Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2015 07 10

bernardinai.lt

Magnificat vaikams

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Magnificat vaikams: apie santuoką

„Vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu.“ Mk 10, 7–8

Santuokos sakramentas


Galbūt šią vasarą būsi pakviestas (-a) į vestuves. Didelis džiaugsmas dalyvauti šventėje dviejų žmonių, kurie prisiekia mylėti vienas kitą visą gyvenimą!

Magnificat vaikams iliustracijos

Santuoka: mylėti kaip Dievas

Jei kas nors tavęs paklaustų: „Kaip manai, kodėl vyras ir moteris nusprendžia susituokti?“, tu, be abejo, atsakytum, kad tuokiasi, nes myli vienas kitą. Ir būtum visiškai teisus! Jie taip brangina savo meilę, kad nori ją puoselėti, nori, kad ji būtų panaši į Meilę, kuria Dievas myli kiekvieną iš mūsų. Priimdami Santuokos sakramentą krikščionys žino, kad Dievas yra su jais ir išmokys juos mylėti, kaip Jis myli.

Santuoka: meilės galia

Santuoka yra ir pažadas, kurį vyras ir moteris duoda vienas kitam: mylėti visą gyvenimą. Kitaip tariant, ir toliau vienas kitą ištikimai mylėti, nepaisant gyvenimo išbandymų, net jei kitas pasikeis, net jei sutiksime kitų žmonių… Tačiau susituokę krikščionys žino, kad per Santuokos sakramentą jie galės pasikliauti Dievo pagalba. Iš tiesų Dievas yra jų meilės šaltinis, suteiksiantis jiems savo malonės ir stiprybės, kuri leis įveikti sunkumus ir padės jiems mylėti vienas kitą visą gyvenimą.

Tuokiamės, nes ne tik mylime vienas kitą, bet ir labai trokštame mylėti!

Magnificat vaikams iliustracijos

Santuoka: regimas Dievo meilės ženklas


Kaip ir visi sakramentai, santuoka yra Dievo Meilės ženklas žmonėms. Per tarpusavio meilę krikščionys sutuoktiniai liudija vienybę, kurią Dievas nori sukurti su kiekvienu iš mūsų, ir parodo, kad tikroji meilė yra ta, kuria dalijamasi ir kuri dovanoja gyvenimą.

Ar žinojai?

Nors tuoktuvėms bei apsikeitimui įžadais vadovauja kunigas ar diakonas, sutuoktiniai patys suteikia sau sakramentinę santuoką tardami: „Imu tave savo vyru (žmona) ir prisiekiu būti tau ištikimas (-a).“


Keturi santuokos ramsčiai

Susituokti reiškia trokšti mylėti taip kaip Dievas, kuris mus myli dovanodamas laisvę, amžinybę, ištikimybę ir vaisingumą. Šie keturi elementai yra be galo svarbūs, todėl dar vadinami „santuokos ramsčiais“. Jei kurio nors vieno pritrūksta, santuoka tampa neįmanoma.

Laisvė

Dievas yra laisvas mus mylėti ir Jis myli be atlygio. Tai galioja ir vyrui bei moteriai, kurie nori susituokti. Kiekvienas turi galėti ne tik laisvai pasirinkti sutuoktinį, bet ir savanoriškai įsipareigoti santuokai, neverčiamas šeimos ar išorinių aplinkybių. Kiekvienas iš sutuoktinių taip pat privalo gerbti kito laisvę, t. y. priimti jį tokį, koks jis iš tikrųjų yra, ir jį gerbti.

Laikas

Dievas nepaliauja mūsų mylėjęs. Jo sūnus Jėzus netgi atidavė savo gyvenimą ant Kryžiaus, kad mus išgelbėtų iš nuodėmės! Sutuoktiniai turi sekti šiuo pavyzdžiu ir įsipareigoti visam gyvenimui, su Dievu, esančiu greta. Juos jungiantis ryšys yra šventas ir negali būti nutrauktas, kaip Jėzus sako Evangelijoje: „Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.“ Dėl šios priežasties skyrybos yra itin skaudus įvykis Bažnyčiai, todėl ji kviečia sutuoktinių poras verčiau stengtis atkurti prarastą ryšį, nei jį nutraukti. Dievas nepaisydamas visko ir toliau myli išsiskyrusias poras, kurioms nepavyko ištesėti duoto pažado.

Ištikimybė

Dievas visada lieka ištikimas savo vienybei su mumis, jis neatsuka nugaros, nepaisant mūsų nuodėmių! Sutuoktiniai taip pat turi būti vienas kitam ištikimi. Rinkdamiesi sau vyrą ir žmoną, jie atsisako visų kitų vyrų ar moterų, kuriuos galėtų sutikti. Jie apsisprendžia imtis priemonių mylėti vienas kitą bet kokia kaina, nepaisant gyvenimo išbandymų, atleisti vienas kitam ir kalbėtis, kad galėtų įveikti visus sunkumus.

Magnificat vaikams iliustracijos

Vaisingumas

Meilė neegzistuoja, jei ji nėra dovanojama ir ja nesidalinama. Dievas, kuris yra Meilė, sukūrė kiekvieną iš mūsų iš meilės ir kad mus mylėtų. Tuokdamiesi jaunavedžiai sutinka kurti mylinčią šeimą, priimti į ją vaikus ir parodyti jiems kelią, kuriuo eiti kviečia Dievas. Poros, kurios, deja, negali turėti vaikų, taip pat yra kviečiamos skleisti meilę kitais būdais: greta vienišų žmonių, darbovietėje ir t. t.

Malda už jaunavedžius

Galbūt šią vasarą dalyvausi pažįstamų žmonių tuoktuvių šventėje. Sukalbėk šią gražią maldą!

Viešpatie,

palaimink _ _ _ _ _ _ _ _ ir _ _ _ _ _ _ _ _,

būk su jais kiekvieną jų gyvenimo dieną,

padaryk, kad tavo Šventoji Dvasia juos apšviestų.

 

Suteik jiems ramų gyvenimą,

jų namus paversk meilės židiniu

ir padaryk, kad ši meilė spindėtų

visiems, kurie čia užsuks.

 

Duok jiems stiprybės ir drąsos

per gyvenimo išbandymus,

sustiprink jų tikėjimą,

kad jie visados būtų arti Tavęs,

Viešpatie. 

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite