2015 02 12

Vaidilutė Brazauskaitė-L.

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Sostinės galerijoje „Argentum“ – skylėta širdis šiuolaikinei Valentinai

Domo Ignatavičiaus parodos „Skylėta širdis“ fragmentas. Organizatorių archyvo nuotrauka

Vilniaus dailės akademijos autorinės juvelyrikos galerijoje „ARgenTum“ atsidaro nauja paroda menininko Domo Ignatavičiaus „Skylėta širdis“.

Apie parodą

Domo Ignatavičiaus paroda „Skylėta širdis“ galerijoje „Argentum“ kalendoriškai gal ir sutampa su šv. Valentino dienos paminėjimu, bet…

Širdis ir yra širdis, paskutiniausiais laikais dažniausiai asocijuojama su jausmais, meilės džiaugsmu ir skausmais. Bet ne taip viskas paprasta, o ypač su „skylėtos širdies“ metafora, kuri gal ir sietina su jausmu, sensityvumu, žmogiškosios esaties pajauta, bet ši gi blizganti šaltu plienu, „pulsuojanti“ organiniu stiklu ir perforacijomis, širdis, tarsi iššokusi iš urbanizuoto, vienišaujančio

XXI amžiaus kibernetiniuose tyruose žmogaus šarvuotos krūtinės.

Anatomiška, lyg išilginiais pjūviais preparuota širdis, grafiškai natūralistinio silueto „širdies išklotinė“ išties apeliuoja pažvelgti į Domo Ignatavičiaus objektus, kaip į kiek ironiškai perfrazuotą La Dolorosa simbolį, ženklą kančios, skausmingai pervertos Dievo Motinos širdies amblemą, širdies, kurią skausmas ir kančia perveria lyg septyniais durklais septyniais durklais.

Teologinėje krikščioniškoje simbolikoje, ikonografijoje esti gyvas ne tik šis ikonografinis pavidalas. Egzistuoja ir Šv. Jėzaus Širdies garbinimas, erškėčių vainiku apipinta, kraujuojanti Jėzaus širdis, simbolizuojanti pasiaukojančią meilę, išganymą meile ir kančia.

Votai bažnyčiose, prie pagarbintų, stebuklais ir malonėmis garsėjančių paveikslų dažniausiai esti taip pat liepsnojančios širdies pavidalo, votai simbolizuojantys tikėjimą išganymu, Dievo malone, pasveikimu.

Kai žmogui blogai, jam „sopa širdį“, kai gerai, „širdis džiaugiasi“…

Nors kai kurie šaltiniai ir teigia, kad „širdies“ simbolis nuo viduramžių simbolizavęs meilę, drįstu tuo abejoti, meilei įprasminti ir atvaizduoti kur kas buvo populiaresni kiti simboliai, ar tai tyra, kurtuazinė,trubadūrų apdainuota adoracija damai, ar meilė, kurios potekstėje slypi ir kitokios aistros dažnai buvo „ženklinama“ kiek kitokiais simboliais.

Putlios, aptakios aplink Amūrą ar putti skrajojančios, besisukančios širdelės – jau XIX amžiaus miestietiškosios, biurgeriškos estetikos ženklas bei palydovas, Šv. Valentino šventės komercionalizavimo palydovas, dekoratyvus, minkštas, rausvas arba šokoladinis fetišas, iškart pakeičiantis Kalėdų dekorą.

Skausmingoji, durklų perverta, įvairuojančiais devizų kaspinais apjuosta širdis yra nukeliavusi ir į marginalias zonas, tatoo salonų katalogus, madingų t-shirts puošmenų zoną.

Kokiai mentalinei simbolinei kategorijai galima būtų priskirti Domo Ignatavičiaus skylėtas širdis?

Papuošalais šias širdis sunku įvardinti, aksesuarais taip pat, jų amblematiškumas akivaizdus, tai – šiuolaikiški, kiek fetišizuoti „dvasios indo“ ženklai, liudijantys širdies skausmą bei šaltį, liudijantys vienatvės, išdavystės baimę, meilės ilgesį, bet kartu gana schematišku bei akivaizdžiu natūralistiniu anatomiškumu primenantys, kad dabarties urbanizuoto, technicizmo, kibernetikos „apsėsto“ žmogaus simbolių, stereotipizuotų ikonografijos grafinių vaizdinių žodynuose yra nebelikę jokių tabu. Jokių tabu, kai malonios merginos šilkinę suknelę puošia nebe polka dot žirneliai, o nedidelės kaukolės, o aksesuarų rinkoje pilna įvairuojančių piratiškos praeities arba natūralistinių detalių.

Šaltai blizgančio, šlifuoto metalo ir organinio stiklo plokštelių derinys, vienas ant kito gulantys skirtingos tekstūros ir faktūros jų sluoksnia, dekoratyvi perforacija, atsitiktiniai kiauryminiai “ornamentai”, sluokniuoti ažūrai Domo Ignatavičiaus kūriniuose – puikiausias šiuolaikinės hight tech tendencijos atspindys, – tai sumažinti iki aksesuaro, salyginai vadintino papuošalu, mastelio objektai, turintys emocinę, dvasinę potekstę, ironiški, gal net autoironiški XXI a. simboliai, naujosios ikonografijos pavyzdžiai tikriausiai galintys pradžiuginti šiuolaikišką, ironišką ir turinčią įžvalgų ptotą ir gana šaltą širdį Valentiną…

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.