2015 08 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams – naujovė, kuri pasiteisino

Birželio pradžioje Individualiosios psichologijos institute mokslus baigė pirmoji naujos „Tėvų konsultavimo programos įvairiems specialistams“ dalyvių grupė. Programos kuratorė, individualiosios psichologijos konsultantė Gabija Jurgelytė įsitikinusi – pirmasis blynas neprisvilo, tad jau rudenį bus renkama antroji dalyvių grupė.

Kurso metu labai „paaugau“. Po kiekvienos sesijos turėjau apie ką pagalvoti ir ką koreguoti savo pačios gyvenime, santykiuose su artimaisiais, draugais, apskritai – žmonėmis. Kai labiau supranti save, gali lengviau suprasti kitus. Pastebėjau, kad gyvenime randasi vis mažiau pykčio, nesusipratimų, daugiau įsiklausymo į kitus.

Jūratė, kurso dalyvė.

Gavau daug naujų teorinių žinių, itin patiko praktikumai. Užsiėmimai paskatino apmąstyti savo veiklą, įgūdžius, kilo daug naujų idėjų. Jaučiu, kad mokymai duos didelės naudos, ne tik profesinės, bet ir asmeninės.

Kurso dalyvė

Sesijų turinys buvo gerai suplanuotas – nevargino komplikuoti teoriniai aspektai, nes buvo susieti su praktika. Dėstytojos padėjo sukurti jaukią aplinką, kurioje grupės dalyvės, manau, jautėsi saugios. Man labai patiko vizualiniai mokymo metodai (įrašai). Jie greitai padėjo suprasti esmę.

Kurso dalyvė

Gyvai vedami šių kursų užsiėmimai neprailgo. Įvairių sričių specialistų situacijų aptarimas, analizė ir kitos refleksijos padėjo praplėsti supratimą apie konsultacijas su tėvais. Ir, žinoma, užduotys apie save, dėstytojų subtilios įžvalgos paskatino gausybę apmąstymų ir sąmonės nušvitimų. Jų niekada nebūna per daug.

Giedrė, kurso dalyvė

Tai tik keletas atsiliepimų iš 11 kursą baigusių dalyvių, tarp kurių buvo ir mokytojų, psichologų, mokyklos administracijos atstovų, žmonių, užsiimančių privačia veikla.

 „Mintis sukurti tokią programą brendo ilgai, žinojome, kad kolegos vokiečiai daug dirba su tėvų konsultavimo, mokymo programomis, norėjome kažką panašaus ir mes sukurti“, – sako viena iš programos kūrėjų – psichologė Silva Markuckienė. Palyginti su kitomis specialistams siūlomomis profesinio mokymo programomis, šioji išsiskyrė praktiškumu. „Nesiekėme pateikti vien tik teorinių veiklos metodų, kuriuos paskui nė nežinia, kaip pritaikyti praktikoje, – pasakoja Gabija. – Stengėmės, kad dalyviai remtųsi ir viską išmėgintų pirmiausia per asmeninę patirtį. Norėjome, kad tai būtų darbe pritaikomos žinios.“
 

Adleriškasis paprastumas

Pats A. Adleris, individualios psichologijos kūrėjas, kadaise ėmė burti ir organziuoti tėvų bei pedagogų psichologinio švietimo grupes, suvokęs, kokia svarbi jų įtaka auginant ir ugdant vaikus kaip brandžias asmenybes. Jis, o vėliau ir jo pasekėjai mokė suprasti, kodėl vaikai netinkamai elgiasi, kaip užkirsti tam kelią, kokios suaugusiųjų nuostatos ar atsakas būtų veiksmingi. Ir kaip kurti tokią šeimos bei klasės atmosferą, kuri skatintų bendrystės jausmą. Nes būtent bendradarbiavimo stoka, anot A. Adlerio, yra daugelio psichologinių problemų priežastis.

