Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Gruodžio „Artuma“ – apie Dievo žodžio palaimą

Gruodžio Artuma atsigręžė ir į paskutinįjį iš palaiminimų: Palaiminti, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi (Lk 11, 28). Taigi palaiminti! Taip pat mūsų „laikysena Jėzaus žodžio atžvilgiu sykiu išreiškia ir santykį su Jo Asmeniu, paties Dievo Asmeniu“, – apibendrina kun. Linas Šipavičius. Pašvęstųjų metų ir palaiminimų temas simboliškai užbaigia Luko Skroblo OSB tekstas apie „šiapusinės“ laimės galimybes ir mūsų, pasauliečių, gyvenimą. „Vienas pirmųjų Kristaus žodžių yra „palaiminti“, t. y. „laimingi“, o aštuoniuose palaiminimuose pirmasis ir paskutinis pavartotas esamuoju laiku. Krikščioniškame gyvenime tikrai yra dabartinės laimės prasmė ir galimybė“, – teigia brolis benediktinas.

Saulena Žiugždaitė rašo apie Fokoliarų judėjimo pradininkę Chiarą Lubich, o skiltyje „Akiračiai“ skaitykite apie šv. Ambraziejų Milanietį, VI a. Bažnyčios mokytoją, atvedusį į Bažnyčios glėbį šv. Augustiną, stiprinusį jo motiną Moniką, nutiesusį kelią Grigaliui Didžiajam. Ramūnas Aušrotas aptaria enciklikoje Laudato si’ iškeltą vidinės ir išorinės, taigi integralios ekologijos, atsakomybės prieš visą kūriniją klausimą. „Tenka pripažinti, kad šis pasaulėžiūrinis elementas Bažnyčioje buvo šiek tiek apleistas“ , – apgailestauja Aušrotas. Įžvalgus ir aktualus – pontifiko metus apibendrinantis Romano Kazakevičiaus tekstas „Nepaprasta Pranciškaus lyderystė“.

Numeryje taip pat tęsiama natūralų šeimos planavimą aptarianti diskusija, kuri prasidėjo dar spalį, kai Artuma perspausdino JAV jėzuitų savaitraščio America straipsnį „Pasitikint vienam kitu“: į svarstymus įsitraukė naujos tikinčiųjų poros, o į anksčiau pateiktus klausimus skaitytojams atsako kunigas prof. dr. Andrius Narbekovas, VDU KTF Teologijos katedros vedėjas, Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius. Diskusija – sveikos bendruomenės požymis, todėl ir toliau kviečiame užduoti klausimus, siųsti žurnalui liudijimų apie savo patirtį.

Redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems skaičiusiems, prenumeravusiems, platinusiems, buvusiems kartu šiuos metus! Taip pat primename, kad sau ar savo artimiesiems užsiprenumeruoti žurnalą visiems 2016-iesiems galite iki gruodžio 20 d. – „Lietuvos pašto“ skyriuose ar internetu.

Ypač dėkojame arkivyskupams Gintarui Grušui ir Lionginui Virbalui, nes jų dėka su gruodžio numeriu visus jus pasiekia dovana: popiežiaus Pranciškaus laiškas „Misericordiae Vultus“!

Dievas „ne tik tikina mus mylįs, bet ir padaro savo meilę regimą bei apčiuopiamą. Meilė išties niekada negali būti abstraktus žodis. Pačia savo prigimtimi ji yra konkreti“, – rašo popiežius Pranciškus laiške, palydėdamas mus prie Gailestingumo jubiliejaus durų ir kviesdamas atverti savo širdis Kristui, kuris po advento tylos gims kukliausiame pasaulio tvartelyje: Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi (Lk 7, 23)!