2015 07 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kauno Šv. Jurgio konvente tęsiami rekonstrukcijos darbai

 

Šiuo metu atliekami Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų tvarkybos darbai. Tai komplekso restauravimo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams projekto pirmojo etapo tąsa – antrajame etape restauruojami bažnyčios ir vienuolyno pastato trečiojo aukšto ir buvusios zakristijos langai, šiaurinio bažnyčios portalo ir durų angos į vakarinį vienuolyno koridorių, ir gaminiai, remontuojami bažnyčios frontonai, įrengiama presbiterijos grindų danga.

„Siekiame visuomenei toliau atskleisti ansamblio istoriją, sudaryti galimybes saugiai veiklai ir rekreacijai komplekse’’, – pagrindinį projekto tikslą primena vienuolyno ir bažnyčios sutvarkymo projekto autorė ir priežiūros vadovė architektė Asta Prikockienė.

„Pirmajame bažnyčios tvarkybos darbų etape buvo remontuojamas ir naujomis čerpėmis dengiamas stogas. Kartu sutvarkyti šoninių fasadų karnizai. Antrajame darbų etape tvarkomi vakarinio ir rytinio fasadų frontonai – atliekami konservavimo darbai, sustabdant tolesnį tinkuotų ir dažytų paviršių nykimą, stabilizuoti ir nudažyti tinko plokštumas, įrengiame naujas presbiterijos grindis, konservuodami presbiterijos erdvėje esančias kriptas, tvarkome apšvietimo ir šildymo sistemas.

Atliekant pirmojo etapo darbus vienuolyno pastate buvo sutvarkytas trečio aukšto rytinis korpusas. Tuo tarpu pietiniame ir vakariniame korpusuose buvo  atlikti tik konstrukcijų stiprinimo ir stogo remonto darbai, todėl antrajame etape nuspręsta pabaigti vienuolyno išorės sandarinimo darbus ir sutvarkyti visus likusius trečio aukšto langus. Buvusios zakristijos fasado plokštumoje atkuriamos buvusių 16 a. langų angas, restauruojamos 20 a. įrengtų angų palangės, buvusi nedidelio 16 a. langelio anga, durų anga.

Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ir Kauno miesto savivaldybės įkurta viešoji įstaiga „Domus Pacis“ 2009-2011 m. įgyvendino projektą „Kauno Bernardinų vienuolyno Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas’’. Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto buvo skirta 7 852 640 Lt.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, (CPVA) ir VŠĮ „Domus Pacis“ (DP) 2014 m. birželio 30 d. pasirašė „Kauno Bernardinų vienuolyno Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas II etapas“ įgyvendinimo sutartį. Projektas iš dalies finansuojamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programos paramos lėšomis pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Projekto vykdytojas – viešoji įstaiga „Domus Pacis“ (DP). Paramos dydis – 537.639 Eur.