2015 11 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Krikščionys ir islamas: Jubiliejus įkvepia tiesti naujus tiltus

„Dialogas su islamu yra galimas, netgi būtinas. Nes Evangelija ir Koranas pasakoja apie Dievo meilę žmogui.“ Tuo įsitikinęs popiežiškojo Laterano universiteto (PLU) rektorius vysk. Enrico dal Covolo, kuris teigia: „Būtent šiomis skausmo dėl įvykių Paryžiuje dienomis, dar labiau įsitikiname, koks būtinas yra konstruktyvus dialogas su islamu. Turime pažiūrėti vieni kitiems į akis ir atrasti, kad esame vyrai ir moterys, ieškantys Dievo ir jo Taikos kelių“. Šie žodžiai ypač stipriai suskamba Gailestingumo jubiliejaus išvakarėse. Pranešdamas apie juos, popiežius Pranciškus pabrėžė, kaip būtent islamas kreipiasi į Dievą kaip Gailestingąjį, rašo italų portalas „Vatican insider“.

„Pasaulyje yra tokių, kurie nori sėti terorą, paimdami įkaitu tokį dievą, kuris niekada nėra siaubas ir mirtis. Mes renkamės laisvės kelią, kartu su islamu gilindamiesi į Gailestingumą, kuris jungia skirtingas tautas ir kultūras.“ „Su kiekvienu geros valios žmogumi turime aistringai puoselėti viltį, – pažymi rektorius, – nes Gailestingumas yra tikrasis Dievo vardas, – apie jį pasakoja istorija. Šauksmas „Kurgi tavo brolis?“ kartojamas ir šiandien mūsų nestabiliais laikais, kuriems netrūksta ir gailestingumo angelų. Kviečia sąžines ieškoti simetrijos, kad gyventume tikėjimu, gerbiančiu kiekvieno žmogaus orumą – priešingai, nei norėtų įtikinti proto užtemimas.“

Dėl to gruodžio 3 d. Popiežiškajame Laterano universitete rengiama apskritojo stalo diskusija „Gailestingumas krikščionybės ir islamo tradicijose“. Dialogas pradedamas būtent su Iranu, pasmerkusiu Paryžiaus išpuolius, kuriuos prezidentas Hassanas Rohani pavadino „nusikaltimais žmonijai“ ir, sužinojęs apie žudynes Prancūzijoje, atšaukė savo numatytą kelionę į Italiją bei Vatikaną.

Sugretinimai bus plėtojami teologinėje, juridinėje ir filosofinėje perspektyvoje. Renginiui vadovaus arkivysk. Rino Fisichella, Popiežiškosios Naujosios Evangelizacijos tarybos prezidentas. Debatuose tema „Gailestingumas Biblijoje ir Korane“ pasisakys Irano Islamo studijų centro vadovas Londone prof. Mohammadas Ali Shomali ir Naujojo Testamento egzegezės dėstytojas PLU, prof. Antonio Pitta.

Vėliau vyks diskusija apie „Teisę ir Gailestingumą“, kurioje kalbės Qomo teologinės mokyklos dėstytojas prof. Abolfazl Sajedi ir prof. Manuelis Arroba, atstovaujantis PLU. Sesiją tema „Filosofija ir Gailestingumas“ moderuos Qomo Islamo filosofijos ir išminties instituto direktorius prof. Abdolhosseinas Khosropanahas ir PLU Filosofijos fakulteto dekanas prof. Emmanuele Vimercati.

Apie renginį pranešama po popiežiaus Pranciškau įspėjimo: pateisinti pasirinktą smurto ir neapykantos kelią Dievo vardu yra piktžodžiavimas. Taip atsiliepiama į popiežiaus kvietimą Jubiliejų paversti nepaprasta proga pagrindinių monoteistinių religijų išpažinėjams susitikti ir susipažinti vieniems su kitais. Progą ne tik reflektuoti, bet ir apsikeisti praktikomis, siekiant kartu statyti kultūros, žmogiškumo, tikėjimo tiltą.

Mons. Enrico dal Covolo dar pavasarį lankydamasi Qomo institute pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp PLU ir iraniečių akademinės institucijos. Neseniai Romoje lankėsi grupė šiitų studentų, kurie turėjo galimybę aplankyti Italijos sostinę ir bendrauti su PLU dėstytojais.

Būsimoji konferencija siekia plataus masto kultūrinio sugretinimo tarp atitinkamų disciplinų specialistų, apmąstant gailestingumo vertę krikščioniškoje ir islamo tradicijoje. Gyvenant atvirame santykiams horizonte, įmanoma ieškoti žmogiškojo sutarimo, iš kurio kyla visada įmanoma komunkacija: gestų ir įsiklausymo, solidarumo ir atsakomybės už Dievo žodį istorijoje – Dievo, kuris kiekvieną vardu vadina, rašoma „Vatican insider“.