Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Darbo grupės Sinode: iššūkiai šeimoms skirtingose kultūrose

EPA nuotrauka

Trys Vyskupų sinodo tėvai pasidalijo įspūdžiais apie Sinodo darbo grupėse antradienį pradėtą darbą. Trečiadienį, kalbėdamas Šventojo Sosto spaudos salėje surengtoje konferencijoje, Lille arkivyskupas Laurent’as Ulrichas, kuris yra vienos iš trijų prancūzų kalbos darbo grupės relatorius, paryškino didelius kultūrinius ir tautinius skirtumus jo atstovaujamoje grupėje, kurioje yra Sinodo tėvų iš Afrikos, Artimųjų Rytų, Europos ir Kanados, tačiau atkreipė dėmesį į visų jų tikėjimo vienybę ir broliškumo dvasią. Nors kalbama ta pačia kalba, tačiau „kilmės ir patirties atžvilgiu esame tokie skirtingi“. Darbas nagrinėjant vieną bendrą sudėtingą ir jautrią šeimos temą padeda „apsikeisti požiūriais, matyti skirtingumus, siekti gilesnės analizės. Bažnyčioje mums svarbu vienybė, tačiau norime, kad išryškėtų kultūriniai skirtumai ir visi galėtų pasisakyti“.

Peru vyskupų konferencijos pirmininkas Pinero Garcia-Calderonas, Ayacucho arkviyskupas, priklausantis Sinodo ispanų kalbos darbo grupei, prisiminęs savo tėvynėje tebeveikiančius grupuotės „Sentiero Luminoso“ kovotojus, kalbėjo apie visuomenės vienybę ardančias terorizmo, socialinio neteisingumo ir skurdo situacijas, kurios yra bendros daugeliui žemyno šeimų, tačiau drauge iškėlė Bažnyčią Pietų Amerikoje vienijančią tikėjimo, meilės ir vilties kalbą. „Bažnyčia turi palydėti šeimą. Žinome, jog jai metami dideli iššūkiai, ypač per įstatymus, legalizuojančius abortą. Todėl būtina iškelti gyvybės ir vilties Evangeliją, kuri yra šeimos Evangelija. Paliegusius reikia paguosti ir palydėti“, – priminė ganytojas. 

Filadelfijos arkivyskupas Charles Chaputas, vienos anglų kalbos grupės relatorius, pasidalijo įspūdžiais iš neseniai praėjusio Pasaulinio šeimų susitikimo. Susitikimas ir popiežiaus Pranciškaus dalyvavimas jame buvo svarbus, padėjo grąžinti viltį šeimoms ir patvirtinti Bažnyčios mokymą apie santuoką. „Mes norime padrąsinti visus, kurie laikosi Bažnyčios mokymo apie šeimą“, tačiau kartu ir visus kitus, „kad nesijaustų Bažnyčios apleisti“, sakė arkivyskupas Chaputas. Ganytojas  pripažino, jog jo grupėje buvo išreikšti būgštavimai, kad Sinodo Darbo dokumentas neatspinti Bažnyčios visuotinumo. Atkreiptas dėmesys, kad kai kurie iškeliami iššūkiai dažniausiai liečia šeimas Vakarų pasaulyje ir šiauriniame pusrutulyje, nepakankamai dėmesio skiriant šeimos situacijai pasaulio pietinio pusrutulio kraštuose. „Mes dalyvaujame Sinode ne kad ką nors laimėtume, o kad priartėtume prie Tiesos, kurią Viešpats nustatė savo Bažnyčiai“, – pasakė arkivyskupas Chaputas.

Vyskupų sinodo tėvai dar tik pradėjo diskusijas grupėse, „Circuli minores“, kurių iš viso yra trylika. Darbo grupės sudarytos kalbų pagrindu: trys prancūzų, keturios anglų, trys italų, dvi ispanų ir viena vokiečių. Darbo grupėse Sinodo tėvai apžvelgia Sinodo asamblėjos Darbo dokumentą, tiksliau, tą jo dalį, apie kurią generalinėje kongregacijoje kalbėjo Sinodo tėvai ir stebėtojai tiek savo pranešimuose, tiek po jų vykusioje laisvoje diskusijoje. Sinodo Darbo dokumentas sudarytas iš trijų dalių, tad ligi šiol ir darbo grupėse aptariama pirmoji Darbo dokumento dalis apie šeimai metamus iššūkius.

Pirmajame darbo grupių susitikime antradienio popietę buvo išrinkti grupių moderatoriai ir relatoriai. Relatoriai pristatys asamblėjai grupės išvadas, kurios bus įtrauktos į rengiamą galutinį Sinodo dokumentą. Darbo grupių ataskaitos (relacijos) apie pirmąją Darbo dokumento dalį bus viešos, tačiau skelbiamos ne anksčiau penktadienio, spalio 9 dienos, kai relatoriai ketvirtojoje generalinėje kongregacijoje pristatys savo grupių darbą ir ataskaitas įteiks Galutinės ataskaitos redagavimo komisijai, kuri pradės rengti galutinį Sinodo dokumentą. Į šią komisiją popiežius Pranciškus paskyrė Sinodo tėvus iš visų žemynų. Komisijos darbams vadovauja Asamblėjos generalinis relatorius kardinolas Peteris Erdo.

Sinodo Darbo dokumento ir asamblėjos generalinių kongregacijų antroji dalis yra apie šeimos pašaukimą Bažnyčioje, trečioji – apie šeimos misiją šiandien. 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.