2016 02 14

Kun. Andžej Šuškevič

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Jėzaus ir mūsų gundymai

Iš evangelinių pasakojimų žinome, kad piktosios dvasios žinojo, kas yra Jėzus. Tad šio sekmadienio ištraukoje stebina toks Piktojo įžūlumas: net žinodamas, kad Jėzus yra Dievo sūnus, visatos valdovas, mėgina jį gundyti.

Ši ištrauka turėtų mus padrąsinti, suteikti paguodos, nes atskleidžia dažnai pamirštamą tiesą: pati pagunda dar nėra blogis, dar nėra nuodėmė, su ja galima ir reikia kovoti.

Kuo Piktasis gundo Jėzų?

Iš pradžių pasiūlo akmenis paversti duona, po to parodo turtus, didybę, paskiausiai pasiūlo, kad Jėzų ant rankų nešiotų angelai – iš esmės siūlo išpuikti. Mes, žmonės, dažnai esame gundomi būtent šiais dalykais. Visas mūsų klaidas ir nuodėmes galima sutalpinti į šiuos aspektus, nes čia žmogaus prigimtis labiausia pažeista ir Gundytojas tuo pasinaudoja.

Kaip galima jam pasipriešinti?

Homilijos autorius – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius.