2015 03 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

7 min

Dievo gailestingumo savaitė

Kaip ir kiekvienais metais nuo Šv.  Velykų iki Atvelykio (balandžio 5-12 dienomis) Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje vyks Dievo gailestingumo savaitė. Jos metu Šventovėje visą parą bus meldžiamasi, įvairūs kunigai aukos Šv. Mišias, tarp kurių vyks Švč. Sakramento adoraciją, bus klausoma išpažinčių. Taip pat bus galimybė aplankyti šv. Faustinos Kovalskos namelį. Pateikiame Dievo Gailestingumo Šventovėje numatomų Šv. Mišių ir maldų grafiką Velykų tridienio bei Gailestingumo savaitės metu.


 

Balandžio 2 d., Didysis ketvirtadienis

IŠ TO VISI PAŽINS, KAD ESATE MANO MOKINIAI,

JEI MYLĖSITE VIENI KITUS

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

19 val. Rožinio malda

19.30 val. Valandų liturgija. Vakarinė.

20 val. Paskutinės vakarienės pamaldos

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

 

Balandžio 3 d., Didysis penktadienis

Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo vandenyne. Taip paguosi mane, gailiai kenčiantį dėl prarastų sielų.

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

19 val. Rožinio malda

19.30 val. Valandų liturgija. Vakarinė.

20 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus iki Didžiojo šeštadienio

2.30 val. Rožinio malda

3. val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

 

Balandžio 4 d., Didysis šeštadienis

Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į mano neišmatuojamą gailestingumą. Jos man suteikė stiprybės ištverti karčią kančią, per jas kaip latakais mano gailestingumas liejasi visiems žmonėms.

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

19 val. Rožinio malda

20 val. iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios. Atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

 

Balandžio 5 d., Šv. Velykos

O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!

Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink visas pamaldžias ir ištikimas sielas. Jos guodė mane kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba)

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba)

18 val. šv. Mišios

19 val. Rožinio malda

20 val. šv. Mišios

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

                                                                                                             

Balandžio 6 d., pirmadienis, antroji Velykų diena

 Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyne.

7.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

8 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Virginijus Česnulevičius.

9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Mariusz Marszalek, FGM.

11.30 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Jonas Kauneckas.

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Pavel Paliul.

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Edmundas Rinkevičius. Marijos radijo transliacija.

Valanda su kun. Edmundu Rinkevičiumi. Užtarimo malda.

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Dvareckas.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto su Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ priklausomų asmenų bendruomene „Aš esu“. Marijos radijo transliacija. Evangelizacija gatvėje.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Marijos radijo transliacija.

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6 val. Rožinio malda

 

Balandžio 7 d., antradienis

Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink eretikų bei atskilusiųjų sielas. Kai aš karčiai kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tat yra mano Bažnyčia. Jiems sugrįžus į Bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų, ir taip jie palengvintų mano kančią.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.

7.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

8 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Nerijus Žvirblis.

9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Tadeuš Jasinski.

11.30 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

12 val. šv. Mišios. Aukoja kard. Audrys Juozas Bačkis. Marijos radijo transliacija.

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Eduardas Kirstukas.

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Nerijus Grigaliūnas. Marijos radijo transliacija.

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė. Vadovauja kun. Elijas Markauskas.

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Elijas Markauskas.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto su ateitininkais. Marijos radijo transliacija. Evangelizacija gatvėje.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Marijos radijo transliacija.

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6 val. Rožinio malda

 

 

Balandžio 8 d., trečiadienis

Šiandien atvesk man romias, nuolankias bei vaikelių sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, budėsiančius prie mano altorių. Ant jų aš išlieju malonių sroves.

Tik nuolanki siela pajėgia priimti mano malonę, šiomis sielomis aš pasitikiu.

 

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.

7.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

8 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Smilgevičius.

10 val. Meldžiasi kunigai. Šv. Mišios. Aukoja arkivysk. Gintaras Grušas.

11.30 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Kęstutis Kėvalas. Marijos radijo transliacija.

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Miroslav Grabovski.

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Jonas Stankevičius. Marijos radijo transliacija.

19 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė. Vadovauja mons. Kęstutis Latoža.

20 val. šv. Mišios. Aukoja mons. Kęstutis Latoža.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto su Vilniaus arkikatedros bendruomene. Marijos radijo transliacija. Evangelizacija gatvėje.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Marijos radijo transliacija.

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6 val. Rožinio malda

 

Balandžio 9 d. ketvirtadienis

Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jame jas panardink. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir dėl to labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano atjaučiančios širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną jų aš apginsiu, ypač mirties valandą.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.

7.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

8 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Arūnas Mitkevičius.

