2015 03 15

Juozapas Žukauskas OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Dievo teisingumas yra gailestingumas

Jau įpusėjome gavėnią ir Bažnyčia šiandien siūlo nuostabų skaitinį apie Dievo gailestingumą. Kreipia mintis į Velykų slėpinį – ant kryžiaus kabantį Dievo sūnų.

Jėzus yra lyginamas su dykumoje iškeltų variniu žalčiu, prisimenant istoriją, kai dykuma keliaujantys izraelitai pradėjo murmėti prieš Dievą. Viešpats leido nuodingoms gyvatėms užpulti stovyklą ir sugelti žmonės mirdavo. Tuomet Mozė pagamino varinį žaltį ir iškėlė jį ant savo lazdos. Kiekvienas, kuris su viltimi ir tikėjimu pažvelgdavo į jį, pagydavo.

Evangelistas Jonas šioje istorijoje mato pirmavaizdį Jėzaus kryžiaus, į kurį žvelgdami su viltimi ir pasitikėjimu Dievo gailestingumu, galime būti išgelbėti.

Išties Viešpaties gailestingumas toli peržengia mūsų žmogiško suvokimo ribas. Mes esame linkę Dievo teisingumui priskirti žmogišką matą. Mums atrodo teisinga, kad Dievas už gera atlygina, už pikta baudžia – ir taip rašoma katekizme. Tačiau visa išganymo istorija pasakoja apie kur kas didesnį gailestingumo matą.

Homilijos autorius – pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM, Vilniaus bernardinų bažnyčios vikaras.