2015 05 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: individualizuotas mokymas, specialiųjų vaikų ugdymas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skiriamas padidintas dėmesys, ypač tobulinant mokytojų įgūdžius individualizuoti ugdymą, dirbti su gabiais ar specialiųjų poreikių vaikais. Apie tai  Seime vykusioje konferencijoje „Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje švietimo sistemoje: iššūkiai, galimybės, patirtis“ kalbėjo švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuoza.

Kalbėdamas apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, R.Zuoza pabrėžė, kad siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius numatoma stiprinti  pedagogų profesines kompetencijas, mokomuosius tyrimus, tarpdalykines inovacijas. Ne mažiau svarbios mokytojų kompetencijos pažinti mokinių išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiuosius ugdymosi poreikius ir pritaikyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Pasak švietimo ir mokslo viceministro, Valstybinėje švietimo strategijoje išskirti keturi pagrindinai tikslai. Vienas iš jų – pasiekti, kad pedagogų bendruomenes sudarytų nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. Norima į švietimą pritraukti gabiausius absolventus ir užtikrinti palankias, kiekvienam mokytojui prieinamas ir veiksmingas kvalifikacijos tobulinimo formas, taip pat motyvuoti, kad pedagoginio darbo ateitų dirbti daugiau vyrų.

Konferencijoje Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai diskutavo apie ugdymo turinio teorijos ir praktikos dermę.

Parengta pagal www.smm.lt informaciją