Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2015 07 19

bernardinai.lt

Magnificat vaikams

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Magnificat vaikams: susipažinkite su ateitininkais

Gal esi girdėjęs apie ateitininkų vasaros stovyklą Berčiūnuose? O gal net ir pats joje dalyvavai? Jei taip, turbūt puikiai praleidai laiką. Bet gali būti ir taip, kad šį pavadinimą girdi pirmą kartą. Tuomet pabandysime papasakoti, kas mes, ateitininkai, esame.

Kas yra ateitininkai?

Ateitininkai atsirado kiek daugiau nei prieš 100 metų, kai Lietuva net neturėjo savo valstybės. Lietuviai studentai susibūrė norėdami kovoti už tai, kad iš Lietuvos nebūtų išstumtas tikėjimas, kad visi lietuviai gerbtų ir mylėtų savo šalį bei šeimas. Studentams reikėjo pagalbos, tad jiems labai padėjo mokiniai, kurie dalindavosi studentų mintimis, ruošdavo save dirbti Dievui ir Lietuvai. Visos svajonės ir patarimai, kaip kurti geresnę Lietuvą, būdavo surašyti žurnale „Ateitis“. Šį žurnaliuką moksleiviai platindavo savo mokyklose ir šeimose. Nuo jo ir atsirado ateitininkų pavadinimas.

Kaip atsirado jaunieji ateitininkai?

Ateitininkų būna visokio amžiaus. Pradžioje buvo studentai ir moksleiviai, vėliau atsirado ir sendraugiai, jau pabaigę universitetus, bet nenorėję atsisakyti šios veiklos. Prasidėjus II Pasauliniam karui, daug ateitininkų buvo išnaikinta arba priversta pasitraukti į Vokietiją, Australiją, Ameriką… Ten augdami lietuvių vaikai jau buvo svetimšaliai, todėl jų tėveliai labai rūpinosi, kad atžalos nepamirštų savo šaknų, kalbėtų lietuviškai ir mylėtų tėvų gimtinę Lietuvą. Todėl užsienyje buvo įkurta Jaunųjų ateitininkų sąjunga. Dabar ateitininkai veikia ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Jaunuoju ateitininku gali tapti 9–14 metų mokiniai.

Kaip veikia Jaunųjų ateitininkų sąjunga?

Visi jaunieji ateitininkai Lietuvoje renkasi į grupeles. Tos grupelės vadinamos kuopomis, kaip kariuomenės karių grupė, jos turi po savo vadovą. Kuopos veikia įvairiausiose Lietuvos mokyklose arba parapijose. Vasarą Berčiūnuose vyksta stovyklos, į kurias suvažiuoja vaikai ateitininkai iš visos Lietuvos, jie atsiveža dar ir savo draugų.

jaunieji ateitininkai

Ką veikia ateitininkai vasaros stovykloje?

Liepos mėnesį ateitininkai dviem pamainomis stovyklauja Berčiūnuose, netoli Panevėžio. Šiemet stovykla vadinsis „Sek paskui mane“, joje vaikai per įvairius žaidimus ir užduotis bandys labiau pažinti šv. Petrą – Jėzaus mokinį, taip pat atrasti, išsiaiškinti naujų dalykų apie save pačius. Rytais stovykloje vyksta įvairiausios pamokėlės, o popietė skirta laisvalaikiui. Jei šilta, visi eina maudytis, be to, visada galima žaisti žaidimus su savo draugais arba vadovais. O vakarinė dalis kas vakarą vis kitokia: tai žaidimas lauke, tai vaidinimų vakaras, tai žygis, tai protų mūšis, tai dar kokia nauja ir netikėta programa. O šalia visos šios veiklos kiekvienas vaikas turi savo 10-ies draugų grupelę ir vadovą, su kuriais kartu valgo, aptaria dieną, miega ir bendrauja. Visi kasdien drauge meldžiasi ir dalyvauja šv. Mišiose. Jos šiek tiek skiriasi nuo įprastų šv. Mišių. Čia vaikai skaito skaitinius, gieda, neša atnašas, kuria maldavimus, patarnauja ir kitaip įsitraukia į bendrą Eucharistijos šventimą.

Kas svarbiausia ateitininkams?

Ateitininkai – visi: ir jaunieji, ir moksleiviai, ir studentai, ir sendraugiai turi bendrą šūkį – „Visa atnaujinti Kristuje!“ Ateitininkai nori visą savo gyvenimą ir aplinką padaryti tokią, kad ji patiktų Dievui. Ypač ateitininkams svarbu puoselėti 5 dalykus: 1) katalikiškumą (mylėti Dievą ir Bažnyčią), 2) tautiškumą (mylėti ir stengtis dėl Lietuvos), 3) šeimiškumą (mylėti ir stengtis dėl savo šeimos), 4) inteligentiškumą (lavinti savo talentus ir stengtis gerai mokytis) ir 5) visuomeniškumą (rūpintis aplinka, kurioje gyvename).

jaunieji ateitininkai

Ką daryti, jei norėčiau prisijungti prie ateitininkų kuopos?

Ateitininkų kuopos veikia įvairiose Lietuvos vietose, reikia tik gerai paieškoti. Pasiklausinėkite: gal tokia jau yra jūsų mokykloje ar parapijoje? Jei surasti vis dėl to nepavyks, būtinai parašykite elektroninį laišką [email protected], ir Jaunųjų ateitininkų sąjungos valdyba nurodys, kur veikia artimiausia kuopa.

Tekstas: Julija Ladigaitė, Jaunųjų ateitininkų sąjunga

Nuotraukos: Antas Benas Ališauskas

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite