2015 04 16

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Europarlamentarai ragina oficialiai pripažinti romų genocidą

ES šalys turėtų oficialiai pripažinti romų genocidą, vykdytą per Antrąjį pasaulinį karą. Tai sakoma trečiadienį Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje (554 balsai už, 13 prieš, 44 susilaikė). Europarlamentarai taip pat ragina veiksmingiau kovoti su priešiškumu romams ir jų diskriminavimu, skelbia EP Spaudos tarnyba.

Romai yra didžiausia tautinė mažuma Europoje, net 12 mln. šios tautybės žmonių pasklidę po įvairias Europos valstybes. Nacistinis režimas ir kiti režimai bei jų sąjungininkai per Antrąjį pasaulinį karą sunaikino ne mažiau kaip 500 tūkst. romų. Kai kuriose šalyse sunaikinta daugiau kaip 80 proc. romų bendruomenės.

EP pažymi, kad oficialus romų genocido pripažinimas būtų svarbus ne tik dėl šios tautos istorijos išsaugojimo, bet ir dėl to, kad būtų galima „atlyginti nacistinio ir kitų režimų bei jų sąjungininkų per Antrąjį pasaulinį karą jiems padarytus žiaurumus“. EP nariai taip pat ragina vieną dieną per metus paskelbti „Europos atminties diena“.

Europarlamentarai reiškia didelį susirūpinimą dėl stiprėjančio priešiškumo romams: prieš romus nukreiptos retorikos žiniasklaidoje, smurtinių išpuolių ar net nužudymų, taip pat jų diskriminavimo. Romų moterys dažnai susiduria diskriminacija ir dėl lyties, ir dėl etninės kilmės, joms sunku įsidarbinti, gauti švietimo, sveikatos bei socialines paslaugas, taip pat dalyvauti priimant sprendimus, sakoma rezoliucijoje.

EP ragina įtraukti moterų teisių ir lyčių lygybės aspektą į ES šalių romų integracijos strategijas, taip pat „skatinti vienodą romų vaikų prieigą prie būsto, sveikatos apsaugos, švietimo ir oraus gyvenimo sąlygų“. Savo ruožtu Parlamentas kviečia Europos Komisiją ir ES šalis veiksmingai įgyvendinti 2000 m. priimtą direktyvą, draudžiančią diskriminuoti dėl rasės ar tautybės.