2015 05 24

Marek Dettlaff OFM Cap.

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. „Ateik, Šventoji Dvasia“

Šiandien Viešpats nori prabilti į mūsų širdis Gerąja Naujiena. Evangelijoje girdime apie Atgailos sakramento įsteigimą. Dievas nenustoja mūsų mylėti. Būdamas gailestingas, jis mato mumyse savo mylimo Sūnaus veidą, To, kuris už mus mirė ir prisikėlė, kad turėtume laisvą kelią pas Dievą.

Visas Jėzaus gyvenimas buvo paženklintas Šv. Dvasios veikimo. Krikšto metu Jordane Jėzus buvo pateptas Šv. Dvasia ir Jos galia, kad neštų Gerąją Naujieną vargdieniams. Ji buvo su Juo pasirinkimuose, darant stebuklus, kai išlaisvindavo kenčiančius nuo piktosios dvasios žmones, Ji buvo su Juo, kai skelbė meilės žodžius. Jis buvo vedamas Šventosios Dvasios ir pats mums Ją apreiškė.

Šventoji Dvasia – tai ne Dievo galia, o asmuo, Dievas, kuris šiandien ateina atnaujinti mano ir tavo širdį. Šv. Dvasia veda mus į tiesą, kad suprastume ir patirtume, kas yra Dievas – mylintis Tėvas. Kas yra kitas žmogus – sukurtas pagal Dievo paveikslą; kad suvoktume, kas esame mes – Dievo vaikai.

Homilijos autorius – Vilniaus Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Pranciškonų) bažnyčioje tarnaujantis kun. pranciškonas (konventualas) Marek Dettlaff.