2015 12 01

Andrea Tornielli

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Kodėl Jubiliejinės durys pirmiausia atvertos karo niokojamoje CAR?

EPA nuotrauka

Pranciškus beveik pakibo ant katedros durų, neseniai perdažytų ir nublizgintų. Kaip jos skiriasi nuo Šventųjų Šv. Petro bazilikos durų, įspraustų į šlovingas marmuro sienas. Bangio katedra niekuo neišsiskirianti – pastatyta iš paprastų raudonų plytų, kurias prieš gerą 70 metų ant savo nugarų sunešiojo misionieriai, kai sugedo sunkvežimiai.

Aplink – džiūgaujanti minia. Taip pat ir žydri JT taikdarių šalmai. Jų užduotis – užtikrinti tikinčiųjų saugumą ir iš Romos atvykusio „taikos žinios nešėjo“, kuris yra alergiškas neperšaunamoms liemenėms. Tačiau popiežiaus akyse kukli karo nualintos CAR katedra šiandien yra „dvasinis pasaulio centras“. Gailestingumo jubiliejus prasidėjo. Ne Romoje, bet Centrinėje Afrikos Respublikoje – šalyje, kurią siaubia pilietinis karas.

„Šventieji metai prasideda anksčiau šioje žemėje, kuri taip ilgai kentėjo dėl karų, nesantaikos, nesupratimo ir taikos nebuvimo, – sakė Pranciškus prieš atverdamas Šventąsias Duris. – Ši kentėjimų žemė yra atspindys visų tų pasaulio šalių, kurios patyrė karo kryžių. Bangis yra dvasinė sostinė, kur meldžiama Dievo gailestingumo.“ Jis paprašė visų dalyvių kartu su juo ištarti: „Ndoye siriri, meilė ir taika!“

EPA nuotrauka

Šiek tiek po 10 val. ryto Pranciškus, apsiaustas dulkių ir karščio debesies, išlipo iš Alitalia orlaivio, atgabenusio jį ir lydinčiuosius asmenis į Bangį. Daug kas įtikinėjo popiežių atsisakyti paskutinio kelionės Afrikoje etapo dėl grėsmės saugumui. Aplink oro uostą – įspūdingi kariniai daliniai. Vietos kariuomenė, policija ir keletas Vatikano žandarmerijos atstovų, kurie atvyko į miestą keliomis dienomis anksčiau, dėvėjo neperšaunamas liemenes. Niekas nebuvo matęs nieko panašaus. Kiekvienas kelio metras, padengtas dulkėmis ir raudonu moliu, buvo prižiūrimas Žydrųjų šalmų.

Per 10 kilometrų kelionę nuo oro uosto iki prezidento rūmų tapo aišku, kodėl Pranciškus taip troško aplankyti šią vietą, nekreipdamas dėmesio į visus būgštavimus. Tūkstančiai žmonių su nenusakomu entuziazmu išėjo į gatves pasveikinti ne tik popiežiaus, bet ir tų, kurie atkeliavo kartu su juo. Jie norėjo, kad popiežius pasijustų esąs namuose. Ir jiems tai pavyko.

EPA nuotrauka

Laikinai einanti pareigas valstybės vadovė Catherine Samba-Panza pasveikino popiežių „Atgimimo“ rūmuose, apsirengusi tradiciniu baltai mėlynu rūbu. 61-erių metų amžiaus teisininkė, žmogaus teisių gynėja, buvo paskirta šioms pareigoms dėl to, kad laikėsi atokiai nuo abiejų kovojančių pusių: „Dievas išklausė mūsų maldas ir atsiuntė mums taikos pasiuntinį. Jūs parodėte, dar kartą, kad esate vargšų, nuskriaustųjų ir sunkumus patiriančiųjų popiežius“, – sakė ji.

Ponia Samba-Panza pripažįsta: „Laikas šios šalies sūnums ir dukroms pripažinti savo klaidas ir nuoširdžiai paprašyti atleidimo. Lai jūsų palaiminimas suteiks naują postūmį atkūrimui. Tiek šalies vadovams, tiek ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie to, kad dabar esate čia – šiame mirusiųjų požemyje, aš prisipažįstu dėl viso blogio, kuris buvo padarytas čia.“ Pranciškus padrąsino vadovus, kurie siekia laisvų rinkimų Centrinėje Afrikos Respublikoje, kad šalis galėtų progresuoti „ypač susitaikymo, nusiginklavimo, taikos palaikymo, sveikatos priežiūros srityse.“

Visai netoliese nuo prezidentūros yra įsikūrusi pabėgėlių stovykla, kurioje glaudžiasi 4 000 žmonių, daugiausia moterų ir vaikų. Popiežių pasitinka šimtai vaikų, rankose laikančių baltus plakatus su žodžiais: „Taika“, „meilė“, „atleidimas“. Jie apsupa ir apkabina jį. Nenori jo paleisti. „Linkiu, kad gyventumėte ramybėje, nesvarbu, kokios esate etninės grupės, kultūros, religijos ar socialinio statuso, – sako Pranciškus, mosuodamas mikrofonu, – kad visi gyventume taikoje, nes esame broliai ir seserys.“

EPA nuotrauka

Sekmadienį po pietų Pranciškus susitiko su Evangelikų bendruomene ir neplanuotai užsuko į Pediatrijos institutą, kur paliko keletą dėžučių su vaistais, kuriuos dovanojo Gemelli vaikų klinika Romoje. Diena baigėsi Bangio katedros durų atidarymu. Tai dar viena šio pontifikato viršūnė – popiežius dar kartą periferiją padarė „pasaulio dvasiniu centru“.

„Dievas stipresnis už viską, – sakė Pranciškus savo pamoksle. – Šis įsitikinimas suteikia tikinčiajam giedrumo ir jėgų ištverti didžiausius sunkumus. Net jeigu visos pragaro jėgos užsimotų, krikščionys turi atsiliepti į kvietimą, pakelti galvas ir būti pasirengę drąsiai pasitikti smūgius šiame mūšyje, kuriame paskutinį žodį tars Dievas. Ir tas žodis bus meilė!“

Popiežius užbaigė sakydamas: „Visiems, kurie neteisėtai naudojasi šio pasaulio ginklais, aš sakau: meskite šalin šiuos mirties įrankius! Verčiau apsiginkluokite teisumu, meile ir gailestingumu, tikrais taikos garantais.“ Paskutiniai jo homilijos žodžiai buvo nutraukti karštais tikinčiųjų plojimais.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Imamas Oumaras Kobine Layamas sėdi pirmoje eilėje katedroje, dėvėdamas spalvingą galvos apdangalą. Vėliau jis pasveikins Pranciškų mečetėje, esančioje pačiame pavojingiausiame miesto kvartale. Atėjus ramybės palinkėjimo metui, Pranciškus nusileidžia nuo altoriaus ir eina jo apkabinti.

CAR yra ne tik pilietinio karo laukas, ne tik jame siaučia islamistinė Selekos grupuotė ir jų anti-balaka priešininkai. Šioje vienoje iš pasaulio skurdžiausių šalių, turinčių didžiulius gamtinių išteklių rezervus, gyvena milijonai žmonių. Yra žmonių, kurie nepasiduos karo mentalitetui. Tiems žmonėms popiežius atėjo pasakyti: „Esu su jumis.“

Pagal „Vatican insider“ parengė S. Žiugždaitė

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka