2015 04 29

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kas bendro tarp vaiko teisių ir „monstrų kartos“?

Ar vaikas taps geru, jei prireikus jo niekas deramai neišbars? Daugybė iš pažiūros pavyzdingų tėvų Lietuvoje netiki tuo, o vaiko drausminimo be pakelto balso, psichologinio spaudimo ar net „pliaukštelėjimo“ nė neįsivaizduoja. Vaiko teisės mūsų visuomenėje neretai laikomos blogybe, dėl kurios vaikai neva tampa išlepę, arogantiški ar net pavojingi.  

Balandžio 30 d. LR seime įvyks tarptautinė konferencija „Apsaugok mano vaikystę“, organizuojama VšĮ Paramos vaikams centro baigiantis 18 mėnesių trukmės  projektui „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvos savivaldybėse“. Joje dalyvaus didžiulę patirtį sprendžiant smurto prieš vaikus ir vaikų gerovės problemas sukaupusios 32 šalis vienijančios organizacijos Eurochild vyresnioji koordinatorė dr. Agata D’Addato, Rob van Pagée, Nyderlandų organizacijos „Eigen KRACHT Centrale“, įgyvendinančios grupinius šeimos pasitarimus, įkūrėjas, vaikų globos specialistas, dirbantis daugelyje Europos šalių, Lietuvos valstybės institucijų, atsakingų už vaiko teises ir gerovę, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Viena iš pagrindinių Europos vaikų teisių apsaugos nuostatų yra vaiko, kaip lygiaverčio individo, teisių užtikrinimas ir pagalba šeimoms, kad vaikai galėtų augti su savo tėvais. Efektyvi pagalba nėra labdara, ji turi padėti šeimai sustiprėti, o bendravimo sunkumų patiriantiems tėvams padeda mokymai ir Europoje sėkmingai veikiančios šeimų savitarpio pagalbos grupės. Kaip teigia VšĮ Paramos vaikams centro vadovė Aušra Kurienė, „Praktiškai visi tėvai gali sukurti gražius santykius su vaikais ir užauginti laimingus, tinkamai besielgiančius vaikus, tik kartais šeimoms reikia padėti įgyti reikalingų tėvystės įgūdžių ar suteikti paramą krizės metu. Reikia laiku pastebėti šeimas, turinčias sunkumų, ir suteikti joms konkrečias paslaugas. Turime dirbti su kiekviena šeima individualiai, o ne abstrakčiai kalbėti apie vaikų teises ir pagalbą šeimoms.“