2015 03 29

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė Klaipėdos dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas

Kovo 29 d. netikėtai savo namuose mirė Klaipėdos Dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas.

Aktorius, režisierius Gediminas Pranckūnas Klaipėdos dramos teatro aktoriumi tapo 1967 m. Nuo to laiko sukūrė apie šimtą vaidmenų teatro scenoje. Tarp ryškiausių vaidmenų – Isidoras (K.Goldonis “Kjodžos kivirčai”), Antrasis Dievas (B.Brechtas “Geras žmogus iš Sezuano”), Mėnulis (F.Garsija Lorka “Kruvinos vestuvės”), Teisėjas (Č.Dikensas “Pikviko klubo užrašai”) ir kt.

Gediminas Pranckūnas suvaidino daugiau nei trisdešimtyje kino ir televizijos filmų. Tarp jų ir filmai, tapę lietuviškojo kino klasika – „Herkus Mantas“, „Velnio nuotaka“, „Ilga kelionė prie jūros“, „Elzė iš Gilijos“.

2001 m. Gediminas Pranckūnas tapo Klaipėdos dramos teatro vadovu ir vadovavo jam net tris kadencijas. Eidamas teatro vadovo pareigas Gediminas Pranckūnas sugebėjo išsaugoti Klaipėdos dramos teatro trupę kaip vieningą kūrybinę šeimą, kurioje yra ir scenos senbuviai, ir jaunesnės teatro meno vadovo, režisieriaus Povilo Gaidžio parengtos aktorių laidos. Trupės branduolį sudaro aktoriai, kuriais teatras didžiuojasi ir pagrįstai vadinamas kūrybingiausios Lietuvoje teatrinės trupės teatru.

Gediminas Pranckūnas visomis išgalėmis stengėsi sudaryti tinkamas sąlygas aktorių talento raiškai. Kūrybiniam darbui į Klaipėdos dramos teatrą kvietėsi žymius režisierius – Oskarą Koršunovą, Joną Vaitkų, Gintarą Varną, užsienio šalių režisierius – Marą Kimelę (Latvija), Beso Kupreišvilį (Gruzija).

Energingas, besišypsantis, reiklus vadovas ir geraširdis bičiulis – tokį jį prisiminsime. Žmogų, kuriam visada iki skausmo rūpėjo teatro reikalai, kuris nuolat pergyveno – kartais iki ašarų! – dėl vis tebesitęsiančios teatro rekonstrukcijos.

Didžiausia Gedimino svajonė pastaraisiais metais buvo labai konkreti ir aiški – galų gale pabaigti Klaipėdos dramos teatro rekonstrukcijos darbus ir sugražinti visus, aktorius ir žiūrovus, namo, į senąjį teatro pastatą. Deja, svajonė liko neišsipildžiusi…

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius – žmoną Virginiją, dukras Gintę ir Agnę, anūkus. Užjaučiame kolegas, teatro ir kino žiūrovus. Užjaučiame visus, kuriems teko pažinoti šį energingą ir geraširdį žmogų. Didžiulė ir skaudi netektis mums visiems.

Gediminas Pranckūnas bus pašarvotas kovo 30 d. senajame Klaipėdos dramos teatro pastate, repeticijų salėje (Teatro g. 2, įėjimas iš Žvejų g.). Atsisveikinti su Velioniu galima nuo 14 val.

Klaipėdos dramos teatro vadovas bus laidojamas antradienį, kovo 31 d. Laugalių kapinėse. Karstas išnešamas 14 val.

Gediminas Baltramiejus Pranckūnas gimė 1944 m. sausio 2d. Pakruojo raj. Žeimelio miestelyje.

1949 m. į Sibirą buvo ištremti jo tėvai Petras ir Elena Pranckūnai. Gediminą ir jo seserį globojo giminės. Tėvai iš tremties grįžo 1956 m. pabaigoje.

Baigęs Žeimelio vidurinę, 1963 – 1965 m. mokytojavo Pakruojo raj. Liesų septynmetėje mokykloje.

1966 m. Gediminas Pranckūnas persikėlė į Klaipėdą, įstojo į Dramos teatro studiją, dirbo Politechnikumo dramos būrelio vadovu.

Nuo 1967 m. – Klaipėdos dramos teatro aktorius.

1986 m. neakivaizdiniu būdu baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus. 1999 m. buvo paskirtas Klaipėdos dramos teatro vadovo pavaduotoju, dirbo juo iki 2001 m. liepos mėn. Nuo 2001 m. – Klaipėdos dramos teatro vadovas.