Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Prasidėjo antras Vyskupų sinodo etapas

EPA nuotrauka

Vyskupų Sinodo tėvai, pastarąsias dvi dienas dirbę kalbinėse grupėse, penktadienį vėl susirinko į bendrus posėdžius – generalines kongregacijas. Rytinėje kongregacijoje buvo pristatytos darbo kalbinėse grupėse ataskaitos; popietinėje – prasidėjo antrosios temų grupės, įvairiais aspektais aptariančios šeimos pašaukimą, nagrinėjimas.

Penktadienio rytą pristatytose darbo grupių išvadose visų pirma siūloma labiau akcentuoti šeimos grožį ir gyvybingumą. Šeima yra žmoniškumo mokykla, svarbiausias žmonių integraciją skatinantis veiksnys, kuris padaro gyvą ir tvirtą visuomeninio gyvenimo audinį. Tai turi būti labiau pabrėžta, nes, pasak kalbinių darbo grupių ataskaitų, Sinodo Instrumentum laboris, kurio pagrindu vyksta visas Sinodo darbas, per daug akcentuoja sociologinę prieigą, tik išvardija įvairias dabartinio meto šeimų problemas, užmiršdamas tikėjimo žvilgsnį, nežiūrėdamas į jų visumą Kristaus žvilgsniu.

Kalbinių darbo grupių išvadose šeimos krizė susiejamas su tikėjimo krize. Dėl to kalta ir pati Bažnyčia, kurios santykį su šeima kartais galima pavadinti „viduramžišku“, per daug atitrūkusiu nuo gyvenimo tikrovės, per daug normatyviniu ir per mažai integraliu. Sinodo tėvai taip pat pastebi, kad neproporcingai daug dėmesio skiriama „europocentriniam“ požiūriui į šeimą. Taip pat atmetama „gender“ terija ir įspėjama prieš jos pavertimą privaloma ideologija. Darbo grupių išvadose taip pat kartojosi siūlymai daugiau dėmesio skirti sergančius ir neįgalius žmones globojančioms šeimoms, labiau išketi tradicinę senelių figūrą šeimoje.

Tai tik keli penktadienio rytą pristatytų išvadų pavyzdžiai. Tačiau iš tiesų kalbinės darbo grupės parengė labai daug medžiagos, kurią baigiamųjų dokumentų rengimo komisija dabar turi sudėti į vieną bendrą išvadų sąrašą, kuris asamblėjos pabaigoje bus priimamas visų Sinodo tėvų balsavimu.

Penktadienį po pietų vykusiame bendrame posėdyje buvo pristatyta antroji šios Sinodo asamblėjos temų grupė – šeimos pašaukimas. Šią Sinodo darbo dokumento – Instrumentum laboris – dalį sudaro tys skyriai. Pirmasis – „Šeima ir Dievo pedagogika“ – kalba apie šeimą Šventajame Rašte ir ypač Jėzaus mokyme, apie santuokos sakramentą ir šeimos neišardomumą, apie šeimos vienybę Švenčiausiosios Trejybės pavyzdžiu, apie santuoką kaip savęs dovanojimą. Antrasis skyrius – „Šeima ir Bažnyčios gyvenimas“ įvairiais aspektais aptaria šeimą kaip Bažnyčios misijos dalyvę. Trečiasis skyrius – „Šeima ir kelionė į pilnatvę“ – kalba apie šeimyninį gyvenimą kaip sutuoktinių ir visų šeimos narių kelią į šventumą.

Pristačius antrąją temų dalį, penktadienį po pietų buvo klausoma Sinodo tėvų pasisakymų. Jie tęsiami ir šeštadienio rytinėje bei popietinėje generalinėse kongregacijose. Sekmadienį Sinodo posėdžiai nevyks. Pirmadienį vėl prasidės darbas kalbinės grupėse, kuriose bus suformuluoti pataisos ir papildymai antrajai Sinodo temų daliai.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.