2015 02 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Tolerancijos žmogumi paskelbtas Bernardinai.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Donatas Puslys

Šeštadienį, vasario 7 d., 15.00 val. Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas ) „Sugiharos fondas – Diplomatai už gyvybę“ paskelbtas 2014 metų Tolerancijos žmogus. Juo tapo Bernardinai.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Donatas Puslys.

Ši kasmetinė nominacija skiriama asmeniui savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškasvisuomeniniame Lietuvos gyvenime.

Sprendimą paskelbęs Linas Venclauskas teigė: „Pirmų pirmiausia, jis yra rašto žmogus ir jo tekstuose visa tai atsiskleidė. 2014 metais, jis, fondo valdybos nuomone, ypatingai parodė keletą svarbių dalykų. Vienas dalykas – supratimas kitokių, pradedant skirtingomis religijomis, tautybėmis, baigiant skirtingų traumatinių patirčių įvardijimu, tokių kaip tremtis į Sibirą arba Holokaustas.  Antrasis dalykas, ką jis vėl 2014 metų savo rašiniuose pabrėždavo, tai parodymas kitokios mokyklos: kad mokykla yra įdomi, kad dirbti mokytoju yra prasminga, kas tai gali teikti džiaugsmą pačiam jaunimui – buvimas mokytoju ir turėjimas to betarpiško kontakto“.

Metų Tolerancijos žmogaus nominacija yra kasmetinė. Pirmąjį (2001) metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimą 2002 metų sausio mėnesį gavo Tomas Šernas. Vėliau metų Tolerancijos žmogaus titulas atiteko profesorei Irenai Veisaitei, žurnalistui Algimantui Čekuoliui, režisieriui Sauliui Beržiniui, pranciškonų vienuoliui, kunigui Arūnui Peškaičiui, psichologui Robertui Povilaičiui, atlikėjai Jurgai Šeduikytei, žurnalistui Mykolui Drungai, poetui Tomui Venclovai, rašytojams Daivai Čepauskaitei ir Sigitui Parulskiui, muzikantui Andriui Mamontovui.

Tarp metų Tolerancijos žmogaus titulo nominantų buvo daugelis visuomenėje žinomų žmonių, aktyviai reiškiančių savo vertybinę ir pilietinę poziciją: rašytoja Jurga Ivanauskaitė, žurnalistai Romas Sakadolskis ir Aras Lukšas, dvasininkai Julius Sasnauskas ir Vaclovas Aliulis, smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, politikos apžvalgininkas ir komentatorius Kęstutis Girnius ir kt.

Šiemet fondo valdyba, atsižvelgdama į savo pateiktas užklausas visuomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms, su žmogaus teisių gynimu susijusiomis institucijomis Lietuvoje bei visuomeninės nominacijos ekspertų komisijos siūlymus, rinkosi iš keturių kandidatūrų. Tai fotografas Richardas Schofieldas, aktorė Beata Tiškevič-Hasanova, publicistas Donatas Puslys, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Donatas Puslys tradiciškai buvo apdovanotas a.a. skulptoriaus Edmundo Frėjaus sukurtu atminimo medaliu ir diplomu.

Fondas, kurio tikslas ne tik saugoti garsių Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos ir Nyderlandų garbės konsulo Jano Zwartendijko atminimą, bet ir skleisti pilietinės visuomenės bei tolerancijos idėjas, ketina ir toliau skatinti laisvų piliečių visuomeninį ryžtą nesitaikstyti su reiškiniais, kurie kelia grėsmę visuomenės atvirumo ir liberaliosios demokratijos ateičiai.

 Sutartinai su Vytauto Didžiojo universitetu, fondas dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, prisideda prie Holokausto švietimo Lietuvoje projektų, jaunosios kartos auklėjimo ir edukacijos, tolerancijos idėjų skleidimo. Besiplečianti muziejaus ekspozicija vilioja vis daugiau Lietuvos ir užsienio turistų, fondo dėka stiprėja kultūrinis ir intelektualinis bendradarbiavimas su Japonija ir Nyderlandais.

 Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ pirmininkas – Ramūnas Garbaravičius