Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kard. Elio Sgreccia: Reikia tęstinės šeimos pastoracijos

EPA nuotrauka

Turime fragmentuotą šeimos pastoraciją. O ji turėtų būti tęstinė. Mums reikia gyvybės pastoracijos, pasakė Sinodo tėvas kardinolas Sgreccia Vatikano radijui prieš užimdamas savo vietą Sinodo salėje. Pasak Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininko emerito, Bažnyčia turi būti jautresnė sužeistoms šeimoms. Tarsi karo lauko ligoninės sąlygomis jas reikia lydėti priklaupus. Tokių šeimų tėvus ir vaikus reikia palydėti. Todėl šeimos pastoracija turi būti tęstinė.

Šeimų sinodas mums suteikia nepaprastą progą pasakyti visai Bažnyčiai ir pasauliui, kokią didelę dovaną gavome iš Dievo: šeimą, sutuoktinių meilę. Iš jo gavome šiuos nepaprastus turtus, kurie padeda gyventi.

Todėl labai nuoširdžiai trokštu, kad Sinodas parodytų visą šios dovanos grožį ir atskleistų jos pilnatvę. Šv. Tomas yra pasakęs, kad blogis pasaulyje netarpsta iš savęs, o yra gėrio stoka. Todėl ir mes iki galo nesuprasime koks blogis kamuoja šeimą nepamatę šeimos gėrio ir gerumo, kurį padovanojo Dievas.

Todėl norėdami suprasti, ką reiškia šeimos trapumas, pažeidžiamumas, iširusios santuokos, ir kokių sprendimų reikia tokioms situacijos, pirma turime suprasti šeimos ir sutuoktinių meilės grožį, gyvybės perdavimo ir lyčių papildomumo grožį, kaip ir Santuokos sakramento, suvienijančio sutuoktinių meilę su Kristaus meile Bažnyčioje, grožį. Vis tai yra Dievo dovana. Tai Dievo gailestingumo išraiškos.

Kita vertus, šeimos pastoracija negali būti atskirta nuo doktrinos. Pastoracija visų pirma yra žinia, žodis. Kristus yra žodis, kuris tapo kūnu. Todėl ir mes negalime atskirti žodžio nuo jo tapimo kūnu; kaip ir negalime atskirti jo mirties už mus nuo prisikėlimo. Tai neatskiriami dalykai.

***

Kardinolas Elio Sgreccia yra vienas iš amžiumi vyriausių Sinodo dalyvių. Aštuoniasdešimt aštuonerius metus einantį Sgreccia Šeimos Sinodo tėvu paskyrė popiežius Pranciškus. Sinodo asamblėjoje dalyvauja iš viso 270 Sinodo tėvų. Iš jų 45 paskyrė popiežius, 183 išrinko kraštų Vyskupų sinodai, tarybos, konferencijos ir vienuolijų Generalinių vyresniųjų sąjunga, 42 dalyvauja pagal savo pareigas, tarp jų – 15 patriarchų, rytų apeigų didžiųjų arkivyskupų ar metropolitų, 25 Romos kurijos ir du Vyskupų sinodo vadovai.

Sinodo asamblėjoje apie šeimą kalbės ir liudys ne vien minėtieji 270 Sinodo tėvų. Iš viso 318 Sinodo dalyvių turi teisę kalbėti asamblėjoje: be visų Sinodo tėvų, 14 Broliškų delegatų, atstovaujančių kitoms Bažnyčioms ir bažnytinėms bendruomenėms ir stebėtojai, tarp kurių daugelis yra šeimos pastoracijos ekspertai ir darbuotojai iš viso pasaulio. Beje, tarp pastarųjų yra 17 sutuoktinių porų.