2016 01 13

Rimvydas Valatka

LRT.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mūsų laisvės kartuvės

Sausio 13-oji. Lietuvą užliejo neužmirštuolių jūra. Galėtume pasidžiaugti, kad bręstame. Išmokstame atminti ir įvertinti. Bet, kaip jau įprasta pas mus, kartu su gražiu bandymu patiems sau priminti, koks svarbus kiekvienam lietuviui yra laisvės klausimas, Neužmirštuolės akciją pasitiko ir amžinai viskuo nepatenkintų, piktų ant viso pasaulio choras: „O kas čia per ženklas“; „O kodėl ne Gedimino stulpai“; „Kodėl ne Trispalvė?“ Ir netgi šlykštus, Sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimą išniekinantis fašistinės Putino propagandos pakištas riebus ir purvinas: „Žydomasonų ženklas.“

Dar vienas šaukštas deguto, kurio galėjo nebūti – pagalvokime, ar taip svarbu, kaip pagerbsime tautiečius, kritusius už mūsų laisvę, kokiu ženklu prisiminsime tuos tūkstančius lietuvių, kurie dvi valandas žvelgė mirčiai akis? Tam, kad galėtume laisvai judėti, laisvai kalbėti, laisvai rašyti, laisvai verslauti ir – tai taip pat svarbu – netgi laisvai piktintis Neužmirštuole ir pačia laisve.

Nepatinka Neužmirštuolė? Įsisekite ženkliuką su Trispalve, Gedimino stulpais, Vytį. Galima ir nieko nesegėti – niekas juk neverčia, į kalėjimą, kaip buvo sovietiniais laikais, nekiša. Tik nezyzkite ir neinkškite, kad kažkas kažką padarė neatsiklausę jūsų išskirtinės nuomonės ar kokios Teisybės ministerijos, kuriai tokie zirzliai, regis, ir dabar dar jaučia pasąmoningą nostalgiją.

Taip, kaip mūsų motinoms nesvarbu, kaip mes jas pasveikinsime Motinos dieną, taip ir Lietuvos laisvei. Svarbu, kad neužmiršome. O dar labiau mūsų motinoms svarbu, kokie mes esame, ar laikomės priesakų „Nevok“, „Nekalbėk netiesos“, „Neturėk kitų dievų“.

Taip ir laisvei. Ar neiškeičiame jos į netikrus, nuosavo pykčio ir svetimos propagandos pakištus dievus? Kalbant apie laisvės reikalą Lietuvoje, tikrai yra daug svarbesnių dalykų nei pulti koneveikti Neužmirštuolę. Kiekvienas iš mūsų, tiek segintis Neužmirštuolę, tiek ją puolantis, visi esame skolingi laisvei. Ir ta skola su kiekvienais metais didėja.

Daugelio mūsų bendrapiliečių paniekinamas požiūris į laisvę („kam man ta laisvė, kai tokia maža pensija“, „kas man ta laisvė, kad blogai gyvenu“), abejingumas laisvės klausimui ne tik mažina mūsų laisvės indeksą. Paniekinamas požiūris į laisvę dažniausiai yra tiesiog proporcingas žmogaus atlyginimo dydžiui. Nes laisvė labai nemėgsta inkščiančių ir dvasios ubagų.

Laisvosios rinkos instituto prezidentas Ž. Šilėnas suskaičiavo, kad Lietuvoje galioja 15 853 teisės aktai, kuriais kažkas draudžiama, neleidžiama arba negalima. Beveik 16 tūkst. draudimų! Tai juk mūsų laisvės kartuvės. O kiek dar draudimų pakeliui į Seimą? O kiek dar draudimų kasdien iš valdžios prašote jūs patys? Mūsų politikai dažniausiai jūsų vertinami ne už tai, ką jie padarė mūsų laisvei, o už tai, kiek kartų jie tą mūsų laisvę išprievartavo.

Tai ar problema Neužmirštuolė, ar atvira laisvės vagystė, kurioje dalyvauja didelė visuomenės dalis ir dauguma mūsų išrinktųjų? Beveik 16 tūkst. draudimų yra toks pat nusikaltimas prieš Sausio 13-ąją, kaip ir tų, kurie šaudė tą naktį į beginklius žmones. Nusikaltimas prieš tą naktį žuvusią L. Asanavičiūtę ir 13 jos likimo brolių.

Taip išeina, kad kažkuria prasme Sausio 13-oji nesibaigė. Tik nebėra aiškių barikadų, skiriančių beginklius lietuvius nuo iki dantų ginkluotų KGB „Alfa“ smogikų. Maži laisvės priešai tūno kiekviename iš mūsų. Tad ir atsiranda noras užčiaupti kitaip manantį, išpeikti Neužmirštuolę, o pirmiausia kyla mūsų troškimai dėl keleto bendrapiliečių nesugebėjimo laikytis taisyklių žūtbūt apriboti visų lietuvių laisvę. Tas neužmušamas baudžiauninko noras pono draudimais išspręsti visas savo asmenines, psichologines ir net ekonomines problemas.

Sausio 13-osios atminimas įpareigoja įsipareigoti laisvei. Ar susimąstome apie šį priesaką, visiems mums, net dar negimusiems, duotą prieš 25 metus? Šis klausimas ir yra tas Neužmirštuolės žiedas, kurį turėtume nešiotis ne dieną kitą švarko atlape, o širdyje – visą gyvenimą. Neužmiršk.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.