2015 09 08

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Popiežius Pranciškus supaprastino santuokos pripažinimo negaliojančia procedūrą

Popiežius Pranciškus iš esmės ir labai reikšmingai pakeitė santuokos anuliavimo – tai yra, pripažinimo negaliojančia, procesą, pašalindamas neretai ilgai trunkančias ir perteklines procedūras. 

Antradienį Vatikane buvo pristatyti du nauji popiežiaus Pranciškaus dokumentai apie kanonų teisės reformas santuokos negaliojimo bylų klausimais.

Dokumentai, pavyzdžiui, suteikia teisę vietos vyskupui spręsti pačiam „itin akivaizdžiais“ atvejais.

Panaikintas antrosios instancijos reikalavimas – dabar santuokos pripažinimui negaliojančia pakaks pirmosios instancijos sprendimo. Vyskupas tampa vieninteliu teisėju, turinčiu galimybę užvesti ir trumpąjį procesą bei pateikti sprendimą. Vyskupas galės paskirti vienintelį teisėją atvejo tyrimui, jeigu jo vyskupijoje nėra galimybės įsteigti tribunolo. Procesas vyks savoje vyskupijoje, taip sumažinant kelionių sunkumus.

Tai tik keletas naujovių, pateikiamų dokumentuose.

Svarbiausi pokyčiai, kaip buvo teigiama pristatymo metu, atspindi siekį labiau decentralizuoti Bažnyčios valdymą.

Trumpame įvade Pranciškus rašo, jog siekia didesnės pusiausvyros tarp nenutrūkstančio Bažnyčios rūpinimosi sielų gerove ir „didžiulio skaičiaus tikinčiųjų, kurie… per daug dažnai atitrūksta nuo juridinių Bažnyčios struktūrų dėl moralinės ar fizinės distancijos“.

„Šiuo Motu proprio siekiu ne palengvinti santuokų anuliavimą, bet pagreitinti tyrimo procesą“, – teigia Pranciškus, –  kad „tikinčiųjų, laukiančių jų situacijos išaiškinimo, širdies ilgai neslėgtų abejonės tamsa.“

Popiežiaus sprendimai, pasirašyti rugpjūčio 15 d., paskelbiami eilinės Šeimos sinodo sesijos išvakarėse, kuri vyks spalio 4–25 d. Prieš metus įsteigta komisija, kurios užduotis buvo studijuoti reformos galimybes, vienbalsiai patvirtino pasiūlymus po to, kai juos išanalizavo keturi ekspertai, kurių vardai neskelbiami. Naujosios normos įsigalės gruodžio 8 d.

Santuokos anuliavimas yra Katalikų Bažnyčios tribunolo paskelbtas dekretas, jog santuoka tarp dviejų asmenų buvo sudaryta negaliojančiai. Tokio pripažinimo dažniausiai siekia žmonės, trokštantys sudaryti kitą santuoką.

Popiežius nori, kad anuliavimo procedūra visame pasaulyje būtų atliekama nemokamai. Be to, Pranciškus prašo vyskupų savo vyskupijose sukurti tam tikras struktūras, kurios galėtų palydėti išsiskyrusiuosius ir padėtų svarstantiems apie skyrybas ar santuokos anuliavimą.

Popiežius duoda keletą pavyzdžių, kada vyskupas gali nuspręsti anuliuoti santuoką, apeidamas įprastinį procesą: pavyzdžiui, kai buvo aiškus vieno iš sutuoktinių tikėjimo trūkumas, kai vienas iš sutuoktinių turėjo slaptą ryšį santuokos metu arba kai viena iš pusių reikalavo aborto – tai ženklas, kad santuoka nesiekė būti atvira gyvybei.

Popiežius dokumentu išsako troškimą, kad vyskupai iš arti lydėtų anuliavimo procesus savo vyskupijose ir tokiu būdu rodytų „bažnytinių struktūrų atsivertimo ženklų“, visiškai „nedeleguodami teismo funkcijos santuokos reikaluose kurijos darbuotojams“.

Popiežius taip pat teigia, jog šiuos pakeitimus daro iš dalies dėl vyskupų 2014 metų Sinode išsakytų pasiūlymų, kuriuose buvo išsakytas troškimas, kad procesas būtų „greitesnis ir labiau prieinamas“.

Dokumentai pristatyti spaudos konferencijoje rugsėjo 8 d., 12 val. Romos laiku, Šventojo Sosto Spaudos salės „Jono Pauliaus II“ auloje. „Mitis Iudex Dominus Iesus“ ir „Mitis et misericors Iesus“ įveda pakeitimų į Kanonų teisės kodeksą ir į Rytų Bažnyčių Kanonų teisės kodeksą.

Reformą Vatikane pristatė ją parengusios Specialiosios komisijos nariai, be kitų, Komisijos pirmininkas ir Romos Rotos dekanas mons. Pio Vito Pinto, kardinolas Francesco Coccopalmerio, Teisės aktų Popiežiškosios tarybos pirmininkas ir vysk. Dimitrios Salachas, Atėnų graikų apeigų katalikų apaštališkasis egzarchas.

Pagal Vatikano radiją, Vatican insider