2015 02 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Žmogaus teisių situacija Tibete ir toliau blogėja

2015-ųjų vasario 7 dieną Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centras (TŽTDC) išleido 2014-ųjų kasmetinį pranešimą apie žmogaus teises Tibete. Pranešimas prieinamas anglų, tibetiečių ir pirmą kartą kinų kalba.

Pranešime teigiama, kad nepaisant žadėtų reformų žmogaus teisių situacija Tibete ir toliau blogėja. Sulaikytų asmenų mirtys, kolektyvinės bausmės, susirinkimo ir bendradarbiavimo laisvių apribojimai – visose šiose srityse tibetiečių padėtis smarkiai pablogėjusi.

Įkalinti tibetiečiai kankinami, mušami, jiems neleidžiama suteikti medicininę priežiūrą. 2014-aisiais didelis skaičius tibetiečių mirė dėl elgesio su jais arešto metu. Pavyzdžiui, Tenzinui Čiodrakui buvo sulaužyti visi pėdos kaulai prieš jį sugrąžinant namo, kur jis mirė po dviejų dienų.

Kinijos Liaudies Respublika (KLR) išplėtė bausmių mastą tibetiečiams pareikšdama, kad ištisos šeimos ir kaimai bus nubausti susideginimo protesto atveju arba asmeniui dalyvavus religinėse šventėse. Protestavusieji prieš savavališkus suėmimus ir nelegalią kasybą susidūrė su griežtomis atsakomosiomis bausmėmis.

Kasmetiniame pranešime taip pat pabrėžiama apie besitęsiančias nuolatines problemas, susijusias su sveikatos priežiūra ir švietimu Tibete. Išanalizavęs 2010 metų gyventojų surašymo duomenis, Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centras aptiko nerimą keliančių tendencijų. Daugeliu atveju sveikatos priežiūra tibetiečių gyvenamose teritorijose yra prastesnė nei visose kitose Kinijos Liaudies Respublikos teritorijose. Taip pat tibetiečiai yra mažiau šviečiami, o mokymas yra neveiksmingas. Surinkti duomenys paneigia Kinijos Liaudies Respublikos tvirtinimus, skelbiančius apie gerėjančias gyvenimo sąlygas Tibete. Eilinio tibetiečio švietimas ir sveikatos priežiūra atsilieka nuo kitų regionų gyventojų Kinijos teritorijoje.

Politinių kalinių duomenų bazė 2014-aisiais buvo gerokai išplėsta. Speciali TŽTDC grupė sukūrė pačią išsamiausią Tibeto politinių kalinių duomenų bazę pasaulyje. Joje galima rasti informacijos iš įvairių šaltinių apie 2110 žinomų politinių kalinių. Į šį sąrašą įeina 137 tibetiečiai, kurie buvo sulaikyti arba nuteisti 2014-aisiais metais.

Pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys į civilinių ir politinių teisių pažeidimus, tokius kaip teisė į privatumą (nuolatinis gyventojų sekimas), ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės (priverstinis klajoklių perkėlimas ir apgyvendinimas), tarptautinės bendruomenės plėtra (melagingi pareiškimai Jungtinėse Tautose, liečiantys žmogaus teisių situaciją Tibete).

Perskaityti visą pranešimą galima ČIA