2016 01 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

„Bernardinai.lt“ skelbia teologijos populiarinimo straipsnių konkursą

Tema: „Dieviškas ir žmogiškas gailestingumas“.

Konkurso sąlygos:

 1. Konkursas skirtas katalikiškos teologijos populiarinimui, tad konkursiniai tekstai turi atitikti katalikiškos teologijos koncepcijas, neprieštarauti Apreiškimui, Tradicijai ir Katalikų bažnyčios magisteriumui.
 2. Konkursas skirtas asmenims, besiangažuojantiems Bažnyčioje, tačiau neturintiems mokslinio teologijos laipsnio (bakalauro, magistro, licenciato, daktaro ir t. t.), tačiau konkurse gali dalyvauti Teologijos fakultetų studentai ir asmenys, lankantys įvairius krikščioniškus kursus. Konkursantų amžius nėra ribojamas, tad laukiami visi – ir jauni, ir vyresni.
 3. Darbus įvertins kompetentinga komisija.

Straipsnių pateikimo tvarka:

 1. Visi darbai siunčiami adresu [email protected]
 2. Darbus galima siųsti iki 2016 m. kovo 27 dienos (t. y. iki Velykų), vėliau darbai nepriimami.
 3. Siunčiant straipsnį būtina pasirašyti savo tikru vardu ir pavarde.
 4. Tekste cituojant ar perpasakojant medžiagą iš kitų šaltinių, privaloma nurodyti pirminę teksto vietą pagal pateiktą pavyzdį: Lewis C. S., Tiesiog krikščionybė, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, p. 125. (t. y. autorius, šaltinio pavadinimas, leidykla, miestas, puslapis). Jei cituojamas interneto šaltinis, nuoroda pateikiama pagal toliau nurodytą pavyzdį: Navickas A., Kiekviena krizė yra dovana, ir atvirkščiai, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-12-18-andrius-navickas-kiekviena-krize-yra-dovana-ir-atvirksciai/111699 (t. y. autorius (jei yra), Pavadinimas, Tiesioginė šaltinio nuoroda). Šventojo Rašto ir Bažnyčios dokumentų tekstai cituojami pagal standartinius žymenis, pvz., Jn 3, 16 arba KBK 123.
 5. Teksto pabaigoje būtina nurodyti panaudotų šaltinių sąrašą.
 6. Teksto apimtis – nuo 5 000 iki 15 000 spaudos ženklų su tarpais. Literatūros sąrašas ir naudotų šaltinių nuorodos neįeina į teksto apimties limitą.
 7. Konkursui siunčiami tekstai negali būti publikuoti anksčiau. Taip pat jie, be atskiro konkurso organizatorių sutikimo, konkurso metu negali būti publikuojami kitur.
 8. Visi konkurse dalyvaujantys straipsniai bus publikuojami tinklalapyje „Bernardinai.lt“
 9. Už konkursui pateiktus tekstus nemokamas honoraras.
 10. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nepriimti plagiatų, tekstų, prieštaraujančių Bažnyčios mokymui, Apreiškimui bei Tradicijai.

Komisijos nariai:

VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela,

LEU lektorė dr. Giedrė Rugevičiūtė,

publicistas Tomas Viluckas,

akademinės sielovados kapelionas kun. Povilas Narijauskas,

publicistas lic. Gabrielius E. Klimenka OPs.

Apdovanojimai:

 1. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami praėjus maždaug savaitei po konkurso pabaigos.
 2. Prizai:

Diplomai ir knygos I, II ir III vietos.