9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Šuškevič.

11 val. šv. Mišios ispanų kalba. Aukoja arkivysk. Pedro López Quintana. Marijos radijo transliacija į Ispaniją.

12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Rimantas Norvila. Marijos radijo transliacija.

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja vysk. Rimantas Norvila. Marijos radijo ir Trwam televizijos transliacija į Lenkiją.

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vytautas Grigaravičius. Marijos radijo transliacija.

19 val. Rožinio malda. Meldžiasi seserys vienuolės. Marijos radijo transliacija.

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė. Meldžiasi seserys vienuolės. Vadovauja kun. Gintaras Blužas, OFS.

20 val. šv. Mišios. Meldžiasi seserys vienuolės. Aukoja kun. Gintaras Blužas, OFS.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto su Dievo Gailestingumo maldos grupelėmis. Marijos radijo transliacija. Evangelizacija gatvėje.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Marijos radijo transliacija.

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6 val. Rožinio malda

 

Balandžio 10 d., penktadienis

Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo bedugnėje panardink įkalintuosius skaistykloje. Tegul mano kraujo srovės malšina tai, kas juos degina. Visos tos sielos man brangios, nes jos vykdo mano teisingumą, o tu gali joms padėti. Iš mano Bažnyčios lobyno semk visus atlaidus ir aukok už jas… Jei tik tu žinotum, kaip jos kenčia, be paliovos aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.

7.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

8.30 val. šv. Mišios (italų kalba). Aukoja arkivysk. Gintaras Grušas. Marijos radijo transliacija į Italiją.

9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jurgis Vitkovski.

11.30 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

12 val. šv. Mišios. Aukoja arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ. Marijos radijo transliacija.

14.45 val. Valandų liturgija. Dieninė.

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andrejus Bogdevičius.

18 val. šv. Mišios prancūzų kalba. Marijos radijo transliacija į Prancūziją. 

19 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė. Vadovauja kun. Arnoldas Valkauskas.

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Arnoldas Valkauskas.

Po šv. Mišių – užtarimo malda. Švč. Sakramento adoracija iki ryto su Marijos radijo darbuotojais ir savanoriais. Per adoraciją bus giedamas „Apreiškimas apaštalui Jonui“ (Apocalypsis Joannis). Marijos radijo transliacija. Evangelizacija gatvėje.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Marijos radijo transliacija.

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6 val. Rožinio malda

 

Balandžio 11 d., šeštadienis

Šiandien atvesk man atšalusias sielas ir panardink mano gailestingumo bedugnėje. Jos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sode man kėlė abejinga siela. Kaip tik dėl jos aš sakiau: „Tėve, jeigu tokia yra Tavo valia, atitolink nuo manęs šitą taurę.“ Paskutinė atšalusiųjų viltis yra šauktis mano gailestingumo.

 

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A,

10 val. – 14 val. – Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusias Rasų g. 6.

7.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

8 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Valdas Girdžiušas.

9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Michał Damazyn, Lenkija.

11.30 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Linas Vodopjanovas, OFM. Marijos radijo transliacija.

13 val. šv. Mišios. Meldžiasi pranciškonai pasauliečiai.

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jurek Czarniawski, CSJ.

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Ričardas Doveika. Marijos radijo transliacija.

19.30 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

21 val. ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Atsinešti žvakių. Pasibaigus procesijai, šventovėje iki ryto vyks Švč. Sakramento adoracija su Dievo Gailestingumo šventovės bendruomene ir Gailestingojo Jėzaus seserimis. Marijos radijo transliacija.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Marijos radijo transliacija.

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6 val. Rožinio malda

 

Balandžio 12 d., Gailestingumo sekmadienis

MALONĖ IR RAMYBĖ JUMS NUO TO,

KURIS YRA, KURIS BUVO IR KURIS ATEIS

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A,

10 val. – 14 val. – Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusias Rasų g. 6.

7.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

8 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.

9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Michał Damazyn, Lenkija.

10.30 šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas.

11.30 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

12 val. šv. Mišios. Aukoja arkivysk. Gintaras Grušas. Televizijos transliacija per LRT „Kultūros“ kanalą.

14.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

15 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Arūnas Poniškaitis. Tarptautinė Marijos radijo transliacija į 70 valstybių.

16.15 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja vysk. Arūnas Poniškaitis.

18.00 val. šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja arkivysk. Gintaras Grušas. Televizijos transliacija į JAV.

 19 val. Rožinio malda. Marijos radijo transliacija.

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė. Vadovauja kun. Marius Talutis.

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Marius Talutis.

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Marijos radijo transliacija.

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6 val. Rožinio malda