Pasak Gabijos, A. Adlerio asmenybės teorija, turėdama gilų pagrindą, sykiu yra ir labai paprastai, lengvai suprantama bei pritaikoma. „Kai kalbame apie tokius jo akcentuotus dalykus, kaip menkumo jausmas, kompensavimo mechanizmas, pranašumo siekis, noras priklausyti – žmonės tai lengvai atpažįsta iš savo gyvenimiškos patirties.“

Ar aš valdau situaciją, ar situacija mane?

15 metų mokykloje psichologe dirbusi Silva įsitikinusi, kad tiek mokytojai, tiek mokinių tėvai dažnai supranta iškilusių problemų esmę, bet nežino, ką galėtų ir pajėgtų padaryti, kad situacija pasikeistų.  

„Dėl to ir pagalvojome apie ilgėlesnę programą, kurios svarbiausia užduotis – suformuoti naujus įgūdžius, kurie padėtų keisti padėtį, – sako psichologė. – Išklausytos paskaitos ar perskaityta informacija greitai pasimiršta, jei žmogus „neperleidžia“ jos per save.“ 

Kursą sudarė 6 kartą per mėnesį vykstančios dviejų dienų sesijos po 12 akademinių valandų. Svarbią programos dalį užėmė stebėjimo užduotys, namų darbai, jų peržvalgos ir aptarimas. Labai naudingi buvo grupės dalyvių pasidalinimai ir patirtų situacijų analizė. Dalyvės galėjo gyvai į jas reaguoti ir pateikti savų įžvalgų, kaip šias galima keisti, kartu – pasimokyti iš kolegių.

„Dažnas susiduria su netinkamais vaikų elgesio tikslais, – pasakoja Gabija. – Kaip  juos atpažinti ir koreaguoti? Labai įprasta situacija mokykloje, kada mokinys su mokytoju pradeda galynėtis. Mokinys neretai dar pasitelkia ir bendraklasius, kad tik sumenkintų šio autoritetą. Jei tik mokytojas įsivels į tą kovą – atsidurs gana bejėgiškoje situacijoje. O juk svarbiausia tokiu atveju  – ne kovoti, ne konfrontuoti, o pradėti… bendradarbiauti. Kaip tai padaryti – jau kitas dalykas. To pasitelkdamos A. Adlerio teoriją bei savas patirtis ir mokėmės.“

Ne tik profesinė, bet ir asmeninė nauda

Dalyvės džiaugėsi, kad mokymai jas labai praturtino, kad iš to turės daug asmeninės, ne tik profesinės naudos. „Kai žmonės gauna asmeninės naudos, sykiu tobulėja ir jų profesiniai įgūdžiai, – sako Gabija. – Kai labiau atkreipi dėmesį į savo elgesį, pamatai ir tai, kodėl kiti su tavimi elgiasi taip, kaip elgiasi. Tai ypač aktualu dirbant su vaikais mokyklose. Dažnai manoma, kad mokytojas turi „sutvarkyti“ neklaužadą ar provokatorių. Bet iš tikrųjų neįmanoma „sutvarkyti“ kito žmogaus – tik save patį. Tada kitaip ims elgtis ir tas kitas. Čia slypi visa santykių esmė. Kai keičiasi vienas sistemos elementas, kinta ir visa sistema. Kiekvienas ir kiekviena tebūsime tais galinčiais keistis elementais.“

Rasa Derenčienė

Individualiosios psichologijos institutas jau renkame naują tėvų konsultavimo programos įvairiems specialistams grupę ir skelbia numatomas sesijų datas.

Programa skirta visiems, dirbantiems su vaikais ir/ar jų tėvais – mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams darbuotojams, būrelių vadovams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, slaugytojams, kinezioterapeutams, bendrosios praktikos gydytojams.

Daugiau informacijos: http://www.ipi.lt/studentams/tevu-konsultavimo-programa-ivairiems-specialistams/