2015 11 23

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą

Fotografija: www.semiotika.lt

Lapkričio 3-18 d. Paryžiuje vykusios UNESCO Generalinės konferencijos metu paskelbtas UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 m. minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtraukta per 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų.

Į šį sąrašą taip pat pateko visame pasaulyje žinomo kalbininko, semiotiko, mitologo Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės. Šios sukakties kandidatūrą, kurią pateikė Lietuva, taip pat parėmė Prancūzija, Estija, Meksikabei Brazilijos ir Italijos semiotikos centrai. A.J.Greimo teoriniai moksliniai tyrimai padėjo pagrindus semiotikai kaip kalbinių ir nekalbinių ženklų sistemų prasmės mokslui. A.J.Greimas sukūrė teoriją, aprašančią ženklų sistemų susidarymo ir jų funkcionavimo universalius principus, ryšius ir sąveiką.

A.J.Greimas semiotiką praturtino originaliomis semiotinės struktūros, diskurso, prasmės izotopijos, naratyvinės gramatikos, semiotinės komunikacijos, modalumo, kompetencijos ir kitomis sąvokomis. Savo darbuose semiotinius metodus jis pritaikė kalbos ir istorijos, mito, pasakos, literatūros kūrinio analizei.

Be šios sukakties į 2016-2017 m. minimų UNESCO sąrašą taip pat įtrauktos dailininkų: Ivano Aivazovskio 200-osios gimimo metinės (Rusija, Armėnija), Leono Baksto 150-osios gimimo metinės (Baltarusija), Janio Rozentalio (Latvija) Vasilijaus Kandinskio 150-osios gimimo metinės (Rusija), rašytojo Migelio De Servanteso 400-osios mirties metinės (Ispanija), filosofo ir tyrinėtojo Aristotelio 2400-osios gimimo metinės, 1794 m. sukilimo vado ir politiko Tadeušo Kosciuškos 200-osios mirties metinės (Lenkija, remiant Lietuvai ir kt.), 500-osios baltarusiškos spaudos metinės bei daug kitų žinomų asmenybių gimimo ar mirties, įvykių ar institucijų įkūrimo datos (žr. pagal pridedamą sąrašą angl. k.).

195 UNESCO valstybės narės ir 9 asocijuotos valstybės narės į UNESCO sukakčių sąrašą kas dvejus metus gali pateikti pasaulio kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių žmonių bei įvykių jubiliejinių datų kandidatūras. Lietuvos sukaktys į minėtą sąrašą buvo įtrauktos jau aštuonis kartus:Martyno Mažvydo katekizmo išleidimo 450- tosios metinės (1996–1997 m.); Adomo Mickevičiaus 200-tosios gimimo metinės (1998–1999 m.); Ignoto Domeikos 200-tosios gimimo metinės (2002–2003 m.), Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-osios metinės (2004–2005 m.); Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osios mirties metinės (2010–2011 m.), Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės (2012–2013 m), Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės (2014-2015), Mykolo Kleopo Oginskio250-osios gimimo metinės (2014-2015 m.).