2015 02 01

Kun. Arūnas Peškaitis, OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Asmeniškumo atgavimas

Šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje nematome ir negirdime vaizdų, kurie taip traukia šiandienio žmogaus akį – egzorcizmo paveikslo. Kiek kartų šia tema manipuliuota, kiek ji eskaluota, tačiau vis tiek, vos pasirodo naujas Holivudo kūrinys, žmonės skuba pasižiūrėti to, kas išties juos turėtų šiurpinti.

Evangelija parašyta ne tam. Pagrindinė jos žinia šiandien yra skirta pačiai Piktajai dvasiai – Jėzaus žinia, Jo įsakymas: „Nutilk, išeik iš jo!“

Jei atkreiptume dėmesį į šią žinią, tai Geroji naujiena šiandien mums ir reikštų: vyti lauk tą dvasią, nekoketuoti su ja, nesmalsauti… Dvasią, kuri daro žmogų konkurencijos, įvaizdžio, noro pirmauti įkaitu, kad tik paslėptų tikrąjį asmeniškumą.

Išvadavimas iš jos yra ne kas kita, kaip asmeniškumo atradimas iš naujo. Asmens – sužeisto, tačiau šaukiančio pagalbos, su kuriuo reikia užmegzti dialogą.

Kada mes, Bažnyčia, galėtume įstengti tai padaryti? Tik tada, kai patys būsime apimti, pripildyti Šventosios Dvasios, Tos, kuri ragina pamatyti kitą, nepraeiti pro šalį, nepalieka vietos abejingumui ir prašo būti solidarius. Šventoji Dvasia, Jėzaus Dvasia, Bažnyčiai, Mistiniam Kristaus kūnui, yra tarsi siela, kuria turi kvėpuoti visa bendruomenė. Tad reikės ne naujų egzorcizmo seansų, bet naujo gyvenimo, kuris vis kartotų: nesate individai, kuriuos galima klasifikuoti pagal atskirus bruožus. Ne, jumyse yra kai kas daugiau: asmuo, kuris slepiasi po individualizmo ar abejingumo kauke, sužeistas, bet tikras Dievo paveikslas.

Homilijos autorius – br. kun. Arūnas Peškaitis yra Vilniaus Bernardinų vienuolyno gvardijonas ir bažnyčios vikaras.