2015 08 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mokymuose apie paveldo išsaugojimą dalyvavo ir broliai pranciškonai

Viešoji įstaiga „Domus Pacis“ (DP), įgyvendindama projektą „Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams II etapas“ pravedė Mokymų visuomenei kultūros paveldo išsaugojimo temomis renginį, kuriame dalyvavo Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vienuolynų, kultūros paveldo objektų savininkų, visuomenės, vietos bendruomenės, paveldo saugomų bažnyčių atstovai.

 

Mokymuose aptartos šios temos: Vertingosios kultūros paveldo savybės, tvarkytinų paveldo objektų vertinimo kriterijai, freskos ir jų išsaugojimas; Kultūros paveldotvarkymo būdai; Šventovių naikinimo pasekmės po 1863 m. sukilimo bei tarpkultūrinis lietuvių ir lenkų tautinės mažumos dialogas, kaip kartu bendradarbiaudami galime prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo; taip pat aptarti aktualūs projektų rengimo bei Priešgaisrinės apsaugos klausimai.

Lektoriai: J. A. Pilipavičius, Vilniaus dailės akademijos profesorius, aukščiausios kategorijos restauratorius, restauravo visų stilistinių laikotarpių sienų tapybą, dirbo per 80 bažnyčių Lietuvoje. Žymiausios restauruotos freskos: XIV a. seniausia Lietuvos freska Vilniaus Katedros požemio kriptoje, XVI a. Vilniaus Bernardinų bažnyčios sienų tapyba, Tytuvėnų vienuolyne, XVII a. Pažaislio vienuolyno freskos; R. Zilinskas, architektas – ekspertas, restauratorius, Vilniaus m. savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas. JIs taip pat ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino Sieniečio, Šv. Onos bažnyčių ir Bernardinų vienuolyno komplekso Maironio g. tvarkybos projekto vadovas, atliko VšĮ DOMUS PACIS projekto ekspertizę; A. Bočiarovas, projektų vadovas.