2015 02 27

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Režisieriui, teatrologui Petrui Bielskiui – Kultūros ministerijos Garbės ženklas

Prof. Petras Bielskis

2015 m. vasario 28 d., šeštadienį, 16 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose bus įteikiamas Kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ režisieriui, teatrologui, pedagogui Petrui Bielskiui.

Aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas P. Bielskiui skiriamas už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Petras Bielskis (g. 1935 m. vasario 20 d. Mėčiuose, Laukuvos valsčius) už antisovietinę veiklą kalintas Komijos lageriuose. Grįžęs į Lietuvą studijavo Vilniaus universitete, Lietuvos konservatorijoje, Lunačiarskio teatro meno instituto aspirantūroje Maskvoje.

Dirbo Šiaulių dramos teatro aktoriumi. Lietuvos TV režisieriumi. 1975 m. prie tuometinių Menininkų rūmų Vilniuje įkūrė Novelės teatrą, iki 1985 m. jame režisavo. Nuo 1980 m. Klaipėdos universiteto (iki 1991 m. Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetas) dėstytojas, nuo 1991 m. Teatro pedagogikos katedros vedėjas, nuo 2010 m. profesorius.

Petras Bielskis visą savo gyvenimą paskyrė Lietuvos kultūrai: puoselėja nacionalinę dramaturgiją ir lietuviškojo teatro tradicijas, įvairiuose teatruose pastatė daugiau nei 30 spektaklių, aktyviai  reiškiasi dailės, literatūros, menotyros,  ypač teatrologijos srityse.

Per  daugiau  kaip tris dešimtmečius pedagoginio darbo Klaipėdos universitete išugdė ištisą plejadą gabių režisierių, kurie tęsia savo Mokytojo pradėtus darbus įvairiuose kultūros baruose. Teatrologas nuolat dirba mokslinį darbą, yra kelių monografijų ir daugybės mokslinių straipsnių autorius.

Petro Bielskio iniciatyva Klaipėdos universitete 1997 metais įsteigta Teatrologijos magistrantūra kasmet parengia keletą profesionalių teatrologų, kurie analizuoja Klaipėdos teatrų spektaklius ir kitus miesto kultūros reiškinius.

Vienas iš svarbiausių profesoriaus nuopelnų, kad jis kartu su mokiniais sukūrė unikalų Lietuvoje ir analogų Europoje neturintį liaudiškųjų Klojimo teatrų tinklą, iš užmaršties prikėlė senąją dramaturgiją, atgaivino kaimiškojo teatro tradicijas ir Klojimo teatrų judėjimą, kurį kasmet vainikuoja Klojimo teatro krivūlės – teatrų festivaliai, vykstantys vis kitame šalies regione. Beje, pirmasis Klojimo teatras įsteigtas 1984 m. Klaipėdos rajono Agluonėnų kaime, o visoje šalyje profesoriaus iniciatyva jau veikia klojimo teatrai.

P. Bielskis yra Balio Sruogos, vyskupo Motiejaus Valančiaus premijų laureatas, 2008 m. Šilalės r. garbės pilietis. 2009 m. išrinktas pilietiškiausiu klaipėdiečiu. 2014 m. suteiktas Klaipėdos kultūros magistro titulas. 

Kultūros ministerijos informacija