2015 04 02

Linas Braukyla

Neliberaliai

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Metų vergas – Motiejus Valančius

Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius (1802-1875). Nuotrauka iš Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo.

Gegužės mėnesį bus galima atminti Motiejų Valančių, kurio 140 mirties metines švenčiame. Nešvenčiame? Negerai, nes neatmename ne šiaip dviejų litų, bet tikro lietuvių tautos kūrėjo ir žadintojo, knygnešystės pradininko (būtent, kaip ir kiekvienas mūsų tautos žygdarbis, knygnešystė irgi turi savo autorių) ir tautos blaivintojo, rimto tautos blaivintojo, kuriam nebaisu buvo per dvejus metus sumažinti degtinės produkciją 8 kartus ir matyti dėl to „vargstančius tūkstančius“.

Apie alkoholizmą puikiai neseniai rašė Rugilė, o Valančius alaus ir šnapso pergalių gamintojams nebe autoritetas. Dėl ko dar prisiminti Valančių? Dėl jo paties nuostatos alkoholio atžvilgiu.

Nėra paslaptis, kad Valančius vyno pagurkšnodavo, nėra paslaptis, kad leido ir kitiems. Draudė tik arielką ir kitus stiprius gėrimus. Tačiau apie alkoholį tikrai galvojo daug: tokia ta tautos blaivinimo kaina.

Neseniai internete pasirodė katalikų pastangos suprasti, kaip teisingai vartoti alkoholį. Jų atsakymas išmintingas – gerti reikia nerūpestingai. Mat vienus pavergia alkoholis, o kitus – best online casino „reakcija į jį“.

Taip ir atsirado proga prisiminti Valančių – tai negi net jis, matuojant šiuo matu, neteisingai bendravo su alkoholiu? Taigi jis ne tik vergavo polinkiui „kištis į individų individualius reikalus“, bet dar ir buvo pavergtas alkoholio?

Visgi turbūt kitaip. Motiejus Valančius mylėjo savo žmones ir paaukojo dalį savo laisvumo jų gerovei, kaip savo veiksmų laisvę sulaužo respublikos prezidentas, nesirengdamas bet kaip ir nesielgdamas bet kaip. Kai kuriems žmonėms tenka, sakytume, kiek iškreipti savaime gerus žmogiškus polinkius dėl didesnio gėrio. Taip Valančius tapo alkoholio vergu, kad lietuviai taptų blaivūs, o tada taptų lietuviais.