2015 03 13

Ignas Stanys

bernardinai.lt

Skaitymo ir žiūrėjimo laikas

3 min.

Arvydas Šliogeris. Apie vienatvę

Filosofas Arvydas Šliogeris. Igno Stanio nuotrauka

Žmogus, žvelgiantis pro stiklą. Stiklą kaip membraną. Stebintis veidrody tai, kas vyksta šiapus ir anapus.

Žmogus, mėgstantis kalvas. Jas perkopęs, nužingsniuoja bulvių lauku. Žmogus atsidūsta…

„…protinga tik tylinti Transcendencijos tyla, tik visiškas Senojo Šeimininko bekalbiškumas“… „protinga tik bulvė“.

Tokia tat tyla, tokia tat ir bulvė. Toks Šeimininkas.

Kažkur giliai tikriausiai tokia tat ir siela.

Dalijamės profesoriaus Arvydo Šliogerio mintimis ir jo portreto šviesovaizdžiais.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien