2015 04 24

Vytis Vidūnas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Pančen Lamos klausimas

Šį pavasarį minime du įvykius, susijusius su skaudžia naujausiųjų laikų Tibeto istorija. Balandžio 25-oji yra Geduno Čiokji Njimos (Gedhun Choekyi Nyima) gimtadienis – galime tik viltis, kad jam sukanka 26 metai. 1989 m. balandžio 25 d. Tibeto Nagču prefektūros Lari apygardoje gimusį berniuką Jo Šventenybė XIV Dalai Lama 1995 m. gegužės 14 d. paskelbė 1989 m. mirusio X Pančen Lamos reinkarnacija. Pagal nuo XVII a. gyvuojančią tradiciją, jaunasis tibetietis tapo XI Pančen Lama – antruoju asmeniu po Dalai Lamos tibetietiškojo budizmo dvasinėje ir institucinėje sandaroje. Prabėgus trims dienoms – 1995 m. gegužės 17 d. – Kinijos Liaudies Respublikos pareigūnai išsivežė XI Pančen Lamą ir jo šeimos narius. Nuo to laiko neturime jokių žinių apie jų likimą. Taigi, šių metų gegužės 20 d. būsime sulaukę dar vienų tragiškų metinių – nuo Pančen Lamos dingimo prabėgo 20 metų.

Tibete, kur pasaulietinės valdžios institucijos ilgą laiką buvo ir net dabar iš dalies yra susiję su pagrindinių dvasinių mokyklų hierarchijomis, Pančen Lamos vaidmuo yra labai svarbus. Čia reikėtų prisiminti, kad Tibeto karalystėje dvasinės ir pasaulietinės valdžios paveldėjimas yra pagrįstas ne kraujo ryšiais, o dvasine linija, kuri suvokiama kaip nenutrūkstama to paties aukštą dvasinį rangą pasiekusio asmens įsikūnijimų seka. XVII a. Tibetą valdęs V Dalai Lama, pramintas „Didžiuoju Penktuoju“, savo mokytoją ir bendražygį Lobsangą Čiokji Gjalceną (Lobsang Choekyi Gyaltsen) pripažino Amitabha Budos įsikūnijimu, skyrė jam Tašilunpo vienuolyną ir paskelbė IV Pančen Lama (trys šio lamos pirmtakai buvo paskelbti Pančen Lamomis po mirties). Nuo tada visi Pančen Lamos reziduoja Tašilunpo vienuolyne antrajame pagal dydį Tibeto mieste Šigadzėje. Kai IV Pančen Lama paliko šį pasaulį, „Didysis Penktasis“ organizavo jo reinkarnacijos paieškas. Tuo būdu prasidėjo unikali tibetietiška tradicija – kai pasaulį apleidžia Pančen Lama, Dalai Lama rūpinasi jo naujojo įsikūnijimo paieška ir tinkamu naujojo įpėdinio lavinimu, ir atvirkščiai – Pančen Lama iš dalies yra atsakingas už naujojo Dalai Lamos įsikūnijimo paieškas bei tinkamą auklėjimą. Šios tradicijos pakankamai nuosekliai buvo laikomasi keletą šimtmečių iki XX a. viduryje Tibetą sukrėtusių įvykių.

XI Pančen Lamos pirmtako, 1989 m. mirusio X Pančen Lamos gyvenimo ir veiklos aplinkybės ilgą laiką kėlė ir tebekelia daug diskusijų. Pats jo tapimas antruoju tibetietiškojo budizmo hierarchu yra abejotinas. 1938 m. gimęs Čiokji Gjalcenas (Choekyi Gyaltsen) buvo paremtas Gomindano partijos pareigūnų ir 1949 m. paskelbtas (kai kuriuose šaltiniuose teigiama, kad pasiskelbė) Pančen Lama. Tibeto vyriausybė Lhasoje, vadovaujama XIV (dabartinio) Dalai Lamos, nepripažino jo kaip Pančen Lamos inkarnacijos (Dalai Lama pripažino jį X Pančen Lama tik 1952 m. po asmeninio susitikimo). Todėl Čiokji Gjalcenas paprašė iš Gomindano karinės pagalbos ir tais pačiais metais įžengė į Tibetą su kariuomene. Kai Kinijoje Mao vadovaujami komunistai pradėjo imti viršų, Čiokji Gjalcenas atsisakė pasitraukti į Taivaną kartu su Gomindano vyriausybe ir parėmė komunistinį režimą (čia, tiesa, galim tik spėti, kiek tokie sprendimai buvo savarankiški, nes tuo metu Čiokji Gjalcenas buvo dar labai jaunas). Kai po 1959 m. sukilimo XIV Dalai Lama pasitraukė į Indiją, X Pančen Lama parėmė Kinijos invaziją ir ilgą laiką užėmė aukštas pareigas centriniuose Kinijos Liaudies Respublikos valdymo organuose. Tačiau, nepaisant visų nuopelnų, 1964 m. jis buvo įkalintas. Į laisvę buvo paleistas tik 1971 m., tačiau iki 1982 m. buvo laikomas namų arešte. Buvo reabilituotas ir vėl užėmė aukštas pareigas Kinijos Liaudies Respublikoje. Jo netikėta mirtis 1989 m. sukėlė daug klausimų, įtariama, kad ji nebuvo atsitiktinė.

Nežinome, ar kada nors bus išsiaiškintos tikrosios X Pančen Lamos mirties aplinkybės. Tačiau galima konstatuoti, kad po šio įvykio valdantysis Kinijos režimas pateko į gana keblią padėtį. Po Dalai Lamos pasitraukimo tremtin X Pančen Lama buvo aukščiausiasis tibetietiškojo budizmo hierarchas, kuris pasiliko Tibete po okupacijos. Kadangi jis buvo lojalus Kinijos Liaudies Respublikai ir nevengdavo pasisakyti apie Kinijos buvimo Tibete teisėtumą, jo asmenyje Pekinas turėjo patogų sąjungininką, per kurį galėjo kontroliuoti eilinių tibetiečių dvasinio gyvenimo sferą. Be to, tai buvo patogi figūra, kurią buvo galima rodyti užsienio šalių atstovams – atsvara itin populiariam pasaulyje XIV Dalai Lamai. Po X Pančen Lamos mirties susidariusią tuštumą reikėjo kažkaip užpildyti – režimas turėjo čia savų planų. Todėl į Geduno Čiokji Njimos paskelbimą įpėdiniu Pekino valdžia sureagavo greitai ir negailestingai – nepaisydama jokių skrupulų ar protokolinių manierų.

1995 gruodžio 8 d., prabėgus pusmečiui po to, kai buvo pagrobtas Dalai Lamos pripažintas XI Pančen Lama, Kinijos Liaudies Respublikos valdžia – esmiškai ateistinę komunistinę doktriną išpažįstantys funkcionieriai – XI Pančen Lamos įsikūnijimu paskelbė Gjainčainą Norbu (Gyaincain Norbu). Gjainčainas Norbu taip pat kaip ir pagrobtasis Gedunas Čiokji Njima yra kilęs iš Lari apygardos. Tik nedidelis „privalumas“ – abu jo tėvai yra valdančiosios komunistų partijos nariai. Savojo Pančen Lamos skyrimas administraciniais metodais leidžia Kinijos okupacinei administracijai skaldyti ir kiršinti Tibeto budistų bendruomenę ir stiprinti dvasinės srities kontrolę. XIV Dalai Lama, savaime suprantama, Gjainčiano Norbu nepripažįsta ir teigia, kad Pančen Lamos paieška yra išimtinai tibetiečių dvasinės tradicijos reikalas ir negali būti sprendžiamas partijos direktyvomis. Bet Pekine Dalai Lamos argumentų niekas neklauso. Gjainčainas Norbu oficialiai vykdo XI Pančen Lamos pareigas. Apie Geduno Čiokji Njimos likimą jau 20 metų niekas nėra girdėjęs.

Šiame kontekste galbūt aiškesnis ir suprantamesnis mums bus neseniai paskelbtas XIV Dalai Lamos pranešimas apie tai, kad jis gali nebeatgimti. Čia ypač paradoksaliai atrodė iš Pekino pasigirdę pagraudenimai, jog XIV griauna tibetietiškojo budizmo tradiciją. Galima būtų pasijuokti , jei nebūtų taip skaudu dėl visų tibetiečių aukų. Priminsiu taip pat, kad Kinijos valdžia prieš keletą metų priėmė įstatymą, kad visi persikūnijimai (tulku) privalo būti patvirtinti komunistų partijos administracijos.

Mes nežinome, ar Gedunas Čiokji Njima – XI Tibeto Pančen Lama – atšvęs balandžio 25 d. savo 26 gimtadienį. Labai norėčiau, kad jis tą galėtų padaryti. Nežinau, ar tokioj situacijoj galima išsakyti linkėjimus. Tačiau, jei jis yra tarp gyvųjų, linkėčiau jam prisiminti, kas esąs. Juk jeigu jau paliko jį gyventi, tai greičiausiai bus pagrobę jo tapatybę.

Mums taip pat linkėčiau nepamiršti savosios tapatybės. Nuostabu, kad vystosi verslo, mokslo ir bendražmogiški santykiai su Kinija. Jo Šventenybė Dalai Lama visada pasidžiaugia Kinijos pasiekimais ir ragina daugiau bendrauti su jos žmonėmis. Tačiau linkėčiau, kad įvairios ryšius plėtojančios institucijos kartais nepamirštų užduoti paprasto klausimo: Kur yra Pančen Lama?

Atsakymas mums parodys, su kuo bendraujame.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.