2015 03 31

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė rašytojas Petras Dirgėla

Nuotraukos autorius Andrius Ufartas/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Lietuvos rašytojų sąjunga pranešė, kad kovo 29 dieną, eidamas 68 metus, mirė žinomas rašytojas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Petras Dirgėla.

Prozininkas ir eseistas gimė 1947 m. vasario 21 d. Žvaginiuose, Endriejavo valsčiuje. Baigė Gargždų 1-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo VU lietuvių kalbą ir literatūrą. 

1972 m. įstojo į Lietuvos rašytojų sąjungą. Tais pačiais metais pradėjo dirbti žurnalistinį darbą. Rašytojas dirbo „Gimtojo krašto“, „Komjaunimo tiesos“ redakcijose, bendradarbiavo su Lietuvos kino studija.

Ilgametis žurnalo „Metai“ darbuotojas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas.

Kūrybinis Petro Dirgėlos palikimą sudaro daugiau negu dvidešimt prozos knygų. Dalis jų išleistos kartu su broliu – Povilu Dirgėla (1941–2004).

Literatūros kritika teigia, kad Petras Dirgėla „priskirtinas rašytojų generacijai, kuri atmetė socrealizmo dogmas ir padėjo pamatą naujam pokario lietuvių literatūros etapui.“

Rašytojo literatūrinė programa apibūdinama kaip gebėjimas pasikliaunant intuicija „laisvai vartalioti realybės ir fantazijos dėmenis; vidinei menininko regai suteikiama kone mitiško Kūrėjo funkcija, jai paklūsta įvairūs laiko (praeities-dabarties) ir erdvės (gimtoji Žemaitija, Lietuva, baltijos regionas, Europa) matmenys traktuojami kaip universalūs ir kartu individualūs, tautiški būties elementai.“

Skaitančiosios visuomenės ir literatūros kritikos dėmesį patraukė jau pirmoji Petro Dirgėlos kartu su broliu Povilu parašyta knyga – novelių ir apsakymų rinkinys „Žaibai gęsta rudenį“ (1971). Vėliau pasirodė drauge parašyti apsakymų ir apysakų rinkiniai „Pasimatymai“, „Aistrų atlaidai“, romanai „Likime, keliauk sau“, „Šalavijų kalnas“, „Pogodalis“, „Šermenų vynas“. Nuo devintojo dešimtmečio pradžios Petras Dirgėla rašė vienas, per tą laiką išleido dar šešetą novelių, apysakų ir eseistikos knygų, tris romanus, su Rimantu Šaveliu parašytą kino scenarijų „Arkliavagio duktė“. Nuo 1985 metų vienas po kito ima rodytis istoriniai Petro Dirgėlos romanai – „Kūlgrinda“, „Joldijos jūra“, „Anciliaus ežeras“. Žymiausiu Petro Dirgėlos veikalu laikytinas jo istoriosofinių romanų ciklas „Karalystė. Žemės keleivių epas“: „Benamių knygos“ (1997), „Ceremonijų knygos“ (2002), „Vilties pilnųjų knygos“ (2003), „Alibi knygos“ (2004). Šios knygos pristato autorių ne tik kaip prozininką, bet ir kaip istoriką ir politiką, Lietuvos valstybės istorijos filosofą.

Petro Dirgėlos kūryba įvertinta Žemaitės, Simono Daukanto, Antano Vaičiulaičio, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės meno premijomis. 2003 metais jam paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija. 2007 metais  Petras Dirgėla apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Jo kūriniai išversti į dešimtį užsienio kalbų. 

2007 m. Petras Dirgėla apdovanotas LDK Gedimino ordino riterio kryžiumi, paskelbtas Gargždų miesto garbės piliečiu.

Urna su rašytojo palaikais bus pašarvota Lietuvos rašytojų sąjungoje (K. Sirvydo g. 6) Atsisveikinimas su velioniu  kovo 31 d. nuo 14 iki 21 val., balandžio 1 d. nuo 10 val. Laidotuvės balandžio 1 d. 14 val. Vilniuje, Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.