2015 06 28

Kun. Algirdas Malakauskis OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Prisiliesti prie Jėzaus

Šio sekmadienio Evangelija pateikia du Jėzaus stebuklus. Pirmasis, kai pagydoma ilgai sirgusi moteris, mums parodo, kad prisiliesti prie Jėzaus galima dvejopai: taip, kaip tą daro minia ir kaip prisiliečia pasakojime minima moteris.

Evangelistas Morkus pabrėžia: jį sekė gausi minia ir spauste spaudė. Ne šiaip būrelis mokinių, o masė žmonių. Tad kurgi tas prisilietimo skirtumas?

Minios instinktas verčia žmogų elgtis taip, kaip daro visi, pagal tai, koks tonas yra užduodamas. Asmenybė, kuria seka minia, tampa svarbi ne todėl, kad yra kažkuo ypatinga, o kad ja domisi dauguma… Prisilietęs prie visų vertinamo asmens, paprastas žmogus taip pat pasijunta kažkuo svarbus. Kuo iš tos minios išsiskiria serganti moteris?

Homilijos autorius – Vilniaus Bernardinų bažnyčios klebonas kun. Algirdas Malakauskis OFM.