsų santuokai buvo duota vyskupo dispensa (t. y. atleidimas nuo įstatymo reikalavimo konkrečiu atveju), tai viskas gerai, o jeigu ne – tai santuoka negaliojanti, bet tai turi būti įrodyta tik bažnytinio teismo proceso metu. Paprastai tokiais atvejais vedamas dokumentinis procesas, kuris trunka labai trumpai ir nereikia apeliacijos. Jeigu tie žmonės gyvena kartu ir nori gyventi toliau, tai arba tas, kuris buvo nekrikštytas, pasirengia Krikštui ir jį priima, o paskui šalys atnaujina santuokinį sutikimą pagal nustatytą formą; jei nekrikštytasis nenori rengtis Krikštui, bet sutinka atnaujinti santuokinį sutikimą bažnyčioje, prašoma vyskupo dispensos nuo skirtingo kulto kliūties, o paskui atliekamos apeigos; jei nekrikštytasis nesutiktų atnaujinti sutikimo bažnyčioje, bet sutinka gyventi drauge ir nesiskirti, vyskupo prašoma sanuoti (pataisyti iš pagrindų) santuoką, drauge suteikiant dispensą. Tokiu atveju santuoka įsigalioja nuo vyskupo leidimo įteikimo suinteresuotai šaliai.

Ar galimas bažnytinės santuokos anuliavimas, jei po dvejų santuokos metų šeimai nepavyksta susilaukti vaikų? Abu partneriai mediciniškai ištirti, yra sveiki, nustatytas neaiškios kilmės nevaisingumas. Ar skyrybų atveju yra galimybė anuliuoti bažnytinę santuoką?

Nevaisingumas, priešingai negu impotencija, santuokos neardo ir negali būti pagrindas skelbti santuoką negaliojančia. Vienintelis „kabliukas“ gali būti, jei kuris nors iš besituokiančiųjų, žinodamas apie savo nevaisingumą, tai nuslėpė. Vis dėlto Jūsų atveju apie tai kalbėti, ko gero, netenka. Bet Jūsų situacija gal nėra beviltiška, nes juk svarbiausia yra tarpusavio meilė. Ir jeigu ji išlieka, tai įmanoma rasti ir kitokių sprendimų, galbūt neatmetant ir galimybės įvaikinti kūdikį?

Esu katalikė. Prieš 6 metus susituokiau cerkvėje buvusio vyro prašymu. Išsiskyrėme prieš 2 metus (vyras nenorėjo vaikų, žaidė azartinius lošimus). Šiuo metu planuoju santuoką su kataliku, labai noriu gražios, tikinčios šeimos, vaikų. Ar santuoka cerkvėje laikoma bažnytine santuoka, ar reikia kreiptis dėl šios santuokos anuliavimo norint susituokti bažnyčioje?

Žinoma, santuoka Stačiatikių bažnyčioje irgi laikoma tikra ir galiojančia, kol tai neįrodyta preišingai. Reiktų kreiptis į bažnytinį teismą arba pagal santuokos sudarymo vietą, arba pagal buvusio vyro gyvenamąją vietą.

Jei susituokiau stačiatikių cerkvėje, ar santuoką pakanka anuliuoti pagal stačiatikių reikalavimus, ar būtinas santuokos anuliavimas ir bažnyčioje?

Kataliko atžvilgiu dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kompetencija priklauso Katalikų Bažnyčios tribunolui.

 Norėjau pasiteirauti apie bažnytinės santuokos anuliavimą. Prašant paskelbti bažnytinę santuoką negaliojančia, galima vyskupijai rašyti laišką, prašymą laisvai ar yra nustatyta forma?

Yra tam tikros gairės. Paprastai kviečiame suinteresuotą žmogų atvykti į tribunolą ir paaiškiname, kaip reikia rašyti prašymą, duodame pavyzdį, paaiškiname, ko reikia procesui.

Esu savo vyrui antroji žmona. Su pirmąja žmona jis buvo susituokęs bažnyčioje. Aš irgi norėčau susituokti prieš Dievą, tačiau negaliu. Ar galima nutraukti bažnytinę santuoką su pirmąja žmona abipusiu susitarimu? Jinai irgi sutiktų šią santuoką nutraukti. Mes civilinėje santuokoje gyvename jau 14 metų.

Galiojančiai sudarytos bažnytinės santuokos nutraukti neįmanoma. Jūsų vyras tik gali kreiptis į tos vyskupijos, kurioje buvo sudaryta santuoka, arba tos, kurioje šiuo metu gyvena jo buvusioji žmona, bažnytinį teismą, galintį išnagrinėti jų santuokos bylą ir nustatyti, ar ji buvo sudaryta galiojančiai, ar ne.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Ar gali mano buvęs vyras vesti antrą kartą bažnyčioje, jeigu mes išsiskyrėme prieš trejus metus, bet bažnytinė santuoka nebuvo nutraukta? Kaip vyras galėjo apeiti įstatymus ir vesti antrą kartą? Ar įmanoma apgauti kunigą? Ar tokia santuoka yra galiojanti?

Žmones apgauti visuomet galima. Jeigu ankstesnė santuoka bažnytinio teismo nebuvo pripažinta negaliojančia, antroji santuoka yra tik apgaulė ir bažnytiniu požiūriu ji negalioja. Galbūt kunigas nepakankamai atsakingai įvertino situaciją, pildydamas dokumentus, ir patikėjo tik žodžiu. Jei taip iš tiesų atsitiko, tas vyras vertas tik pasigailėjimo.


Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu