Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Arkivyskupas Gądecki: reikia stiprių katalikiškų medijų, kurios kalbėtų apie šeimą

Anglakalbis interneto dienraštis „NCR“ paskelbė ilgą ir išsamų pokalbį su arkivyskupu Stanislawu Gądeckiu, Lenkijos Vyskupų konferencijos pirmininku, apie šeimos temą Sinode ir daug platesniame kontekste. Štai kelios arkivyskupo mintys.

Kalbėdamas apie šeimos ir santuokos vaizdavimą medijose, ganytojas pareiškė, kad jis „tragiškas“. Tai, kas medijose vaizduojama kaip šeima, neturi nieko bendro su krikščionybe. Tai aktorių apie gyvenimą požiūris, kuris vėliau perkeliamas ir projektuojamas į visuomenę. Daug paprastų žmonių sugeria šias programas, ypač televizijos, negalvodami. Tada jie pradeda imituoti tą elgesį, kurį mato: svetimavimą, neištikimybę, partnerių keitimą, karštinę dėl sėkmės, prabangą. Patinka ar ne, bet medijos griauna santuoką. Žinoma, negalima pasakyti, kad visos medijos turi tokį poveikį, bet dauguma, taip. Kelių minučių kunigo pamokslas neatsveria daugybės valandų, praleistų prie televizoriaus. Todėl, anot lenkų ganytojo, reikia stiprių katalikiškų medijos priemonių, kurios parodytų pilnesnį vaizdą apie santuoką ir šeimą. Yra daug gerų knygų, deja, niekas nebenori jų skaityti. Panašiai ir internetas – tai erdvė, kurioje galima įkristi į bedugnę, ir priešingai, atrasti žinių enciklopediją, katalikišką mokymą.     

Kalbėdamas apie tai, kad šeimos sielovadoje įmanomi skirtingi sprendimai, arkivyskupas patvirtino, kad gali egzistuoti tam tikras pragmatizmas, atsižvelgiantis į skirtingų kraštų sąlygas – Afrikoje, Grenlandijoje, Europoje ar Pietų Amerikoje. Tačiau taip pat pabrėžė, jog Bažnyčios gyvenimo organizavimas yra antraeilis klausimas, gretinant su vienybės principu. Katalikiška doktrina turi būti viena, negali būti šimto balsų, kaip kad norėtų postmodernus pasaulis – paprasčiausiai tada Bažnyčia nebebūtų viena, katalikiška ir apaštališka.  

Arkivyskupas apgailestavo dėl šeimos ir santuokos gyvenimo palenkimo, subordinavimo ekonomikai, uždarbiui – tai irgi griauna gyvenimą, taip pat šeimyninį. Jis pasakojo apie pokalbius su jaunais, protingais žmonėmis, vaikinais ir merginomis: gavę gerą išsilavinimą ir už gerą atlyginimą jie dirbo biuruose po keliolika valandų per dieną. Kurį laiką tai veikia. Bet vėliau, kad išlaikytų ritmą, pradeda vartoti vaistus. Dar po kurio laiko tai tampa akivaizdu, jie išmetami lauk tarsi šiukšlės, tada ateina kitas asmuo ir daro tą pačią klaidą…

Nemažai arkivyskupas Gądeckis kalbėjo apie panašumus tarp sovietinio laikotarpio kultūrinio marksizmo ir dabartinių kairios pakraipos teorijų, vadinamųjų „gender teorijų“. Jiems bendra tai, kad, skirtingais metodais, ardo šeimyninį audinį, tarpasmeninius santykius, palikdamos žmogų vienui vieną – esą išlaisvintą iš „priespaudos formų“, kaip kad šeima, bet iš tiesų be atramos, lengvai manipuliuojamą.

Bažnyčia turi Dievo Žodį ir mokymą apie šeimos grožį ir vertę, apie meilę tarp sutuoktinių, laisvą ir atsakingą, apie antropologiją, kuri atitinka žmogaus asmenį. Ji ieško kaip tai parodyti naujais keliais krikštytiems ir ne vien.